Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Uczelnie

państwo
miasto
grupa kierunków 
język 
poziom studiów
status uczelni  
Prezentacja uczelni
Oslo, Norwegia

Universitetet i Oslo

Typ uczelni: uniwersytety
Status: publiczne

Kontakt:

PO Box 1072
BlindernOslo 0316 Oslo
+47 22 85 50 50 +47 22 85 44 42

I stopnia licencjackie
Studia
Antikk kultur og klassiske språk (bachelor)Studia w języku norweskim
Arkeologi og konservering (bachelor)Studia w języku norweskim
Asia- og Midtøsten-studier (bachelor)Studia w języku norweskim
Biologi (bachelor)Studia w języku norweskim
Demokrati og rettigheter i informasjonssamfunnet (bachelor)Studia w języku norweskim
Elektronikk og datateknologi (bachelor)Studia w języku norweskim
Estetiske studier og allmenn litteraturvitenskap (bachelor)Studia w języku norweskim
Europastudier (bachelor)Studia w języku norweskim
Europeiske og amerikanske studier: språk, litteratur, område (bachelor)Studia w języku norweskim
Filosofi og idéhistorie (bachelor)Studia w języku norweskim
Fysikk, astronomi og meteorologi (bachelor)Studia w języku norweskim
Geofag: geologi, geofysikk og geografi (bachelor)Studia w języku norweskim
Helseledelse og helseøkonomi (bachelor)Studia w języku norweskim
Historie (bachelor)Studia w języku norweskim
Informatikk: design, bruk, interaksjon (bachelor)Studia w języku norweskim
Informatikk: nanoelektronikk og robotikk (bachelor)Studia w języku norweskim
Informatikk: programmering og nettverk (bachelor)Studia w języku norweskim
Informatikk: språk og kommunikasjon (bachelor)Studia w języku norweskim
Internasjonale studier (bachelor)Studia w języku norweskim
Kjemi (bachelor)Studia w języku norweskim
Kriminologi (bachelor)Studia w języku norweskim
Kultur og kommunikasjon (bachelor)Studia w języku norweskim
Kunsthistorie (bachelor)Studia w języku norweskim
Lingvistikk (bachelor)Studia w języku norweskim
Matematikk og økonomi (bachelor)Studia w języku norweskim
Matematikk, informatikk og teknologi (bachelor)Studia w języku norweskim
Materialer, energi og nanoteknologi (bachelor)Studia w języku norweskim
Medievitenskap (bachelor)Studia w języku norweskim
Molekylærbiologi og biologisk kjemi (bachelor)Studia w języku norweskim
Musikkvitenskap (bachelor)Studia w języku norweskim
Nordiske studier (bachelor)Studia w języku norweskim
Offentlig administrasjon og ledelse (bachelor)Studia w języku norweskim
Pedagogikk (bachelor)Studia w języku norweskim
Psykologi (bachelor)Studia w języku norweskim
Religion og samfunn (bachelor)Studia w języku norweskim
Religionshistorie og kulturhistorie (bachelor)Studia w języku norweskim
Samfunnsgeografi (bachelor)Studia w języku norweskim
Samfunnsøkonomi (bachelor)Studia w języku norweskim
Sosialantropologi (bachelor)Studia w języku norweskim
Sosiologi (bachelor)Studia w języku norweskim
Spesialpedagogikk (bachelor)Studia w języku norweskim
Statsvitenskap (bachelor)Studia w języku norweskim
Tannpleie (bachelor)Studia w języku norweskim
Teologi og kristendom (bachelor)Studia w języku norweskim
Tverrfaglige kjønnsstudier (bachelor)Studia w języku norweskim
Utviklingsstudier (bachelor)Studia w języku norweskim

