państwo
miasto
grupa kierunków 
język 
poziom studiów
system studiów  
typ uczelni - Rosja  
status uczelni  
Prezentacja uczelni
Tyumen, Rosja

Тюменский государственный архитектурно-строительный университет

Typ uczelni: uniwersytet
Status: publiczne

Kontakt:

625001, г. Тюмень, ул. Луначарского, д. 2
Тел. (3452) 46-11-63

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
ArchitekturaStudia w języku rosyjskim
EkonomiaStudia w języku rosyjskim
ZarządzanieStudia w języku rosyjskim
Zarządzanie zasobami ludzkimiStudia w języku rosyjskim
Государственное и муниципальное управлениеStudia w języku rosyjskim
Дизайн архитектурной средыStudia w języku rosyjskim
Землеустройство и кадастрыStudia w języku rosyjskim
Информационные системы и технологииStudia w języku rosyjskim
СервисStudia w języku rosyjskim
СтроительствоStudia w języku rosyjskim
Теплоэнергетика и теплотехникаStudia w języku rosyjskim
Техносферная безопасностьStudia w języku rosyjskim
Торговое делоStudia w języku rosyjskim

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
ArchitekturaStudia w języku rosyjskim
MarketingStudia w języku rosyjskim
Zarządzanie zasobami ludzkimiStudia w języku rosyjskim
Автомобильные дороги и аэродромыStudia w języku rosyjskim
Безопасность технологических процессов и производствStudia w języku rosyjskim
Бухгалтерский учет, анализ и аудитStudia w języku rosyjskim
Водоснабжение и водоотведениеStudia w języku rosyjskim
Городское строительство и хозяйствоStudia w języku rosyjskim
Городской кадастрStudia w języku rosyjskim
Государственное и муниципальное управлениеStudia w języku rosyjskim
Дизайн архитектурной средыStudia w języku rosyjskim
Земельный кадастрStudia w języku rosyjskim
ЗемлеустройствоStudia w języku rosyjskim
Информационные системы и технологииStudia w języku rosyjskim
Коммерция (торговое дело)Studia w języku rosyjskim
Менеджмент организацииStudia w języku rosyjskim
Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсовStudia w języku rosyjskim
Производство строительных материалов, изделий и конструкцийStudia w języku rosyjskim
Промышленная теплоэнергетикаStudia w języku rosyjskim
Промышленное и гражданское строительствоStudia w języku rosyjskim
СервисStudia w języku rosyjskim
Социально-культурный сервис и туризмStudia w języku rosyjskim
Строительство уникальных зданий и сооруженийStudia w języku rosyjskim
Теплогазоснабжение и вентиляцияStudia w języku rosyjskim
Экономика и управление на предприятииStudia w języku rosyjskim
Экспертиза и управление недвижимостьюStudia w języku rosyjskim

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
EkonomiaStudia w języku rosyjskim
ZarządzanieStudia w języku rosyjskim
СтроительствоStudia w języku rosyjskim
Теплоэнергетика и теплотехникаStudia w języku rosyjskim

Studia doktorskiewięcej »
Nauki biologiczne Studia w języku rosyjskim
Nauki ekonomiczne Studia w języku rosyjskim
Технические науки Studia w języku rosyjskim
Философские науки Studia w języku rosyjskim
Strona www uczelni: www.tgasu.ru

Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności