Moskwa, Rosja

Московский государственный университет экономики, статистики и информатики

Typ uczelni: uniwersytet
Status: publiczne

Kontakt:

119501, Москва, ул. Нежинская, д. 7
Тел. (495) 411-66-33, (495) 442-77-55

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
EkonomiaStudia w języku rosyjskimStudia online
PrawoznawstwoStudia w języku rosyjskimStudia online
PsychologiaStudia w języku rosyjskim
StatystykaStudia w języku rosyjskim
ZarządzanieStudia w języku rosyjskimStudia online
Zarządzanie zasobami ludzkimiStudia w języku rosyjskim
Бизнес-информатикаStudia w języku rosyjskimStudia online
Государственное и муниципальное управлениеStudia w języku rosyjskim
ИнноватикаStudia w języku rosyjskim
Информатика и вычислительная техникаStudia w języku rosyjskim
Информационная безопасностьStudia w języku rosyjskim
ЛингвистикаStudia w języku rosyjskim
Математическое обеспечение и администрирование информационных системStudia w języku rosyjskim
ПедагогикаStudia w języku rosyjskim
Прикладная информатикаStudia w języku rosyjskimStudia online
Психолого-педагогическое образованиеStudia w języku rosyjskim
Торговое делоStudia w języku rosyjskimStudia online

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
MarketingStudia w języku rosyjskim
PrawoznawstwoStudia w języku rosyjskim
PsychologiaStudia w języku rosyjskim
StatystykaStudia w języku rosyjskim
Zarządzanie zasobami ludzkimiStudia w języku rosyjskim
Автоматизированные системы обработки информации и управленияStudia w języku rosyjskim
Антикризисное управлениеStudia w języku rosyjskim
Бухгалтерский учет, анализ и аудитStudia w języku rosyjskim
Государственное и муниципальное управлениеStudia w języku rosyjskim
Коммерция (торговое дело)Studia w języku rosyjskim
Комплексное обеспечение информационной безопасности автоматизированных системStudia w języku rosyjskim
Математические методы в экономикеStudia w języku rosyjskim
Математическое обеспечение и администрирование информационных системStudia w języku rosyjskim
Менеджмент организацииStudia w języku rosyjskim
Мировая экономикаStudia w języku rosyjskim
Налоги и налогообложениеStudia w języku rosyjskim
Прикладная информатикаStudia w języku rosyjskim
Финансы и кредитStudia w języku rosyjskim

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
EkonomiaStudia w języku rosyjskim
PrawoznawstwoStudia w języku rosyjskim
PsychologiaStudia w języku rosyjskim
ZarządzanieStudia w języku rosyjskim
Zarządzanie zasobami ludzkimiStudia w języku rosyjskim
Государственное и муниципальное управлениеStudia w języku rosyjskim
Информатика и вычислительная техникаStudia w języku rosyjskim
ЛингвистикаStudia w języku rosyjskim
Математическое обеспечение и администрирование информационных системStudia w języku rosyjskim
Прикладная информатикаStudia w języku rosyjskim
Торговое делоStudia w języku rosyjskim
Финансы и кредитStudia w języku rosyjskim

Studia doktorskiewięcej »
Nauki ekonomiczne Studia w języku rosyjskim
Nauki socjologiczne Studia w języku rosyjskim
Технические науки Studia w języku rosyjskim
Юридические науки Studia w języku rosyjskim
Strona www uczelni: www.mesi.ru

Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności