Moskwa, Rosja

Московский городской университет управления Правительства Москвы

Typ uczelni: uniwersytet
Status: publiczne

Kontakt:

107045, г. Москва, ул. Сретенка, д. 28
Тел. (495) 957-91-32

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
EkonomiaStudia w języku rosyjskim
Praca socjalnaStudia w języku rosyjskim
PrawoznawstwoStudia w języku rosyjskim
ZarządzanieStudia w języku rosyjskim
Государственное и муниципальное управлениеStudia w języku rosyjskim
Информационные системыStudia w języku rosyjskim
Информационные системы и технологииStudia w języku rosyjskim
Международные отношенияStudia w języku rosyjskim
Социально-культурная деятельностьStudia w języku rosyjskim
Экология и природопользованиеStudia w języku rosyjskim

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
PrawoznawstwoStudia w języku rosyjskim
Бухгалтерский учет, анализ и аудитStudia w języku rosyjskim
Государственное и муниципальное управлениеStudia w języku rosyjskim
Международные отношенияStudia w języku rosyjskim
Налоги и налогообложениеStudia w języku rosyjskim
Социально-культурная деятельностьStudia w języku rosyjskim
Социально-культурный сервис и туризмStudia w języku rosyjskim
Финансы и кредитStudia w języku rosyjskim

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
EkonomiaStudia w języku rosyjskim
PrawoznawstwoStudia w języku rosyjskim
ZarządzanieStudia w języku rosyjskim
Zarządzanie zasobami ludzkimiStudia w języku rosyjskim
Государственное и муниципальное управлениеStudia w języku rosyjskim
Информационные системы и технологииStudia w języku rosyjskim
Финансы и кредитStudia w języku rosyjskim

Studia doktorskiewięcej »
Nauki ekonomiczne Studia w języku rosyjskim
Nauki historyczne i archeologia Studia w języku rosyjskim
Nauki socjologiczne Studia w języku rosyjskim
Politologia Studia w języku rosyjskim
Философские науки Studia w języku rosyjskim
Юридические науки Studia w języku rosyjskim
Strona www uczelni: www.mguu.ru

Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności