Kostroma, Rosja

Костромской государственный технологический университет

Typ uczelni: uniwersytet
Status: publiczne

Kontakt:

156005, г. Кострома, ул. Дзержинского, д. 17
Тел. (4942) 31-48-14

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
EkonomiaStudia w języku rosyjskim
PrawoznawstwoStudia w języku rosyjskim
TurystykaStudia w języku rosyjskim
ZarządzanieStudia w języku rosyjskim
Zarządzanie jakościąStudia w języku rosyjskim
Автоматизация технологических процессов и производствStudia w języku rosyjskim
Государственное и муниципальное управлениеStudia w języku rosyjskim
Декоративно-прикладное искусство и народные промыслыStudia w języku rosyjskim
ДизайнStudia w języku rosyjskim
Информатика и вычислительная техникаStudia w języku rosyjskim
Информационная безопасностьStudia w języku rosyjskim
Информационные системы и технологииStudia w języku rosyjskim
Искусство костюма и текстиляStudia w języku rosyjskim
Конструирование изделий легкой промышленностиStudia w języku rosyjskim
Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производствStudia w języku rosyjskim
Технологии и проектирование текстильных изделийStudia w języku rosyjskim
Технологические машины и оборудованиеStudia w języku rosyjskim
Технология изделий лёгкой промышленностиStudia w języku rosyjskim
Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производствStudia w języku rosyjskim
Технология художественной обработки материаловStudia w języku rosyjskim
Техносферная безопасностьStudia w języku rosyjskim
ТовароведениеStudia w języku rosyjskim

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
MarketingStudia w języku rosyjskim
PrawoznawstwoStudia w języku rosyjskim
TurystykaStudia w języku rosyjskim
Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)Studia w języku rosyjskim
Безопасность технологических процессов и производствStudia w języku rosyjskim
Бухгалтерский учет, анализ и аудитStudia w języku rosyjskim
Государственное и муниципальное управлениеStudia w języku rosyjskim
ДизайнStudia w języku rosyjskim
Защита в чрезвычайных ситуацияхStudia w języku rosyjskim
Информационные системы и технологииStudia w języku rosyjskim
Конструирование швейных изделийStudia w języku rosyjskim
Лесоинженерное делоStudia w języku rosyjskim
Машины и аппараты текстильной и легкой промышленностиStudia w języku rosyjskim
Налоги и налогообложениеStudia w języku rosyjskim
Системы автоматизированного проектированияStudia w języku rosyjskim
Технология деревообработкиStudia w języku rosyjskim
Технология и оборудование производства натуральных волоконStudia w języku rosyjskim
Технология машиностроенияStudia w języku rosyjskim
Технология текстильных изделийStudia w języku rosyjskim
Технология художественной обработки материаловStudia w języku rosyjskim
Технология швейных изделийStudia w języku rosyjskim
Товароведение и экспертиза товаровStudia w języku rosyjskim
Финансы и кредитStudia w języku rosyjskim
Художественное проектирование ювелирных изделийStudia w języku rosyjskim
Экономика и управление на предприятииStudia w języku rosyjskim

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
ZarządzanieStudia w języku rosyjskim
Технологии и проектирование текстильных изделийStudia w języku rosyjskim
Технологические машины и оборудованиеStudia w języku rosyjskim
Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производствStudia w języku rosyjskim

Studia doktorskiewięcej »
Nauki ekonomiczne Studia w języku rosyjskim
Nauki historyczne i archeologia Studia w języku rosyjskim
Искусствоведение Studia w języku rosyjskim
Технические науки Studia w języku rosyjskim
Юридические науки Studia w języku rosyjskim
Strona www uczelni: www.kstu.edu.ru

Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności