Olsztyn, Polska

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie

Typ uczelni: ekonomiczne
Status: niepubliczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Zarządzanie

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Informatyka
Zarządzanie i inżynieria produkcji

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Zarządzanie

Studia podyplomowewięcej »
Administrator Cisco CCNP Routing i Switching
Administrowanie sieciami komputerowymi - cisco
Automatyzacja procesów produkcji
Bankowość i ubezpieczenia
Doradztwo zawodowe z elementami coachingu kariery
Inspektor ochrony danych
Kadry i płace w praktyce organizacji
Menedżer ochrony zdrowia
Menedżer oświaty
Negocjacje i mediacje
Prawo pracy
Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie
Public i media relations
Rachunkowość budżetowa i finanse publiczne
Rachunkowość i controlling zarządczy
Resocjalizacja i socjoterapia
Studia menedżersko-prawne
Transport i spedycja
Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych i jej zagospodarowania
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
Zarządzanie i administracja
Zarządzanie kryzysowe
Zarządzanie kulturą
Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie
Zarządzanie projektami
Zarządzanie sprzedażą
Zarządzanie w turystyce i hotelarstwie
Zarządzanie zasobami ludzkimi z elementami coachingu menedżerskiego

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Nauk Technicznych i Społecznych
Strona www uczelni:
www.owsiiz.edu.pl

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności