Brno, Czechy

Masarykova univerzita v Brně

Typ uczelni: university type
Status: publiczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Administracja publicznaStudia w języku czeskim
AntropologiaStudia w języku czeskim
ArcheologiaStudia w języku czeskim
BałkanistykaStudia w języku czeskim
BałtologiaStudia w języku czeskim
BiochemiaStudia w języku czeskim
BiofizykaStudia w języku czeskim
BioinformatykaStudia w języku czeskim
ChemiaStudia w języku czeskim
DziennikarstwoStudia w języku czeskim
EkonomiaStudia w języku czeskim
EtnologiaStudia w języku czeskim
EuropeistykaStudia w języku czeskim
FilozofiaStudia w języku czeskim
FinanseStudia w języku czeskim
FizjoterapiaStudia w języku czeskim
FizykaStudia w języku czeskim
GeografiaStudia w języku czeskim
GeologiaStudia w języku czeskim
HistoriaStudia w języku czeskim
InformatykaStudia w języku czeskim
Informatyka stosowanaStudia w języku czeskim
Matematyka ogólnaStudia w języku czeskim
MuzeologiaStudia w języku czeskim
Nauki polityczneStudia w języku czeskim
PedagogikaStudia w języku czeskim
Pedagogika SpołecznaStudia w języku czeskim
Polityka gospodarczaStudia w języku czeskim
PołożnaStudia w języku czeskim
Praca SocjalnaStudia w języku czeskim
PsychologiaStudia w języku czeskim
SocjologiaStudia w języku czeskim
Stosunki międzynarodoweStudia w języku czeskim
Analytický chemik - manažer chemické laboratořeStudia w języku czeskim
Anglický jazyk a literaturaStudia w języku czeskim
Animátor sportovních aktivitStudia w języku czeskim
Aplikovaná biochemieStudia w języku czeskim
Aplikovaná geografie a geoinformatikaStudia w języku czeskim
Aplikovaná matematika pro víceoborové studiumStudia w języku czeskim
Applied and Environmental GeologyStudia w języku czeskim
ArchivnictvíStudia w języku czeskim
AstrofyzikaStudia w języku czeskim
Bezpečnostní a strategická studiaStudia w języku czeskim
Biofyzikální chemieStudia w języku czeskim
Biologie se zaměřením na vzděláváníStudia w języku czeskim
Bulharský jazyk a literaturaStudia w języku czeskim
Český jazyk a literaturaStudia w języku czeskim
Český jazyk a literatura se zaměřením na vzděláváníStudia w języku czeskim
Český jazyk se specializací počítačová lingvistikaStudia w języku czeskim
Čeština pro cizinceStudia w języku czeskim
Chemie konzervování - restaurováníStudia w języku czeskim
Chemie se zaměřením na vzděláváníStudia w języku czeskim
Chemoinformatika a bioinformatikaStudia w języku czeskim
Chorvatský jazyk a literaturaStudia w języku czeskim
Dějiny starověkuStudia w języku czeskim
Dějiny uměníStudia w języku czeskim
Dentální hygienistka/dentální hygienistaStudia w języku czeskim
Ekologická a evoluční biologieStudia w języku czeskim
Ekonomika a řízení nestátních neziskových organizacíStudia w języku czeskim
Environmentální studiaStudia w języku czeskim
EstetikaStudia w języku czeskim
Evropská hospodářská, správní a kulturní studiaStudia w języku czeskim
Filologicko-areálová studiaStudia w języku czeskim
Finance a právoStudia w języku czeskim
Finanční a pojistná matematikaStudia w języku czeskim
Francouzský jazyk a literaturaStudia w języku czeskim
Francouzský jazyk pro hospodářskou a administrativní činnostStudia w języku czeskim
Fyzika a managementStudia w języku czeskim
Fyzika se zaměřením na vzděláváníStudia w języku czeskim
Genderová studiaStudia w języku czeskim
Geografická kartografie a geoinformatikaStudia w języku czeskim
Geografie a kartografie se zaměřením na vzděláváníStudia w języku czeskim
Geologie aplikovaná a environmentálníStudia w języku czeskim
Geologie pro kombinaci s archeologiíStudia w języku czeskim
Geologie pro víceoborové studiumStudia w języku czeskim
GeologyStudia w języku czeskim
Hlasová výchova se zaměřením na vzděláváníStudia w języku czeskim
Hra na klavír se zaměřením na vzděláváníStudia w języku czeskim
Hra na varhany se zaměřením na vzděláváníStudia w języku czeskim
Hudební vědaStudia w języku czeskim
Hudební výchova se zaměřením na vzděláváníStudia w języku czeskim
Informační studia a knihovnictvíStudia w języku czeskim
Informatika a druhý oborStudia w języku czeskim
Informatika ve veřejné správěStudia w języku czeskim
Italský jazyk a literaturaStudia w języku czeskim
JapanistikaStudia w języku czeskim
Katalánský jazyk a literaturaStudia w języku czeskim
Klasická archeologieStudia w języku czeskim
Klasický řecký jazyk a literaturaStudia w języku czeskim
Kulturní studia ČínyStudia w języku czeskim
Laboratorní a měřicí technikaStudia w języku czeskim
Latinský jazyk a literaturaStudia w języku czeskim
Lékařská fyzikaStudia w języku czeskim
Lékařská genetika a molekulární diagnostikaStudia w języku czeskim
Lektorství cizího jazyka - anglický jazykStudia w języku czeskim
Lektorství cizího jazyka - francouzský jazykStudia w języku czeskim
Lektorství cizího jazyka - německý jazykStudia w języku czeskim
Lektorství cizího jazyka - ruský jazykStudia w języku czeskim
Makedonský jazyk a literaturaStudia w języku czeskim
Management sportuStudia w języku czeskim
Matematická biologieStudia w języku czeskim
Matematická informatikaStudia w języku czeskim
Matematika se zaměřením na vzděláváníStudia w języku czeskim
Mediální studia a žurnalistikaStudia w języku czeskim
Mediteránní studiaStudia w języku czeskim
Mezinárodněprávní obchodní studiaStudia w języku czeskim
Mezinárodněprávní studiaStudia w języku czeskim
Modelování a výpočtyStudia w języku czeskim
Molekulární biologie a genetikaStudia w języku czeskim
Nanotechnologie - aplikovaná fyzikaStudia w języku czeskim
Německý jazyk a literaturaStudia w języku czeskim
Nizozemský jazyk a literaturaStudia w języku czeskim
Nizozemský jazyk, literatura a kultura ve středoevropském kontextuStudia w języku czeskim
Norský jazyk a literaturaStudia w języku czeskim
Novořecký jazyk a literaturaStudia w języku czeskim
Nutriční terapeutStudia w języku czeskim
Obchodně právní studiaStudia w języku czeskim
Obchodněprávní studiaStudia w języku czeskim
Obecná jazykovědaStudia w języku czeskim
Optika a optometrieStudia w języku czeskim
OrtoptikaStudia w języku czeskim
Paralelní a distribuované systémyStudia w języku czeskim
Pedagogické asistenství speciální pedagogiky pro základní školyStudia w języku czeskim
Pedagogické asistentství anglického jazyka a literatury pro základní školyStudia w języku czeskim
Pedagogické asistentství českého jazyka a literatury pro základní školyStudia w języku czeskim
Pedagogické asistentství chemie pro základní školyStudia w języku czeskim
Pedagogické asistentství dějepisu pro základní školyStudia w języku czeskim
Pedagogické asistentství francouzského jazyka a literatury pro základní školyStudia w języku czeskim
Pedagogické asistentství fyziky pro základní školyStudia w języku czeskim
Pedagogické asistentství hudební výchovy pro základní školyStudia w języku czeskim
Pedagogické asistentství křesťanské výchovy pro základní školyStudia w języku czeskim
Pedagogické asistentství matematiky pro základní školyStudia w języku czeskim
Pedagogické asistentství německého jazyka a literatury pro základní školyStudia w języku czeskim
Pedagogické asistentství německého jazyka pro základní školyStudia w języku czeskim
Pedagogické asistentství občanské výchovy pro základní školyStudia w języku czeskim
Pedagogické asistentství přírodopisu pro základní školyStudia w języku czeskim
Pedagogické asistentství ruského jazyka a literatury pro základní školyStudia w języku czeskim
Pedagogické asistentství speciální pedagogiky pro základní školyStudia w języku czeskim
Pedagogické asistentství speciální pedagogiky se zaměřením na inkluzivní vzdělávání pro základní školyStudia w języku czeskim
Pedagogické asistentství technické a informační výchovy pro základní školyStudia w języku czeskim
Pedagogické asistentství výchovy ke zdraví pro základní školyStudia w języku czeskim
Pedagogické asistentství výtvarné výchovy pro základní školyStudia w języku czeskim
Pedagogické asistentství zeměpisu pro základní školyStudia w języku czeskim
Počítačová grafika a zpracování obrazuStudia w języku czeskim
Počítačové sítě a komunikaceStudia w języku czeskim
Počítačové systémy a zpracování datStudia w języku czeskim
Podniková ekonomika a managementStudia w języku czeskim
Podniková informatikaStudia w języku czeskim
Polský jazyk a literaturaStudia w języku czeskim
Polština se zaměřením na oblast firemní praxe, služeb a cestovního ruchuStudia w języku czeskim
Pomocné vědy historickéStudia w języku czeskim
Portugalský jazyk a literaturaStudia w języku czeskim
Pravěká archeologie Předního východuStudia w języku czeskim
Programovatelné technické strukturyStudia w języku czeskim
Radiologický asistentStudia w języku czeskim
Regenerace a výživa ve sportuStudia w języku czeskim
Regionální rozvoj a cestovní ruchStudia w języku czeskim
Regionální rozvoj a správaStudia w języku czeskim
ReligionistikaStudia w języku czeskim
Ruský jazyk a literaturaStudia w języku czeskim
Ruština se zaměřením na oblast firemní praxe, služeb a cestovního ruchuStudia w języku czeskim
Sdružená uměnovědná studiaStudia w języku czeskim
Skandinávská studiaStudia w języku czeskim
Slovenský jazyk a literaturaStudia w języku czeskim
Slovinský jazyk a literaturaStudia w języku czeskim
Sociálně pedagogické asistenstvíStudia w języku czeskim
Sociální antropologieStudia w języku czeskim
Sociální informatikaStudia w języku czeskim
Sociální pedagogika a poradenstvíStudia w języku czeskim
Sociální pedagogika a volný časStudia w języku czeskim
Sociální politika a sociální práceStudia w języku czeskim
Španělský jazyk a literaturaStudia w języku czeskim
Speciální biologieStudia w języku czeskim
Speciální edukace bezpečnostních složekStudia w języku czeskim
Speciální pedagogikaStudia w języku czeskim
Speciální pedagogika - inkluzivní vzděláváníStudia w języku czeskim
Speciální pedagogika - komunikační technikyStudia w języku czeskim
Speciální pedagogika se zaměřením na inkluzivní vzdělávání pro střední školyStudia w języku czeskim
Speciální pedagogika se zaměřením na vzděláváníStudia w języku czeskim
Speciální výtvarná výchova se zaměřením na vzděláváníStudia w języku czeskim
Správní geologieStudia w języku czeskim
Srbský jazyk a literaturaStudia w języku czeskim
Statistika a analýza datStudia w języku czeskim
Tělesná výchova a sportStudia w języku czeskim
Teorie a dějiny divadlaStudia w języku czeskim
Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kulturyStudia w języku czeskim
Teorie a praxe trestního a správního procesuStudia w języku czeskim
Teorie a provozovací praxe staré hudbyStudia w języku czeskim
Teorie interaktivních médiíStudia w języku czeskim
Učitelství praktického vyučováníStudia w języku czeskim
Učitelství pro mateřské školyStudia w języku czeskim
Ukrajinský jazyk a literaturaStudia w języku czeskim
Umělá inteligence a zpracování přirozeného jazykaStudia w języku czeskim
Veřejná ekonomika a správaStudia w języku czeskim
Veřejná politika a lidské zdrojeStudia w języku czeskim
Vizuální tvorba se zaměřením na vzděláváníStudia w języku czeskim
Všeobecná sestraStudia w języku czeskim
Vyšší justiční úředníkStudia w języku czeskim
Výtvarná výchova se zaměřením na vzděláváníStudia w języku czeskim
Základy společenských věd se zaměřením na vzděláváníStudia w języku czeskim
Zdravotní laborantStudia w języku czeskim
Zdravotnický záchranářStudia w języku czeskim
Pedagogika SpecjalnaStudia w języku niemieckim
Pädagogische Assistenz in SonderpädagogikStudia w języku niemieckim
Sonderpädagogik - Inklusive BildungStudia w języku niemieckim
EkonomiaStudia w języku angielskim
FinanseStudia w języku angielskim
FizjoterapiaStudia w języku angielskim
GeologiaStudia w języku angielskim
Pedagogika specjalnaStudia w języku angielskim
Polityka gospodarczaStudia w języku angielskim
Zarządzanie biznesemStudia w języku angielskim
Applied and Environmental GeologyStudia w języku angielskim
English Language and LiteratureStudia w języku angielskim
Finance and LawStudia w języku angielskim
Lower Secondary School Teacher Training in English Language and LiteratureStudia w języku angielskim
Lower Secondary School Teacher Training in Special EducationStudia w języku angielskim
Public Economics and AdministrationStudia w języku angielskim
Regional Development and TourismStudia w języku angielskim
Special Education - Inclusion StudyStudia w języku angielskim
Teacher Training in Foreign Languages - English LanguageStudia w języku angielskim

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
EkonomiaStudia w języku czeskim
FinanseStudia w języku czeskim
Medycyna ogólnaStudia w języku czeskim
Nauki prawniczeStudia w języku czeskim
Polityka gospodarczaStudia w języku czeskim
PsychologiaStudia w języku czeskim
StomatologiaStudia w języku czeskim
Podniková ekonomika a managementStudia w języku czeskim
Regionální rozvoj a správaStudia w języku czeskim
Učitelství pro 1. stupeň základní školyStudia w języku czeskim
Veřejná ekonomika a správaStudia w języku czeskim
Medycyna ogólnaStudia w języku angielskim
StomatologiaStudia w języku angielskim
Regional Development and AdministrationStudia w języku angielskim

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Administracja publicznaStudia w języku czeskim
AntropologiaStudia w języku czeskim
ArcheologiaStudia w języku czeskim
BałkanistykaStudia w języku czeskim
BałtologiaStudia w języku czeskim
BiochemiaStudia w języku czeskim
BiofizykaStudia w języku czeskim
BioinformatykaStudia w języku czeskim
BotanikaStudia w języku czeskim
Chemia analitycznaStudia w języku czeskim
Edukacja ArtystycznaStudia w języku czeskim
EkonomiaStudia w języku czeskim
EtnologiaStudia w języku czeskim
EuropeistykaStudia w języku czeskim
FilozofiaStudia w języku czeskim
FinanseStudia w języku czeskim
FizjoterapiaStudia w języku czeskim
GeologiaStudia w języku czeskim
Grafika komputerowaStudia w języku czeskim
HistoriaStudia w języku czeskim
InformatykaStudia w języku czeskim
Informatyka stosowanaStudia w języku czeskim
MatematykaStudia w języku czeskim
MuzeologiaStudia w języku czeskim
Nauki polityczneStudia w języku czeskim
OptometriaStudia w języku czeskim
PedagogikaStudia w języku czeskim
Pedagogika SpołecznaStudia w języku czeskim
Polityka gospodarczaStudia w języku czeskim
Praca SocjalnaStudia w języku czeskim
PsychologiaStudia w języku czeskim
SocjologiaStudia w języku czeskim
Stosunki międzynarodoweStudia w języku czeskim
Systemy informacyjneStudia w języku czeskim
ZoologiaStudia w języku czeskim
Algebra a diskrétní matematikaStudia w języku czeskim
Analytical BiochemistryStudia w języku czeskim
Analytická biochemieStudia w języku czeskim
AndragogikaStudia w języku czeskim
Anglický jazyk a literaturaStudia w języku czeskim
Anorganická chemieStudia w języku czeskim
Aplikovaná geografieStudia w języku czeskim
Aplikovaná kineziologieStudia w języku czeskim
Aplikovaná matematika pro víceoborové studiumStudia w języku czeskim
Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složekStudia w języku czeskim
ArchivnictvíStudia w języku czeskim
Bezpečnost informačních technologiíStudia w języku czeskim
Bezpečnostní a strategická studiaStudia w języku czeskim
Bioanalytik - odborný pracovník v laboratorních metodáchStudia w języku czeskim
Biochemie genomů a proteomůStudia w języku czeskim
BiochemistryStudia w języku czeskim
Biomolecular ChemistryStudia w języku czeskim
Biomolekulární chemieStudia w języku czeskim
Bulharský jazyk a literaturaStudia w języku czeskim
Český jazyk a literaturaStudia w języku czeskim
Český jazyk se specializací počítačová lingvistikaStudia w języku czeskim
Chemie konzervování - restaurováníStudia w języku czeskim
Chemie životního prostředíStudia w języku czeskim
Chemoinformatika a bioinformatikaStudia w języku czeskim
Chorvatský jazyk a literaturaStudia w języku czeskim
Dějiny starověkuStudia w języku czeskim
Dějiny uměníStudia w języku czeskim
Environmentální studiaStudia w języku czeskim
Estetika a kulturní studiaStudia w języku czeskim
Filologicko-areálová studiaStudia w języku czeskim
Finanční matematikaStudia w języku czeskim
Francouzský jazyk a literaturaStudia w języku czeskim
Fyzická geografieStudia w języku czeskim
Fyzika kondenzovaných látekStudia w języku czeskim
Fyzika plazmatuStudia w języku czeskim
Fyzikální chemieStudia w języku czeskim
Galerijní pedagogika a zprostředkování uměníStudia w języku czeskim
Genomics and ProteomicsStudia w języku czeskim
Genomika a proteomikaStudia w języku czeskim
Geografická kartografie a geoinformatikaStudia w języku czeskim
Geologie aplikovaná a environmentálníStudia w języku czeskim
Geologie pro kombinaci s archeologiíStudia w języku czeskim
GeologyStudia w języku czeskim
GeometrieStudia w języku czeskim
Hlasová výchovaStudia w języku czeskim
Hospodářská politika a mezinárodní vztahyStudia w języku czeskim
Hra na klavírStudia w języku czeskim
Hra na varhanyStudia w języku czeskim
Hudební vědaStudia w języku czeskim
Hudební výchovaStudia w języku czeskim
Informační studia a knihovnictvíStudia w języku czeskim
Intenzivní péčeStudia w języku czeskim
Italský jazyk a literaturaStudia w języku czeskim
Klasická archeologieStudia w języku czeskim
Klasický řecký jazyk a literaturaStudia w języku czeskim
Kulturní studia ČínyStudia w języku czeskim
Latinský jazyk a literaturaStudia w języku czeskim
Latinský jazyk a literatura středověkuStudia w języku czeskim
Lékařská genetika a molekulární diagnostika pro odborné pracovníky v laboratorních metodáchStudia w języku czeskim
Literární komparatistikaStudia w języku czeskim
Literatura a mezikulturní komunikaceStudia w języku czeskim
Makedonský jazyk a literaturaStudia w języku czeskim
Management sportuStudia w języku czeskim
Management v kultuřeStudia w języku czeskim
Matematická analýzaStudia w języku czeskim
Matematická biologieStudia w języku czeskim
Matematické a statistické metody v ekonomiiStudia w języku czeskim
Matematické modelování a numerické metodyStudia w języku czeskim
Matematika s informatikouStudia w języku czeskim
Materiálová chemieStudia w języku czeskim
Mediální studia a žurnalistikaStudia w języku czeskim
Mediteránní studiaStudia w języku czeskim
Mezinárodní vztahy a energetická bezpečnostStudia w języku czeskim
Molekulární biologie a genetikaStudia w języku czeskim
Německý jazyk a literaturaStudia w języku czeskim
Nizozemský jazyk a literaturaStudia w języku czeskim
Norský jazyk a literaturaStudia w języku czeskim
Novořecký jazyk a literaturaStudia w języku czeskim
Nutriční specialistaStudia w języku czeskim
Obecná jazykovědaStudia w języku czeskim
Organická chemieStudia w języku czeskim
Ošetřovatelská péče v gerontologiiStudia w języku czeskim
Paralelní a distribuované systémyStudia w języku czeskim
Počítačové sítě a komunikaceStudia w języku czeskim
Počítačové systémyStudia w języku czeskim
Podniková ekonomika a managementStudia w języku czeskim
Podniková informatikaStudia w języku czeskim
Polský jazyk a literaturaStudia w języku czeskim
Pomocné vědy historickéStudia w języku czeskim
Portugalský jazyk a literaturaStudia w języku czeskim
Pravěká archeologie Předního východuStudia w języku czeskim
Překladatelství anglického jazykaStudia w języku czeskim
Překladatelství francouzského jazykaStudia w języku czeskim
Překladatelství německého jazykaStudia w języku czeskim
Překladatelství ruského jazykaStudia w języku czeskim
Překladatelství španělského jazykaStudia w języku czeskim
Programování technické strukturyStudia w języku czeskim
Psychoterapeutická studiaStudia w języku czeskim
Regionální rozvoj a správaStudia w języku czeskim
ReligionistikaStudia w języku czeskim
Ruský jazyk a literaturaStudia w języku czeskim
Severoamerická kulturní studiaStudia w języku czeskim
Skandinávská studiaStudia w języku czeskim
Slovenský jazyk a literaturaStudia w języku czeskim
Slovinský jazyk a literaturaStudia w języku czeskim
Služby-výzkum, řízení a inovaceStudia w języku czeskim
Sociální geografie a regionální rozvojStudia w języku czeskim
Sociální pedagogika a poradenstvíStudia w języku czeskim
Sociální pedagogika a volný časStudia w języku czeskim
Sociální politika a sociální práceStudia w języku czeskim
Španělský jazyk a literaturaStudia w języku czeskim
Speciální andragogikaStudia w języku czeskim
Speciální biologieStudia w języku czeskim
Speciální pedagogikaStudia w języku czeskim
Speciální pedagogika pro učiteleStudia w języku czeskim
Speciální pedagogika pro učitele středních školStudia w języku czeskim
Speciální výtvarná výchova se zaměřením na vzděláváníStudia w języku czeskim
Srbský jazyk a literaturaStudia w języku czeskim
Statistika a analýza datStudia w języku czeskim
Strukturní chemieStudia w języku czeskim
Teoretická fyzika a astrofyzikaStudia w języku czeskim
Teoretická informatikaStudia w języku czeskim
Teorie a dějiny divadlaStudia w języku czeskim
Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kulturyStudia w języku czeskim
Teorie interaktivních médiíStudia w języku czeskim
Učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školyStudia w języku czeskim
Učitelství anglického jazyka a literatury pro základní školyStudia w języku czeskim
Učitelství anglického jazyka pro základní a jazykové školyStudia w języku czeskim
Učitelství biologie pro střední školyStudia w języku czeskim
Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školyStudia w języku czeskim
Učitelství českého jazyka a literatury pro základní školyStudia w języku czeskim
Učitelství chemie pro střední školyStudia w języku czeskim
Učitelství chemie pro základní školyStudia w języku czeskim
Učitelství cizích jazyků pro střední školy - angličtinaStudia w języku czeskim
Učitelství cizích jazyků pro střední školy - francouzštinaStudia w języku czeskim
Učitelství cizích jazyků pro střední školy - němčinaStudia w języku czeskim
Učitelství cizích jazyků pro základní školy - angličtinaStudia w języku czeskim
Učitelství cizích jazyků pro základní školy - francouzštinaStudia w języku czeskim
Učitelství cizích jazyků pro základní školy - němčinaStudia w języku czeskim
Učitelství dějepisu pro základní školyStudia w języku czeskim
Učitelství deskriptivní geometrie pro střední školyStudia w języku czeskim
Učitelství estetické výchovyStudia w języku czeskim
Učitelství francouzského jazyka a literatury pro střední školyStudia w języku czeskim
Učitelství francouzského jazyka pro základní školyStudia w języku czeskim
Učitelství fyziky pro střední školyStudia w języku czeskim
Učitelství fyziky pro základní školyStudia w języku czeskim
Učitelství geografie a kartografie pro střední školyStudia w języku czeskim
Učitelství geologie pro střední školyStudia w języku czeskim
Učitelství historie pro střední školyStudia w języku czeskim
Učitelství hudební výchovy pro základní školyStudia w języku czeskim
Učitelství informatiky pro střední školyStudia w języku czeskim
Učitelství informatiky pro základní školyStudia w języku czeskim
Učitelství italského jazyka a literatury pro střední školyStudia w języku czeskim
Učitelství křesťanské výchovy pro základní školyStudia w języku czeskim
Učitelství latinského jazyka a literatury pro střední školyStudia w języku czeskim
Učitelství matematiky pro střední školyStudia w języku czeskim
Učitelství matematiky pro základní školyStudia w języku czeskim
Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školyStudia w języku czeskim
Učitelství německého jazyka a literatury pro základní školyStudia w języku czeskim
Učitelství německého jazyka pro základní a jazykové školyStudia w języku czeskim
Učitelství německého jazyka pro základní školyStudia w języku czeskim
Učitelství občanské výchovy pro základní školyStudia w języku czeskim
Učitelství odborných předmětů pro střední školyStudia w języku czeskim
Učitelství odborných předmětů pro střední školy - specializace službyStudia w języku czeskim
Učitelství odborných předmětů pro střední školy - specializace strojírenstvíStudia w języku czeskim
Učitelství odborných předmětů pro základní školy a střední školy - specializace obchod a službyStudia w języku czeskim
Učitelství pedagogiky pro střední školyStudia w języku czeskim
Učitelství portugalského jazyka a literatury pro střední školyStudia w języku czeskim
Učitelství přírodopisu pro základní školyStudia w języku czeskim
Učitelství rodinné výchovy a výchovy ke zdraví pro pro základní školyStudia w języku czeskim
Učitelství ruského jazyka a literatury pro střední školyStudia w języku czeskim
Učitelství ruského jazyka a literatury pro základní školyStudia w języku czeskim
Učitelství ruského jazyka pro základní školy a jazykové školyStudia w języku czeskim
Učitelství španělského jazyka a literatury pro střední školyStudia w języku czeskim
Učitelství speciální pedagogiky pro základní školyStudia w języku czeskim
Učitelství technické a informační výchovy pro základní školyStudia w języku czeskim
Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školyStudia w języku czeskim
Učitelství výchovy ke zdraví pro základní školyStudia w języku czeskim
