Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Uczelnie

państwo
miasto
grupa kierunków 
język 
poziom studiów
status uczelni  
Prezentacja uczelni
Poznań, Polska

Europejska Wyższa Szkoła Biznesu w Poznaniu

Typ uczelni: ekonomiczne
Status: niepubliczne

Kontakt:

ul. Niedziałkowskiego 18
61-579 Poznań
tel. +48 61 833 14 33

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Filologia angielska
Zarządzanie

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Filologii
Wydział Zarządzania
Strona www uczelni: ewsb.eu/

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 


INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Studia w Polsce
boks_do_przegl__du_uczelni_220x300.jpg

Nauka języka za granicą
JPEdukacja_220.gif
 
Polityka Prywatności