Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktorskie III stopnia » podyplomowe »

państwo
miasto
grupa kierunków 
język 
poziom studiów
status uczelni  
Prezentacja uczelni
Olsztyn, Polska

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie

Typ uczelni: ekonomiczne
Status: niepubliczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Zarządzanie

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Informatyka
Zarządzanie i inżynieria produkcji

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Zarządzanie

Studia podyplomowewięcej »
Administrator Cisco CCNP Routing i Switching
Administrowanie sieciami komputerowymi - cisco
Automatyzacja procesów produkcji
Bankowość i ubezpieczenia
Doradztwo zawodowe z elementami coachingu kariery
Inspektor ochrony danych
Kadry i płace w praktyce organizacji
Menedżer ochrony zdrowia
Menedżer oświaty
Negocjacje i mediacje
Prawo pracy
Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie
Public i media relations
Rachunkowość budżetowa i finanse publiczne
Rachunkowość i controlling zarządczy
Resocjalizacja i socjoterapia
Studia menedżersko-prawne
Transport i spedycja
Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych i jej zagospodarowania
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
Zarządzanie i administracja
Zarządzanie kryzysowe
Zarządzanie kulturą
Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie
Zarządzanie projektami
Zarządzanie sprzedażą
Zarządzanie w turystyce i hotelarstwie
Zarządzanie zasobami ludzkimi z elementami coachingu menedżerskiego

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Nauk Technicznych i Społecznych
Strona www uczelni: www.owsiiz.edu.pl

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 


INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Studia w Polsce
SWPS_220_uni.jpg

Nauka języka za granicą
JPEdukacja_220.gif
 
Polityka Prywatności