Učitelství výtvarné výchovy pro základní školyStudia w języku czeskim
Učitelství základů společenských věd pro střední školyStudia w języku czeskim
Učitelství zeměpisu pro základní školyStudia w języku czeskim
Ukrajinský jazyk a literaturaStudia w języku czeskim
Umělá inteligence a zpracování přirozeného jazykaStudia w języku czeskim
Veřejná ekonomika a správaStudia w języku czeskim
Veřejná politika a lidské zdrojeStudia w języku czeskim
Veřejná správa (L' Administration publique)Studia w języku czeskim
Vizuální tvorbaStudia w języku czeskim
Základy společenských vědStudia w języku czeskim
Zdravotní vědyStudia w języku czeskim
Zpracování obrazuStudia w języku czeskim
Pedagogika SpecjalnaStudia w języku niemieckim
Lehramt Deutsch für SekundarstufeStudia w języku niemieckim
Lehramt Sonderpädagogik für SekundarstufeStudia w języku niemieckim
Sonderpädagogik für ErwachseneStudia w języku niemieckim
Sonderpädagogik für LehrerStudia w języku niemieckim
BiochemiaStudia w języku angielskim
EkonomiaStudia w języku angielskim
FinanseStudia w języku angielskim
FizjoterapiaStudia w języku angielskim
GeologiaStudia w języku angielskim
OptometriaStudia w języku angielskim
Pedagogika specjalnaStudia w języku angielskim
Polityka gospodarczaStudia w języku angielskim
SocjologiaStudia w języku angielskim
Zarządzanie biznesemStudia w języku angielskim
Analytical BiochemistryStudia w języku angielskim
Applied KinesiologyStudia w języku angielskim
Biomolecular ChemistryStudia w języku angielskim
Cultural SociologyStudia w języku angielskim
Economic Policy and International RelationsStudia w języku angielskim
Embedded SystemsStudia w języku angielskim
Energy Security StudiesStudia w języku angielskim
English Language and LiteratureStudia w języku angielskim
European GovernanceStudia w języku angielskim
European PoliticsStudia w języku angielskim
Genomics and ProteomicsStudia w języku angielskim
Information Technology SecurityStudia w języku angielskim
International Jointa Master's Degree in Cultural SociologyStudia w języku angielskim
International Relations: Europe from the Visegrad PerspectiveStudia w języku angielskim
Lower Secondary School and Language School Teacher Training in English Language and LiteratureStudia w języku angielskim
Lower Secondary School Teacher Training in English Language and LiteratureStudia w języku angielskim
Lower Secondary School Teacher Training in Special EducationStudia w języku angielskim
Public Economics and AdministrationStudia w języku angielskim
Public Policy and Human ResourcesStudia w języku angielskim
Security and Strategic StudiesStudia w języku angielskim
Service Science, Management and EngineeringStudia w języku angielskim
Special Education for AdultsStudia w języku angielskim
Special Education for TeachersStudia w języku angielskim

Studia doktorskiewięcej »
Archeologia Studia w języku czeskim
Biochemia Studia w języku czeskim
Bioetyka Studia w języku czeskim
Biologia Studia w języku czeskim
Biologia medyczna Studia w języku czeskim
Chemia Studia w języku czeskim
Chirurgia Studia w języku czeskim
Filologia Studia w języku czeskim
Filozofia Studia w języku czeskim
Finanse i rachunkowość Studia w języku czeskim
Fizyka Studia w języku czeskim
Geografia Studia w języku czeskim
Geologia Studia w języku czeskim
Informatyka Studia w języku czeskim
Matematyka Studia w języku czeskim
Medycyna ogólna Studia w języku czeskim
Medycyna społeczna Studia w języku czeskim
Nauki polityczne Studia w języku czeskim
Neurologia Studia w języku czeskim
Pedagogika Studia w języku czeskim
Pediatria Studia w języku czeskim
Psychiatria Studia w języku czeskim
Psychologia Studia w języku czeskim
Socjologia Studia w języku czeskim
Stomatologia Studia w języku czeskim
Studia międzykierunkowe - ekonomiczno - menedżerskie Studia w języku czeskim
Teoretyczne nauki prawnicze Studia w języku czeskim
Anatomie, histologie a embryologie Studia w języku czeskim
Anesteziologie, intenzívní medicína a algeziologie Studia w języku czeskim
Biochemistry Studia w języku czeskim
Dermatovenerologie Studia w języku czeskim
Ekonomické teorie Studia w języku czeskim
Fyziologie a patologická fyziologie Studia w języku czeskim
Geology Studia w języku czeskim
Gynekologie a porodnictví Studia w języku czeskim
Hematologie Studia w języku czeskim
Hematology Studia w języku czeskim
Historické vědy Studia w języku czeskim
Hospodářská politika a správa Studia w języku czeskim
Hygiena, preventivní lékařství, epidemiologie Studia w języku czeskim
Kinantropologie Studia w języku czeskim
Lékařská biofyzika Studia w języku czeskim
Lékařská chemie a biochemie Studia w języku czeskim
Lékařská farmakologie Studia w języku czeskim
Lékařská mikrobiologie a imunologie Studia w języku czeskim
Mezinárodní teritoriální studia Studia w języku czeskim
Neurovědy Studia w języku czeskim
Obecná teorie a dějiny umění a kultury Studia w języku czeskim
Oftalmologie Studia w języku czeskim
Onkologie Studia w języku czeskim
Otorinolaryngologie Studia w języku czeskim
Patologie Studia w języku czeskim
Pokročilé materiály a nanovědy Studia w języku czeskim
Radiologie-zobrazovací metody Studia w języku czeskim
Sociální politika a sociální práce Studia w języku czeskim
Specializace v pedagogice Studia w języku czeskim
Speciální pedagogika Studia w języku czeskim
Vědy o živé přírodě Studia w języku czeskim
Vnitřní nemoci Studia w języku czeskim
Pedagogika Specjalna Studia w języku niemieckim
Allgemeine Teorie und Geschichte der Kunst und Kultur Studia w języku niemieckim
Finanzwesen und Rechnungswesen Studia w języku niemieckim
Spezialisation in der Pädagogik Studia w języku niemieckim
Bioetyka Studia w języku angielskim
Biologia Studia w języku angielskim
Biologia medyczna Studia w języku angielskim
Chemia Studia w języku angielskim
Chirurgia Studia w języku angielskim
Filologia Studia w języku angielskim
Filozofia Studia w języku angielskim
Finanse i rachunkowość Studia w języku angielskim
Fizyka Studia w języku angielskim
Geografia Studia w języku angielskim
Matematyka Studia w języku angielskim
Medycyna społeczna Studia w języku angielskim
Nauki o polityce Studia w języku angielskim
Nauki o życiu Studia w języku angielskim
Neurologia Studia w języku angielskim
Pedagogika specjalna Studia w języku angielskim
Psychiatria Studia w języku angielskim
Psychologia Studia w języku angielskim
Socjologia Studia w języku angielskim
Stomatologia Studia w języku angielskim
Advanced Materials and Nanosciences Studia w języku angielskim
Anatomy, Histology and Embryology Studia w języku angielskim
Anesthesiology, Intensive Care Medicine and Pain Management Studia w języku angielskim
Dermatovenereology Studia w języku angielskim
Economic Policy and Administration Studia w języku angielskim
Economic Theory Studia w języku angielskim
Economy and Management Studia w języku angielskim
Education Studia w języku angielskim
General Theory and History of Arts and Culture Studia w języku angielskim
Gyneacology and Obstetrics Studia w języku angielskim
Hygiene, Preventive Medicine, Epidemiology Studia w języku angielskim
Informatics Studia w języku angielskim
Internal Diseases Studia w języku angielskim
International Territorial Studies Studia w języku angielskim
Kinanthropology Studia w języku angielskim
Medical Chemistry and Biochemistry Studia w języku angielskim
Medical Microbiology and Immunology Studia w języku angielskim
Medical Pharmacology Studia w języku angielskim
Neurosciences Studia w języku angielskim
Oncology Studia w języku angielskim
Ophthalmology Studia w języku angielskim
Otorhinolaryngology Studia w języku angielskim
Pediatrics Studia w języku angielskim
Physiology and Pathological Physiology Studia w języku angielskim
Radiology-Imaging Methods Studia w języku angielskim
Social Policy and Social Work Studia w języku angielskim
Specialization in Pedagogy Studia w języku angielskim
Theoretical Legal Science Studia w języku angielskim
Teoretyczne Nauki Prawnicze

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Filozoficzny
Wydział Informatyki
Wydział Lekarski
Wydział Nauk Przyrodniczych
Wydział Nauk Społecznych
Wydział Pedagogiczny
Wydział Prawa
Wydział Rolniczy
Wydział Sportu
Wydział Zarządzania i Administracji
Strona www uczelni:
www.muni.cz

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności