Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Uczelnie

państwo
miasto
grupa kierunków 
język 
poziom studiów
status uczelni  
Prezentacja uczelni
Bratysława, Słowacja

Univerzita Komenského v Bratislave

Typ uczelni: uniwersytety
Status: publiczne

Kontakt:

Šafárikovo námestie č. 6
818 06 Bratislava, Slovakia
(02) 529 21 594

I stopnia licencjackie
Studia
ManažmentStudia w języku niemieckim
Stredoeurópske štúdiáStudia w języku angielskim
ManažmentStudia w języku francuskim
Editorstvo a vydavateľská praxStudia w języku węgierskim
ArcheologiaStudia w języku słowackim
BiologiaStudia w języku słowackim
ChemiaStudia w języku słowackim
EtnologiaStudia w języku słowackim
FilozofiaStudia w języku słowackim
GeologiaStudia w języku słowackim
HistoriaStudia w języku słowackim
MatematykaStudia w języku słowackim
Nauki polityczneStudia w języku słowackim
Praca społecznaStudia w języku słowackim
PsychologiaStudia w języku słowackim
SocjologiaStudia w języku słowackim
Wychowanie fizyczneStudia w języku słowackim
ZarządzanieStudia w języku słowackim
AndragogikaStudia w języku słowackim
Anglický jazyk a kultúra – bulharský jazyk a kultúraStudia w języku słowackim
Anglický jazyk a kultúra – chorvátsky jazyk a kultúraStudia w języku słowackim
Anglický jazyk a kultúra – fínsky jazyk a kultúraStudia w języku słowackim
Anglický jazyk a kultúra – francúzsky jazyk a kultúraStudia w języku słowackim
Anglický jazyk a kultúra – nemecký jazyk a kultúraStudia w języku słowackim
Anglický jazyk a kultúra – poľský jazyk a kultúraStudia w języku słowackim
Anglický jazyk a kultúra – ruský jazyk a kultúraStudia w języku słowackim
Anglický jazyk a kultúra – slovenský jazyk a kultúraStudia w języku słowackim
Anglický jazyk a kultúra – španielsky jazyk a kultúraStudia w języku słowackim
Anglický jazyk a kultúra – taliansky jazyk a kultúraStudia w języku słowackim
Aplikovaná ekonómiaStudia w języku słowackim
Aplikovaná informatikaStudia w języku słowackim
ArchívnictvoStudia w języku słowackim
BiogeológiaStudia w języku słowackim
Biomedicínska fyzikaStudia w języku słowackim
Bulharský jazyk a kultúra – ruský jazyk a kultúraStudia w języku słowackim
Bulharský jazyk a kultúra – slovenský jazyk a kultúraStudia w języku słowackim
čínsky jazyk a medzikultúrna komunikáciaStudia w języku słowackim
Dejiny umeniaStudia w języku słowackim
Deskriptívna geometriaStudia w języku słowackim
Ekonomická a finančná matematikaStudia w języku słowackim
EnvironmentalistikaStudia w języku słowackim
EstetikaStudia w języku słowackim
Európske štúdiáStudia w języku słowackim
Fínsky jazyk a kultúra - maďarský jazyk a kultúraStudia w języku słowackim
Fínsky jazyk a kultúra - nemecký jazyk a kultúraStudia w języku słowackim
Fínsky jazyk a kultúra - švédsky jazyk a kultúraStudia w języku słowackim
Fínsky jazyk a kultúra- slovenský jazyk a kultúraStudia w języku słowackim
Francúzsky jazyk a kultúraStudia w języku słowackim
Francúzsky jazyk a kultúra – rumunský jazyk a kultúraStudia w języku słowackim
Francúzsky jazyk a kultúra – ruský jazyk a kultúraStudia w języku słowackim
Francúzsky jazyk a kultúra – slovenský jazyk a kultúraStudia w języku słowackim
FyzikaStudia w języku słowackim
GeografiaStudia w języku słowackim
Geológia vo využívaní krajinyStudia w języku słowackim
Holandský jazyk a kultúra – nemecký jazyk a kultúraStudia w języku słowackim
Holandský jazyk a kultúra – slovenský jazyk a kultúraStudia w języku słowackim
Informačné štúdiáStudia w języku słowackim
InformatikaStudia w języku słowackim
Katolícka teológiaStudia w języku słowackim
Klasické jazykyStudia w języku słowackim
KulturológiaStudia w języku słowackim
Liečebná pedagogikaStudia w języku słowackim
Literárna komunikácia a knižniceStudia w języku słowackim
Manažérska matematikaStudia w języku słowackim
Marketingová komunikáciaStudia w języku słowackim
Medzinárodný manažmentStudia w języku słowackim
Muzeológia a kultúrne dedičstvoStudia w języku słowackim
MuzikológiaStudia w języku słowackim
Nemecký jazyk v interkultúrnej a transkultúrnej komunikáciiStudia w języku słowackim
Obnoviteľné zdroje energie a environmentálna fyzikaStudia w języku słowackim
PaleobiológiaStudia w języku słowackim
PedagogikaStudia w języku słowackim
Poistná matematikaStudia w języku słowackim
PrávoStudia w języku słowackim
ReligionistikaStudia w języku słowackim
Ruské a východoeurópske štúdiáStudia w języku słowackim
Slovenský jazyk a literatúraStudia w języku słowackim
Sociálna a pracovná psychológiaStudia w języku słowackim
Sociálna antropológiaStudia w języku słowackim
Sociálna pedagogika a vychovávateľstvoStudia w języku słowackim
španielsky jazyk a kultúraStudia w języku słowackim
Špeciálna pedagogikaStudia w języku słowackim
Šport a zdravieStudia w języku słowackim
Šport a zdravie a učiteľstvo telesnej výchovyStudia w języku słowackim
Športový manažmentStudia w języku słowackim
TrénerstvoStudia w języku słowackim
Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovyStudia w języku słowackim
UčitelstvoStudia w języku słowackim
Učiteľstvo anglického jazyka a literatúryStudia w języku słowackim
Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a estetickej výchovyStudia w języku słowackim
Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a filozofieStudia w języku słowackim
Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a histórieStudia w języku słowackim
Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a nemeckého jazyka a literatúryStudia w języku słowackim
Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a slovenského jazyka a literatúryStudia w języku słowackim
Učiteľstvo estetickej výchovy a histórieStudia w języku słowackim
Učiteľstvo estetickej výchovy a maďarského jazyka a literatúryStudia w języku słowackim
Učiteľstvo estetickej výchovy a nemeckého jazyka a literatúryStudia w języku słowackim
Učiteľstvo estetickej výchovy a slovenského jazyka a literatúryStudia w języku słowackim
Učiteľstvo filozofie a histórieStudia w języku słowackim
Učiteľstvo filozofie a nemeckého jazyka a literatúryStudia w języku słowackim
Učiteľstvo filozofie a slovenského jazyka a literatúryStudia w języku słowackim
Učiteľstvo histórie a maďarského jazyka a literatúryStudia w języku słowackim
Učiteľstvo histórie a nemeckého jazyka a literatúryStudia w języku słowackim
Učiteľstvo histórie a slovenského jazyka a literatúryStudia w języku słowackim
Učiteľstvo hudobného umeniaStudia w języku słowackim
Učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry a nemeckého jazyka a literatúryStudia w języku słowackim
Učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry a slovenského jazyka a literatúryStudia w języku słowackim
Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúryStudia w języku słowackim
Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry a slovenského jazyka a literatúryStudia w języku słowackim
Učiteľstvo pre predprimárne vzdelávanieStudia w języku słowackim
Učiteľstvo výtvarného umeniaStudia w języku słowackim
Zdravotnícke a diagnostické pomôckyStudia w języku słowackim
žurnalistikaStudia w języku słowackim

