Prezentacja uczelni
Poznań, Polska

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu

Typ uczelni: pedagogiczne
Status: niepubliczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Bezpieczeństwo narodowe
Bezpieczeństwo Narodowe - Antyterroryzm
Bezpieczeństwo narodowe - Bezpieczeństwo publiczne
Bezpieczeństwo Narodowe - BHP i ochrona p.poż. w zakładzie pracy
Bezpieczeństwo Narodowe - Cyberterroryzm
Bezpieczeństwo Narodowe - Detektywistyka i wywiad gospodarczy
Bezpieczeństwo Narodowe - Logistyka bezpieczeństwa narodowego
Bezpieczeństwo narodowe - Obrona Terytorialna
Bezpieczeństwo Narodowe - Ochrona i obrona obiektów i osób
Bezpieczeństwo Narodowe - Prawo bezpieczeństwa narodowego
Bezpieczeństwo Narodowe - Public Relations w bezpieczeństwie
Bezpieczeństwo Narodowe - Specjalność policyjna
Bezpieczeństwo narodowe - Zarządzanie kryzysowe
Bezpieczeństwo Zdrowotne
Bezpieczeństwo zdrowotne - Bezpieczeństwo żywności i żywienia
Bezpieczeństwo zdrowotne - BHP i ochrona p.poż. w zakładzie pracy
Bezpieczeństwo zdrowotne - Coaching i zarządzanie sekretariatem w placówkach zdrowia
Bezpieczeństwo zdrowotne - Edukacja zdrowotna i gerontologia
Bezpieczeństwo zdrowotne - Hortiterapia
Bezpieczeństwo zdrowotne - Psychodietetyka - trener personalny
Bezpieczeństwo zdrowotne - Psychoprofilaktyka w wojsku
Bezpieczeństwo zdrowotne - Public Relations W Bezpieczeństwie
Bezpieczeństwo zdrowotne - Ratownictwo medyczne
Bezpieczeństwo zdrowotne - Terapia zajęciowa
Pedagogika
Pedagogika - Doradztwo zawodowe i przedsiębiorczość
Pedagogika - Edukacja europejska - fundusze unijne
Pedagogika - Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z socjoterapią
Pedagogika - Pedagogika pracy - coaching i zarządzanie sekretariatem
Pedagogika - Pedagogika pracy z BHP
Pedagogika - Pedagogika rodziny - asystent rodziny
Pedagogika - Pedagogika wczesnoszkolna z wychowaniem fizycznym
Pedagogika - Psychopedagogika z detektywistyką
Pedagogika - Resocjalizacja
Pedagogika - Terapia zajęciowa
Psychologia
Psychologia - Ekopsychologia
Psychologia - Psychologia dialogu międzykulturowego
Psychologia - Psychologia dowodzenia i pola walki
Psychologia - Psychologia kryminalistyczno-śledcza
Psychologia - Psychologia mediacji i negocjacji
Psychologia - Psychologia polityki
Psychologia - Psychologia służb mundurowych
Psychologia - Psychologia social mediów
Psychologia - Psychologia sytuacji kryzysowych
Psychologia - Psychologia terroryzmu
Psychologia - Psychologia w biznesie i zarządzaniu
Psychologia - Psychologia więzienna
Zarządzanie
Zarządzanie - Audyt i kontrola jakości zarządzania
Zarządzanie - Coaching i przywództwo w biznesie
Zarządzanie - Zarządzanie bezpieczeństwem informacji oraz BHP
Zarządzanie - Zarządzanie bezpieczeństwem w logistyce i transporcie
Zarządzanie - Zarządzanie i dowodzenie w organizacji publicznej
Zarządzanie - Zarządzanie kadrami - Outsourcing HR

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Bezpieczeństwo narodowe
Bezpieczeństwo Narodowe - Audyt i bezpieczeństwo informacji z archiwistyką
Bezpieczeństwo narodowe - Bezpieczeństwo militarne
Bezpieczeństwo narodowe - Bezpieczeństwo portów lotniczych
Bezpieczeństwo narodowe - Bezpieczeństwo publiczne
Bezpieczeństwo Narodowe - Detektywistyka i wywiad
Bezpieczeństwo Narodowe - Edukacja i promocja bezpieczeństwa BHP
Bezpieczeństwo narodowe - Mediacje i negocjacje w sytuacjach kryzysowych
Bezpieczeństwo narodowe - Obrona cywilna
Bezpieczeństwo narodowe - Obrona Terytorialna
Bezpieczeństwo Narodowe - Psychologia terroryzmu
Bezpieczeństwo Narodowe - Systemy jakości w zarządzaniu bezpieczeństwem

Studia podyplomowewięcej »
Administrator Bezpieczeństwa Informacji z archiwistyką (ABI)
Asystent rodziny (z elementami coachingu rodzinnego)
Detektywistyka i wywiad gospodarczy
Dziennikarstwo śledcze
Edukacja dla bezpieczeństwa
Kryminalistyka i metody zwalczania przestępczości
Negocjacje i mediacje
Ochrona cyberprzestrzeni
Odnowa biologiczna
Oligofrenopedagogika
Pedagogiczne kwalifikacyjne studia podyplomowe
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Podyplomowe studia dla zawodowych i społecznych kuratorów sądowych
Profilaktyka społeczna i resocjalizacja
Psychologia pozytywna i jej praktyczne zastosowania
Psychologia sądowa
Resocjalizacja i socjoterapia
Terapia zajęciowa
Trener personalny
Turystyka uzdrowiskowa i SPA
Zarządzanie bezpieczeństwem
Zarządzanie bezpieczeństwem i logistyką w transporcie drogowym
Zarządzanie bezpieczeństwem informacji
Zarządzanie BHP
Zarządzanie informacją w środowisku międzynarodowym
Zarządzanie kryzysowe
Zarządzanie kryzysowe w Systemie Bezpieczeństwa Narodowego
Zarządzanie oświatą
Zarządzanie samorządem terytorialnym

Kursy, szkoleniawięcej »
Animator czasu wolnego
Autoprezentacja jako język wpływu i perswazji
Bezpieczeństwo żywienia kobiet w ciąży
Career coaching
Kryminalistyczne badanie miejsca zdarzenia - metody i narzędzia pracy
Kurator sądowy i społeczny – metody i techniki działania
Kurs Hortiterapii
Kurs learncoachingu
Kurs pierwszej pomocy w stanie zagrożenia życia
Kurs Przygotowawczy do rekrutacji w Policji
Metody aktywizujące w pracy nauczyciela, pedagoga i psychologa
Metody i techniki pracy prywatnego detektywa
Między ofiarą a sprawcą - charakterystyka ofiar i sprawców przemocy seksualnej oraz metody pracy
Modus operandi sprawców przestępstw
Motywowanie podległego zespołu oraz samego siebie oparte na zarządzaniu przez relacje i wartości
Negocjator policyjny
Oferta kursów WOPR
Po prostu zgrany zespół - od wzajemnego zaufania po dbałość o wyniki
Pozyskiwanie i zarządzanie projektami unijnymi
Profilowanie psychologiczne sprawców przestępstw
Przekonania, myśli i emocje - techniki pracy w terapii poznawczo-behawioralnej
Przemoc w rodzinie - sposoby i metody przeciwdziałania
Przesłuchanie podejrzanego – wykrywanie kłamstwa
Przygotowanie do pokonania toru Testu Sprawności Fizycznej – rekrutacja do Policji
Psychologia przywództwa
Psychologia w ratownictwie - komunikacja z poszkodowanymi
Public Relations dla służb mundurowych
Rekrutacja i selekcja kadr - vademecum
Rozwijanie kreatywności w pracy z dziećmi i młodzieżą
Skuteczne motywowanie pracowników, uczniów, pacjentów - metody i techniki
Skuteczny manager - od instruowania do pełnej autonomii pracowników
SPAP, GROM, FORMOZA i inne jednostki specjalne policji i wojska
System okresowych ocen pracowników - jak oceniać by coś zmienić na trwałe
Train the trainer - szkolenie dla trenerów
Uczeń niepełnosprawny - specyfika i metody pracy
Warsztat pracy z uczniem zdolnym
Wypalenie zawodowe w służbach mudnurowych
Wywiad i kontrwywiad - metody i techniki działania
Zagrożenia ze strony obcych służb specjalnych na terenie RP
Zespół stresu pourazowego u ofiar zdarzeń traumatycznych w tym zamachów terrorystycznych i katastrof

Biura Karierwięcej »
Akademickie Centrum Karier i Rozwoju Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa

Organizacje studenckiewięcej »
Koło Naukowe Ratownik
Studenckie Koło Naukowe Automia
Studenckie Koło Naukowe Twórczych Pedagogów
Studenckie Koło Naukowe Zarządzanie Bezpieczeństwem Podmiotu i Osobowym

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Studiów Społecznych w Poznaniu

Inne ośrodki
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu - Wydział Studiów Społecznych w GliwicachGliwice
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu - Wydział Nauk Społecznych w BartoszycachBartoszyce
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu - Wydział Nauk Społecznych w GiżyckuGiżycko
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu - Wydział Nauk Społecznych w JaworznieJaworzno
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu - Wydział Nauk Społecznych w SkoczowieSkoczów
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu - Wydział Studiów Społecznych w GdańskuGdańsk
O uczelni

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu jest niepaństwową uczelnią zawodową. Utworzona została w 2004 roku decyzją Ministra Edukacji Narodowej i Sportu.

Uczelnia kształci na poziomie wyższych studiów zawodowych na kierunkach:

 • Bezpieczeństwo Narodowe,
 • Bezpieczeństwo Zdrowotne,
 • Bezpieczeństwo Wewnętrzne,
 • Bezpieczeństwo Publiczne,
 • Pedagogika,
 • Psychologia,
 • Zarządzanie.

W swojej ofercie, poza studiami I i II stopnia, posiada również studia podyplomowe i kursy.

Uczelnia funkcjonuje nie tylko w Poznaniu, ale też w Gdańsku i Gliwicach, gdzie od kilku lat istnieją Wydziały Studiów Społecznych. Ostatnio zostały uruchomione nowe wydziały w Bartoszycach, Giżycku i Jaworznie oraz w Skoczowie.

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa jest pierwszą w Polsce i jedną z nielicznych w Europie uczelni, gdzie obszar działalności dydaktyczno - wychowawczej stanowi problematyka bezpieczeństwa. Uczelnia daje studentom możliwość rozwoju osobistego. Absolwenci dysponują takimi kompetencjami, które czynią ich osobami atrakcyjnymi na rynku pracy.

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa już w swojej nazwie celowo i świadomie uwypukliła swoją misję, która jest realizowana poprzez koncepcję szkoły otwartej i przedsiębiorczej, animację środowiska kulturotwórczego, rozwijanie umiejętności praktycznych.

Warto dodać, że Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa jest pierwszą uczelnią wyższą przygotowującą fachowe kadry w zakresie różnych specjalności bezpośrednio i pośrednio związanych z bezpieczeństwem osobistym, publicznym i jego promocją.

WSB_1.jpg


Dlaczego warto studiować w WSB?

 • BO NAZWA ZOBOWIĄZUJE..
 • STUDIA Z PRZYSZŁOŚCIĄ
 • BEZPIECZNE FINANSE
 • REKORDOWE STYPENDIA
 • WYSCPECJALIZOWANA KADRA
 • NOWOŚCI EDUKACYJNE
 • ZAJĘCIA TERENOWE
 • OBOWIĄZKOWY "SURVIVAL"

Zasady rekrutacji

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa daje możliwość kształcenia się, rozwijania swoich pasji i zdobywania wiedzy w oparciu o promocyjne warunki - wystarczy odwiedzić stronę internetową uczelni i zapoznać się z bonifikatami z jakich można skorzystać, by studiować płacąc mniej. Szczegóły: http://www.wsb.net.pl/promocjestudent/uczelnia/promocje
Uwaga! Rekrutacja!

Ch­cesz stu­dio­wać u nas?

Złóż do­kumen­ty, za­rezer­wuj miej­sce i roz­pocz­nij z na­mi swoją aka­de­micką przy­godę na stu­diach!


Warunki przyjęcia na studia licencjackie

Wymagane dokumenty:

 • podanie
 • świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis)
 • 4 zdjęcia
 • kserokopie dowodu osobistego
 • potwierdzenie wpłaty wpisowego
Warunki przyjęcia na studia magisterskie
 • złożenie wymaganych dokumentów
 • opłata administracyjna

Wymagane dokumenty:
 • podanie
 • życiorys
 • kwestionariusz osobowy
 • dyplom studiów wyższych (oryginał lub odpis)
 • suplement do dyplomu (oryginał lub odpis)
 • 4 zdjęcia
 • kserokopia dowodu osobistego
 • dwie koperty ze znaczkami zaadresowane do siebie

Zasady przyjęcia na studia podyplomowe

 • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • wypełniony kwestionariusz zgłoszeniowy
 • podanie do Rektora o przyjęcie na studia podyplomowe
 • 2 fotografie o wymiarze 37x52 bez nakrycia głowy, na jasnym tle,
 • 2 koperty ze znaczkami zaadresowane do siebie

rekrutacja.poznan@wsb.net.pl

rekrutacja@wsb.net.pl


Kursy językowe

AKADEMIA JĘZYKÓW OBCYCH "FUTURE"

Przy Wyższej Szkole Bezpieczeństwa istnieje Akademia Języków Obcych FUTURE.

W ofercie edukacyjnej Akademii Języków Obcych FUTURE znajdują się:

 • kusy dla dzieci i młodzieży
 • kursy dla osób dojrzałych
 • kursy przygotowujące do egzaminów
 • kursy dla firm
 • kursy dla służb mundurowych
 • kursy specjalistyczne
 • kursy języka akademickiego
 • kursy indywidualne

A także tłumaczenia pisemne:

 • CV i listów motywacyjnych
 • ankiet, formularzy, artykułów prasowych
 • bieżącej korespondencji firmowej i prywatnej (mailingu, faksów, ofert współpracy, zapytań ofertowych, listów tradycyjnych, artykułów z gazet)

Zapisy na kursy odbywają się w trybie ciągłym.

Uczymy w Poznaniu, Gdańsku i Gliwicach.

Z nami poznasz ANGIELSKI, NIEMIECKI, FRANCUSKI, HISZPAŃSKI, WŁOSKI, ROSYJSKI i wiele innych języków, które dziś są dla Ciebie obce!

www.future.wsb.net.pl

future_logo.jpgZapisy i informacje:
POZNAŃ: 61/851 05 18 wew. 21
GDAŃSK: 58/341 98 51 wew. 13
GLIWICE: 32/335 40 19 wew. 15


Stypendia

Studenci Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa mogą korzystać z systemu stypendialnego, na który składają się:

 • Stypendium rektora- o stypendium naukowe mogą ubiegać się studenci zarówno studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych, których średnia ocen była odpowiednio wysoka lub osiągnęli znaczące wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym. Można je uzyskać po pierwszym roku nauki.
 • Stypendium socjalne - o stypendium socjalne mogą ubiegać się studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, których rodziny uzyskują niski dochód miesięczny. Może być ono przyznane już na pierwszym roku studiów. Ponadto osoby te mają prawo ubiegania się o dodatkową pomoc w postaci stypendium na wyżywienie.
 • Stypendium dla osób niepełnosprawnych - prawo ubiegania się o to stypendium przysługuje studentowi, który ponosi dodatkowe koszty z tytułu swojej niepełnosprawności. Jego wysokość uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności.
 • Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego - stypendium to jest przyznawane szczególnie uzdolnionym studentom, osiągającym bardzo dobre wyniki w nauce i wyróżniającym się aktywnością naukową i społeczną.
 • Stypendium mieszkaniowe - o tę formę pomocy może ubiegać się student studiów stacjonarnych, u którego codzienny dojazd do Uczelni uniemożliwia lub utrudnia studiowanie, z tytułu ponoszenia dodatkowych kosztów zakwaterowania w domu studenckim lub innym obiekcie.
 • Zapomogi studenckie - jest to forma udzielania pomocy finansowej studentom, którzy z przyczyn losowych znaleźli się w danym czasie w trudnej sytuacji materialnej.

Współpraca z zagranicą


W roku 2008 Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa przystąpiła do programu Socrates - Erasmus, który umożliwia organizowanie międzynarodowych wymian studentów i pracowników naukowych. Szkoła nawiązała kontakt z ponad 30 uczelniami z całej Europy. Uczelnie te mogą przyjąć studentów kształcących się na wszystkich oferowanych przez szkołę kierunkach.

W najbliższych latach studia zagraniczne i wizyty nauczycieli akademickich zostały zaplanowane w uczelniach partnerskich w takich krajach jak: Wielka Brytania, Niemcy, Holandia, Francja, Dania oraz Hiszpania.


Działalność naukowa

Uczelnia jest organizatorem i współorganizatorem wielu konferencji naukowych. Sprzyjają one podejmowaniu współpracy z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi.

Organizowane konferencje i seminaria są miejscem ożywionych debat naukowych, służą też prezentacji najnowszych wyników badań, prowadzonych przez pracowników Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa.

Konferencje i seminaria naukowe:

http://www.wsb.net.pl/uczelnia/konferencje-i-seminaria-naukowe-w-2015-r
Biuro karier

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa prowadzi Biuro Karier, które ma na celu pomoc i wsparcie studentów oraz absolwentów w poszukiwaniu pracy oraz planowaniu ścieżki rozwoju zawodowego. Dzięki temu studenci i absolwenci mogą korzystać, m.in., z konsultacji, warsztatów i szkoleń, ofert pracy, staży i wolontariatu. Natomiast pracodawcy mają możliwość zamieszczania ofert pracy, pozyskiwania pracowników, czy promowania firmy w środowisku studenckim.

Biuro Karier działa w Poznaniu, jak i jednostkach zamiejscowych: Gdańsku i w Gliwicach.

Biuro Karier dysponuje ciągle aktualizowaną bazą ofert pracy stałej, czasowej, zagranicznej oraz ofertami praktyk zawodowych i staży. Współpracujemy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu oraz wieloma instytucjami, firmami i zakładami pracy.

Nasza oferta obejmuje również bezpłatne doradztwo zawodowe i personalne.


Media społecznościowe

Chcesz być na bieżąco? Chcesz, żeby najnowsze informacje docierały do Ciebie szybko? Dołącz do nas na Facebooku!

www.facebook.com/poznanwsb

www.facebook.com/gliwicewsb

www.facebook.com/gdanskwsb

www.facebook.com/wsbgizycko

www.facebook.com/wsbbartoszyce

www.facebook.com/jaworznowsb


Obozy sportowe

Zajęcia z wychowania fizycznego w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa prowadzone są w niezwykle ciekawej i atrakcyjnej dla studentów formie.

Podczas obozów sportowych, organizowanych w różnych ośrodkach turystyczno - wypoczynkowych w Polsce, studenci, zarówno studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych odwiedzili już m.in. Zakopane, Boszkowo, Straduń, Sieraków, Kobylą Górę, Piłę - Płotki.

Obozy sportowe każdorazowo mają łączyć przyjemne z pożytecznym, tzn. wypoczynek, zabawę, wzajemne integrowanie się grup studenckich z zaliczeniem zajęć sportowych, ujętych w programie studiów. Ośrodki ich pobytu to raj dla miłośników natury, ciszy i spokoju - bajkowe okolice, lasy, niekiedy piaszczysta plaża, innym razem strome zbocza gór. Atrakcji nigdy nie brakuje - malownicze trasy rowerowe, paintball, skoki na bungee, wspinaczka i zjazdy z wysokości na linach, tor rolkowy, boiska sportowe, motorówka, narty wodne, jazda konna i wiele innych. Przyłącz się do braci studenckiej WSB!


Mapa

« powrót - Uczelnie