II stopnia magisterskie
Studia
Asian and African Studies (master's two years)Studia w języku angielskim
Astronomy (master's two years)Studia w języku angielskim
Biology (master's two years)Studia w języku angielskim
Chemistry (master's two years)Studia w języku angielskim
Comparative and International Education (master's two years)Studia w języku angielskim
Computational Science and Engineering (master's two years)Studia w języku angielskim
Culture, Environment and Sustainability (master's two years)Studia w języku angielskim
Development Geography (master's two years)Studia w języku angielskim
Economics (master's two years)Studia w języku angielskim
English LanguageStudia w języku angielskim
English LiteratureStudia w języku angielskim
European and American Literature Studies (master's two years)Studia w języku angielskim
European Languages (master's two years)Studia w języku angielskim
European Master in Health Economics and Management (master's two years)Studia w języku angielskim
Gender Studies (master's two years)Studia w języku angielskim
Geosciences (master's two years)Studia w języku angielskim
Health Economics, Policy and Management (master's two years)Studia w języku angielskim
Higher Education (master's two years)Studia w języku angielskim
Ibsen Studies (master's two years)Studia w języku angielskim
Informatics: Design, Use, Interaction (master's two years)Studia w języku angielskim
Informatics: Language and Communication (master's two years)Studia w języku angielskim
Informatics: Nanoelectronics and Robotics (master's two years)Studia w języku angielskim
Informatics: Programming and Networks (master's two years)Studia w języku angielskim
Informatics: Technical and Scientific Applications (master's two years)Studia w języku angielskim
Information and Communication Technology Law (master's 1 1/2-years)Studia w języku angielskim
Innovation and Entrepreneurship (master's two years)Studia w języku angielskim
Intercontextual Theology (master's two years)Studia w języku angielskim
International Community Health (master's two years)Studia w języku angielskim
Linguistics and its Applications for a Multilingual Society (master's two years)Studia w języku angielskim
Maritime Law (master's 1 1/2-years)Studia w języku angielskim
Materials Science and Nanotechnology (master's two years)Studia w języku angielskim
Mathematics (master's two years)Studia w języku angielskim
Media Studies (master's two years)Studia w języku angielskim
Medieval Studies (master's two years)Studia w języku angielskim
Modelling and Data Analysis (master's two years)Studia w języku angielskim
Molecular Biosciences (master's two years)Studia w języku angielskim
More about the programme How to apply?Studia w języku angielskim
Network and System Administration (master's two years)Studia w języku angielskim
Nordic MediaStudia w języku angielskim
Nordic Viking and Medieval CultureStudia w języku angielskim
Peace and Conflict Studies (master's two years)Studia w języku angielskim
Philosophy (master's two years)Studia w języku angielskim
Physics (master's two years)Studia w języku angielskim
Psychology (master's two years)Studia w języku angielskim
Public International Law (master's 1 1/2-years)Studia w języku angielskim
Religious Roots of Europe (master's two years)Studia w języku angielskim
Special and Inclusive Education (master's - experience based)Studia w języku angielskim
Special Needs Education (master's two years)Studia w języku angielskim
Theory and Practice of Human Rights (master's two years)Studia w języku angielskim
Viking and Medieval Norse Studies (master's two years)Studia w języku angielskim
Antikk kultur og klassiske språk (master - to år)Studia w języku norweskim
Anvendt matematikk og mekanikk (master - to år)Studia w języku norweskim
Arkeologi og konservering (master - to år)Studia w języku norweskim
Asia- og Midtøsten studier (master - to år)Studia w języku norweskim
Astronomi (master - to år)Studia w języku norweskim
Avansert geriatrisk sykepleie (master - erfaringsbasert)Studia w języku norweskim
Biologi (master - to år)Studia w języku norweskim
Comparative and International Education (master's two years)Studia w języku norweskim
Culture, Environment and Sustainability (master's two years)Studia w języku norweskim
Development Geography (master's two years)Studia w języku norweskim
Economics (master's two years)Studia w języku norweskim
Elektronikk og datateknologi (master - to år)Studia w języku norweskim
ESST - Society, Science and Technology in Europe (master - halvannet år)Studia w języku norweskim
Estetiske studier og allmenn litteraturvitenskap (master - to år)Studia w języku norweskim
European Master in Health Economics and Management (master's two years)Studia w języku norweskim
Europeiske og amerikanske litteraturstudier (master - to år)Studia w języku norweskim
Europeiske og amerikanske områdestudier (master - to år)Studia w języku norweskim
Europeiske språk (master - to år)Studia w języku norweskim
Filosofi (master - to år)Studia w języku norweskim
Forvaltningsinformatikk (master - to år)Studia w języku norweskim
Fysikk (master - to år)Studia w języku norweskim
Gender Studies (master's two years)Studia w języku norweskim
Geofag (master - to år)Studia w języku norweskim
Health Economics, Policy and Management (master's two years)Studia w języku norweskim
Helseadministrasjon (master - erfaringsbasert)Studia w języku norweskim
Helsefagvitenskap (master - to år)Studia w języku norweskim
Higher Education (master's two years)Studia w języku norweskim
Historie (master - to år)Studia w języku norweskim
Ibsen Studies (master's two years)Studia w języku norweskim
Idéhistorie (master - to år)Studia w języku norweskim
Informatikk: design, bruk, interaksjon (master - to år)Studia w języku norweskim
Informatikk: nanoelektronikk og robotikk (master - to år)Studia w języku norweskim
Informatikk: programmering og nettverk (master - to år)Studia w języku norweskim
Informatikk: språk og kommunikasjon (master - to år)Studia w języku norweskim
Informatikk: tekniske og naturvitenskapelige anvendelser (master - to år)Studia w języku norweskim
Information and Communication Technology Law (master's 1 1/2-years)Studia w języku norweskim
Innovation and Entrepreneurship (master's two years)Studia w języku norweskim
Intercontextual Theology (master's two years)Studia w języku norweskim
International Community Health (master's two years)Studia w języku norweskim
IT og ledelse (master - erfaringsbasert)Studia w języku norweskim
Journalistikk (master - to år)Studia w języku norweskim
Kjemi (master - to år)Studia w języku norweskim
Kriminologi (master - to år)Studia w języku norweskim
Kristendomsstudier (master - to år)Studia w języku norweskim
Kulturhistorie og museologi (master - to år)Studia w języku norweskim
Kunsthistorie (master - to år)Studia w języku norweskim
Lesing og skriving i skolen (master - to år)Studia w języku norweskim
Linguistics and its Applications for a Multilingual Society (master's two years)Studia w języku norweskim
Lingvistikk (master - to år)Studia w języku norweskim
Maritime Law (master's 1 1/2-years)Studia w języku norweskim
Matematikk (master - to år)Studia w języku norweskim
Materialer, energi og nanoteknologi (master - to år)Studia w języku norweskim
Medievitenskap (master - to år)Studia w języku norweskim
Middelalderstudier (master - to år)Studia w języku norweskim
Modellering og dataanalyse (master - to år)Studia w języku norweskim
Molekylær biovitenskap (master - to år)Studia w języku norweskim
Musikkvitenskap (master - to år)Studia w języku norweskim
Network and System Administration (master's two years)Studia w języku norweskim
Nordiske studier (master - to år)Studia w języku norweskim
Organisasjon, ledelse og arbeid (master - to år)Studia w języku norweskim
Peace and Conflict Studies (master's two years)Studia w języku norweskim
Pedagogikk (master - to år)Studia w języku norweskim
Praktisk teologi (master - erfaringsbasert)Studia w języku norweskim
Profesjonsetikk og diakoni (master - to år)Studia w języku norweskim
Psykologi (master - to år)Studia w języku norweskim
Psykososialt arbeid - selvmord, rus, vold og traumer (master - erfaringsbasert)Studia w języku norweskim
Public International Law (master's 1 1/2-years)Studia w języku norweskim
Religion og samfunn (master - to år)Studia w języku norweskim
Religionshistorie (master - to år)Studia w języku norweskim
Religious Roots of Europe (master's two years)Studia w języku norweskim
Rettssosiologi (master - to år)Studia w języku norweskim
Samfunnsgeografi (master - to år)Studia w języku norweskim
Sosialantropologi (master - to år)Studia w języku norweskim
Sosiologi (master - to år)Studia w języku norweskim
Special and Inclusive Education (master's - experience based)Studia w języku norweskim
Special Needs Education (master's two years)Studia w języku norweskim
Spesialpedagogikk (master - to år)Studia w języku norweskim
Statsvitenskap (master - to år)Studia w języku norweskim
Sykepleievitenskap (master - to år)Studia w języku norweskim
Teknologi, innovasjon og kunnskap (master - to år)Studia w języku norweskim
Theory and Practice of Human Rights (master's two years)Studia w języku norweskim
Utdanningsledelse (master - erfaringsbasert)Studia w języku norweskim
Viking and Medieval Norse Studies (master's two years)Studia w języku norweskim

Magisterskie jednolite
Studia
FarmasiStudia w języku norweskim
Klinisk ernæringStudia w języku norweskim
Lektorprogrammet - fremmedspråkStudia w języku norweskim
Lektorprogrammet - kultur- og samfunnsfagStudia w języku norweskim
Lektorprogrammet - nordiskStudia w języku norweskim
Lektorprogrammet - realfagStudia w języku norweskim
MedisinStudia w języku norweskim
OdontologiStudia w języku norweskim
PsykologiStudia w języku norweskim
RettsvitenskapStudia w języku norweskim
Samfunnsøkonomisk analyseStudia w języku norweskim
TeologiStudia w języku norweskim
Strona www uczelni: www.uio.no/

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 


Studia w Polsce
WSSIP_220.jpg

Nauka języka za granicą
ATAS_220.gif
 
Polityka Prywatności