II stopnia magisterskie
Studia
ArcheologiaStudia w języku słowackim
BiochemiaStudia w języku słowackim
BiologiaStudia w języku słowackim
BotanikaStudia w języku słowackim
ChemiaStudia w języku słowackim
EtnologiaStudia w języku słowackim
FilozofiaStudia w języku słowackim
GenetykaStudia w języku słowackim
GeologiaStudia w języku słowackim
HistoriaStudia w języku słowackim
MatematykaStudia w języku słowackim
Nauki polityczneStudia w języku słowackim
Praca społecznaStudia w języku słowackim
PsychologiaStudia w języku słowackim
SocjologiaStudia w języku słowackim
Wychowanie fizyczneStudia w języku słowackim
ZarządzanieStudia w języku słowackim
ZoologiaStudia w języku słowackim
Analytická a environmentálna chémiaStudia w języku słowackim
Anorganická chémiaStudia w języku słowackim
AntropológiaStudia w języku słowackim
Aplikovaná a environmentálna geofyzikaStudia w języku słowackim
Aplikovaná informatikaStudia w języku słowackim
ArchívnictvoStudia w języku słowackim
Astronómia a astrofyzikaStudia w języku słowackim
Biofyzika a chemická fyzikaStudia w języku słowackim
Biomedicínska fyzikaStudia w języku słowackim
BiotechnológieStudia w języku słowackim
Dejiny umeniaStudia w języku słowackim
Deskriptívna geometriaStudia w języku słowackim
Ekonomická a finančná matematikaStudia w języku słowackim
Environmentálna fyzika a obnoviteľné zdroje energieStudia w języku słowackim
Environmentálna geochémiaStudia w języku słowackim
Environmentálny manažmentStudia w języku słowackim
EstetikaStudia w języku słowackim
Európske štúdiáStudia w języku słowackim
Fyzická geografia a geoinformatikaStudia w języku słowackim
FyzikaStudia w języku słowackim
Fyzika plazmyStudia w języku słowackim
Fyzika tuhých látokStudia w języku słowackim
Fyzika Zeme a planétStudia w języku słowackim
Fyzikálna chémiaStudia w języku słowackim
Fyziológia rastlínStudia w języku słowackim
Fyziológia živočíchov a etológiaStudia w języku słowackim
GeografiaStudia w języku słowackim
Humánna geografia a demografia v štátnej správe a samospráveStudia w języku słowackim
Informačné štúdiáStudia w języku słowackim
InformatikaStudia w języku słowackim
Inžinierska geológia a hydrogeológiaStudia w języku słowackim
Jadrová a subjadrová fyzikaStudia w języku słowackim
Jadrová chémia a rádioekológiaStudia w języku słowackim
Klasické jazykyStudia w języku słowackim
KulturológiaStudia w języku słowackim
Liečebná pedagogikaStudia w języku słowackim
Ložisková geológiaStudia w języku słowackim
Manažérska matematikaStudia w języku słowackim
Marketingová komunikáciaStudia w języku słowackim
Medzinárodný manažmentStudia w języku słowackim
Meteorológia a klimatológiaStudia w języku słowackim
MikrobiológiaStudia w języku słowackim
Mineralógia a petrológiaStudia w języku słowackim
Molekulárna biológiaStudia w języku słowackim
MuzikológiaStudia w języku słowackim
Nemecký jazyk v interkultúrnej a transkultúrnej komunikáciiStudia w języku słowackim
Ochrana a využívanie krajinyStudia w języku słowackim
Ochrana a využívanie prírody a krajinyStudia w języku słowackim
Optika, lasery a optická spektroskopiaStudia w języku słowackim
Organická a bioorganická chémiaStudia w języku słowackim
PaleontológiaStudia w języku słowackim
PedagogikaStudia w języku słowackim
PedológiaStudia w języku słowackim
Počítačová grafika a geometriaStudia w języku słowackim
Pravdepodobnosť a matematická štatistikaStudia w języku słowackim
PrávoStudia w języku słowackim
Prekladateľstvo a tlmočníctvoStudia w języku słowackim
Regionálna geografia, rozvoj regiónova európska integráciaStudia w języku słowackim
ReligionistikaStudia w języku słowackim
Románske jazyky a kultúryStudia w języku słowackim
Ruské a východoeurópske štúdiáStudia w języku słowackim
Slovenský jazyk a literatúraStudia w języku słowackim
Sociálna a pracovná psychológiaStudia w języku słowackim
Sociálna antropológiaStudia w języku słowackim
Špeciálna pedagogikaStudia w języku słowackim
Šport a zdravieStudia w języku słowackim
Šport a zdravie a učiteľstvo telesnej výchovyStudia w języku słowackim
Športový manažmentStudia w języku słowackim
Teoretická a počítačová chémiaStudia w języku słowackim
Teoretická fyzikaStudia w języku słowackim
TrénerstvoStudia w języku słowackim
Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovyStudia w języku słowackim
Učiteľstvo akademických predmetovStudia w języku słowackim
Učiteľstvo hudobného umeniaStudia w języku słowackim
Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúryStudia w języku słowackim
Učiteľstvo pre primárne vzdelávanieStudia w języku słowackim
Učiteľstvo výtvarného umeniaStudia w języku słowackim
Verejná politikaStudia w języku słowackim
VirológiaStudia w języku słowackim
Všeobecná ekológiaStudia w języku słowackim
Všeobecná geológia a tektonikaStudia w języku słowackim
Všetky študijné programy študijného odboruStudia w języku słowackim
žurnalistikaStudia w języku słowackim

Magisterskie jednolite
Studia
FarmáciaStudia w języku angielskim
Medycyna ogólnaStudia w języku słowackim
StomatologiaStudia w języku słowackim
FarmáciaStudia w języku słowackim

Studia doktoranckiewięcej »
Archeologia Studia w języku słowackim
Prawo administracyjne Studia w języku słowackim
Prawo administracyjne Studia w języku słowackim
Prawo konstytucyjne Studia w języku słowackim
Prawo konstytucyjne Studia w języku słowackim
Dejiny filozofie Studia w języku słowackim
Etnológia a kultúrna antropológia Studia w języku słowackim
Literárna veda Studia w języku słowackim
Muzikológia Studia w języku słowackim
Obchodné a finančné právo Studia w języku słowackim
Obchodné a finančné právo Studia w języku słowackim
Slovenská literatúra Studia w języku słowackim
Slovenské dejiny Studia w języku słowackim
Slovenský jazyk Studia w języku słowackim
Systematická filozofia Studia w języku słowackim
Teória a dejiny štátu a práva Studia w języku słowackim
Teória a dejiny štátu a práva Studia w języku słowackim
Všeobecné dejiny Studia w języku słowackim
Univerzita Komenského v Bratislave je najstaršia a najväčšia slovenská univerzita. Vznikla v roku 1919 a mala mimoriadny význam pre rozvoj vzdelanosti, vedy a kultúry na Slovensku. Vo svojej dobe bola prvou vysokou školou na území Slovenska, ktorá poskytovala možnosť získať najvyššie vzdelanie v slovenskom jazyku. Od svojho vzniku zaujíma popredné miesto v slovenskom systéme vysokoškolského vzdelávania a stala sa medzinárodne uznávaným centrom vedy a výskumu. Ako najkomplexnejšie vybudovaná univerzita klasického typu v Slovenskej republike si uchováva postavenie národnej univerzity.
Strona www uczelni: www.uniba.sk

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 


Studia w Polsce
UMCS-220_1.jpg

Nauka języka za granicą
JPEdukacja_220.gif
 
Polityka Prywatności