Poznań, Polska

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu

Typ uczelni: wieloprofilowe szkoły wyższe
Status: niepubliczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Bezpieczeństwo narodowe
Antyterroryzm
Bezpieczeństwo informacji – cyberterroryzm
Bezpieczeństwo publiczne
BHP i ochrona przeciwpożarowa
Detektywistyka i wywiad gospodarczy
Obrona terytorialna i obrona cywilna
Specjalność policyjna
Specjalność wojskowa
Zarządzanie bezpieczeństwem narodowym
Zarządzanie kryzysowe
Bezpieczeństwo zdrowotne
BHP i ochrona przeciwpożarowa
Bioterroryzm
Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia
Gospodarowanie odpadami i OZE
Komunikacja i opieka nad osobą starszą
Psychodietetyka – trener personalny
Psychologia zdrowia
Terapia zajęciowa
Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności
Zarządzanie w instytucjach służby zdrowia
Pedagogika
Animacja kultury z arteterapią
Animacja rozwoju osobistego- coaching, mentoring i tutoring
Logopedia
Pedagogika małego dziecka
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i socjoterapia
Pedagogika pracy z BHP
Pedagogika rodziny – asystent rodziny i osoby starszej
Pedagogika zdrowia z psychodietetyką
Resocjalizacja i pedagogika penitencjarna
Terapia zajęciowa
Psychologia
Neuropsychologia
Psychologia emocji
Psychologia kliniczna
Psychologia kryminalistyczno – śledcza
Psychologia służb mundurowych
Psychologia sytuacji kryzysowych
Psychologia w biznesie i zarządzaniu
Zarządzanie
Audyt i kontrola jakości zarządzania
Coaching i przywództwo w biznesie
Marketing i zarządzanie sprzedażą
Menedżer bezpieczeństwa w biznesie
Negocjacje i mediacje w zarządzaniu
Psychologia w zarządzaniu
Turystyka i rekreacja
Zarządzanie bezpieczeństwem informacji oraz BHP
Zarządzanie kadrami – outsourcing HR
Zarządzanie produktem i marką

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Bezpieczeństwo narodowe
Audyt i bezpieczeństwo informacji z archiwistyką
Bezpieczeństwo militarne
Bezpieczeństwo portów lotniczych
Bezpieczeństwo publiczne
Cyberbezpieczeństwo
Detektywistyka i wywiad
Edukacja i promocja bezpieczeństwa z BHP
Kryminalistyka śledcza
Obrona terytorialna i obrona cywilna
Systemy jakości w zarządzaniu bezpieczeństwem
Psychologia
Neuropsychologia
Psychoekologia
Psychologia kliniczna
Psychologia konfliktu i przemocy
Psychologia sądowa i penitencjarna
Psychologia zagrożeń społecznych
Psychoonkologia
Seksuologia społeczna

Studia podyplomowewięcej »
Agent celny
Asystent osoby niepełnosprawnej i starszej
Autokreacja i budowanie wizerunku
Bezpieczeństwo antyterrorystyczne
Bezpieczeństwo zdrowotne w kosmetologii bioestetycznej
Coaching i doradztwo zawodowe
CYBERBEZPIECZEŃSTWO
Doskonalenie kompetencji wychowawczych – dla nauczycieli
Edukacja dla bezpieczeństwa
EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ
EDUKACJA I TERAPIA OSÓB Z ZABURZENIAMI ZE SPEKTRUM AUTYZMU
Edukacja obronna i zarządzanie kryzysowe
Hortiterapia
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
Inspektor ochrony danych osobowych z archiwistyką
Język obcy w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Kryminalistyka i metody zwalczania przestępczości
Logopedia z komunikacją alternatywną
Mediacje i negocjacje
MENADŻER BEZPIECZEŃSTWA I COMPLIANCE W PRZEDSIĘBIORSTWIE
Menadżer bezpieczeństwa informacji z archiwistyką
MENADŻER BEZPIECZEŃSTWA W BIZNESIE
Menadżer bhp z metodyką
Menadżer czasu wolnego i kultury
Menadżer turystyki zdrowotnej
MIGRACJE I UCHODŹSTWO
Naturoterapia z profilaktyką zdrowia
Negocjacje kryzysowe i policyjne
NEUROPSYCHOLOGIA KLINICZNA
Obrona terytorialna
PEDAGOGIKA KOREKCYJNA Z SOCJOTERAPIĄ
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA Z PROFILAKTYKĄ I TERAPIĄ UZALEŻNIEŃ
PREWENCJA I ZWALCZANIE HANDLU LUDŹMI
Profilaktyka społeczna z elementami wsparcia zawodowego
Psychologia dochodzeniowo-śledcza
Psychologia przywództwa w praktyce
PSYCHOLOGIA ZAGROŻEŃ SPOŁECZNYCH – PROFILAKTYKA I INTERWENCJA
TERAPIA PEDAGOGICZNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ
Terapia zajęciowa
Turystyka uzdrowiskowa i SPA
Wojsko w systemie bezpieczeństwa państwa
Zarządzanie bezpieczeństwem i logistyką w transporcie
Zarządzanie bezpieczeństwem państwa
Zarządzanie BHP
Zarządzanie kryzysowe w Systemie Bezpieczeństwa Narodowego
Zarządzanie oświatą
Zarządzanie w instytucjach oświaty i kultury
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Zoopsychologia

Kursy, szkoleniawięcej »
Analiza schematów stosowanych przez obce służby specjalne i inne zorganizowane struktury w ramach zagrożeń kontrwywiadowczych
Budowanie marki osobistej w internecie
Kryminalistyczne badanie miejsca zdarzenia – metody i narzędzia pracy
Kryminalistyczne czynności procesowe a skutki popełnianych błędów
Kurator sądowy i społeczny – metody i techniki działania
Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz kurs recertyfikacyjny
Kurs przygotowawczy do rekrutacji w Policji
Modus operandi sprawców przestępstw
Negocjator policyjny
Praktyczne aspekty rozpoznawania zagrożeń o charakterze kontrwywiadowczym ze strony obcych służb specjalnych
Profilowanie psychologiczne sprawców przestępstw
Przemoc w rodzinie – diagnoza i metody przeciwdziałania
Przesłuchanie podejrzanego – wykrywanie kłamstw
Psychologia w ratownictwie – komunikacja z poszkodowanymi w zamachach, wypadkach, katastrofach, atakach terrorystycznych
Public Relations dla służb mundurowych
Wypalenie zawodowe w służbach mundurowych
Wywiad i kontrwywiad – metody i techniki działania
Zespół stresu pourazowego u ofiar zdarzeń traumatycznych w tym zamachów terrorystycznych i katastrof

Biura Karierwięcej »
Akademickie Centrum Karier i Rozwoju Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa

Organizacje studenckiewięcej »
Akademicki Związek Sportowy
Samorząd Studencki
Studenckie Koło Naukowe „DYRYGENT” – Akademia Zarządzania
Studenckie Koło Naukowe Automia
Studenckie Koło Naukowe Psychologów – Sybil
Studenckie Koło Naukowe Ratownik
Studenckie Koło Naukowe SKN Sofia
Studenckie Koło Naukowe Twórczych Pedagogów
Studenckie Koło Naukowe Zarządzanie Bezpieczeństwem Podmiotu i Osobowym

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Studiów Społecznych w Poznaniu

Inne ośrodki
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa - Wydział Nauk Społecznych w BartoszycachBartoszyce
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa - Wydział Nauk Społecznych w GiżyckuGiżycko
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa - Wydział Nauk Społecznych w Jastrzębiu-ZdrojuJastrzębie-Zdrój
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa - Wydział Nauk Społecznych w JaworznieJaworzno
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa - Wydział Nauk Społecznych w Koszalinie Koszalin
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa - Wydział Nauk Społecznych w SkoczowieSkoczów
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa - Wydział Studiów Społecznych w GdańskuGdańsk
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa - Wydział Studiów Społecznych w GliwicachGliwice

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa jest pierwszą i najbardziej wyspecjalizowaną uczelnią w szeroko pojętym obszarze bezpieczeństwa. Studia przygotowują profesjonalistów do podjęcia pracy w służbach mundurowych i innych zawodach, w których ważne jest bezpieczeństwo. Nasi studenci to specjaliści gotowi do podjęcia pracy już w trakcie lub po ukończeniu studiów w wybranym przez siebie kierunku. Uczelnia stawia na zajęcia praktyczne prowadzone przez wyspecjalizowaną kadrę.


>> WYPEŁNIJ WNIOSEK NA STRONIE


Uczelnia posiada swoje wydziały w Poznaniu, Gdańsku, Gliwicach, Giżycku, Bartoszycach, Jaworznie, Skoczowie oraz w Jastrzębiu Zdrój.


Co wyróżnia Wyższą Szkołę Bezpieczeństwa?

 • Szeroka oferta edukacyjna studiów dostosowana do aktualnych potrzeb rynku

 • Program nauczania realizowany przez doświadczonych ekspertów

 • Praktyczny, innowacyjny wymiar kształcenia

 • Koła naukowe, obozy, warsztaty i zajęcia terenowe pod opieką specjalistów

 • Atrakcyjne warunki finansowania – korzystne raty i bonifikaty do 50%

 • Wysokie stypendia: socjalne, naukowe nawet do 1500 zł

 • Możliwość zdobycia wiedzy nie tylko praktycznej, ale przede wszystkim cennych umiejętności

 • Program kształcenia oparty na realnym zapotrzebowaniu przez pracodawców

 • Jakość nauczania mierzona efektami w postaci zatrudnienia absolwentów na rynku pracy, którzy nie mieli problemu ze zalezieniem zawodu zgodnego z nabytymi kompetencjami

 • Współpraca oraz partnerstwo z organizacjami, instytucjami i specjalistami, dla których bezpieczeństwo jest ważnym problemem

 • Program Erasmus, który pozwala na międzynarodową współpracę szkół wyższych: Czechy, Estonia, Hiszpania, Litwa, Słowacja, Turcja, Ukraina, Holandia

 • Upowszechnianie humanistycznych wartości

 • Brak barier dla osób niepełnosprawnych

 • Oparcie edukacji na profesjonalnej wiedzy i umiejętnościach

 • Propagowanie bezpieczeństwa publicznego i bezpieczeństwa człowieka, kształcenie i wychowanie dla bezpieczeństwa.

 • Wspaniała atmosfera!


Dołącz do nas na Facebooku!Obserwuj nas na Instagramie!

https://www.instagram.com/studia_wsb/ 


W razie pytań skontaktuj się z nami:
616 70 33 11 / 662 22 11 33

Mapa

Wybrany film z YouTube

« powrót - Uczelnie
Polityka Prywatności