Zamość, Polska

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu

Typ uczelni: ekonomiczne
Status: niepubliczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Administracja
Pielęgniarstwo

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Fizjoterapia

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Fizjoterapia

Studia podyplomowewięcej »
Administracja stanu cywilnego
Arteterapia
Asystent rodziny
Audyt energetyczny w budownictwie oraz sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej budynków
Bezpieczeństwo i higiena pracy w edukacji
Bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych
Bezpieczeństwo w transgranicznym przepływie osób i towarów
Budownictwo energooszczędne i pasywne oraz ocena energetyczna budynków
Coaching
Diagnoza i terapia pedagogiczna (Pedagogika korekcyjna)
Diagnoza i terapia pedagogiczna (Pedagogika korekcyjna) – dla osób posiadających kwalifikacje z pedagogiki specjalnej
Diagnoza i terapia pedagogiczna z elementami socjoterapii
Doradztwo zawodowe
Doradztwo zawodowe (w tym dla nauczycieli)
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika)
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika) – dla osób z kwalifikacjami z pedagogiki specjalnej
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu – dla osób z kwalifikacjami z pedagogiki specjalnej
Edukacja techniczna z wykorzystaniem narzędzi informatycznych
Egzekucja administracyjna
Fizjoterapia geriatryczna/Rehabilitacja lecznicza osób starszych i w warunkach domowych
Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna
Informatyka użytkowa
Kadry i płace
Księgowość małych i średnich przedsiębiorstw
Marketing w sieci
Mediacje i negocjacje społeczne
Odnowa biologiczna z elementami fizjoterapii
Organizacja i zarządzanie podmiotem leczniczym
Organizacja i zarządzanie pomocą społeczną
Pedagogika resocjalizacyjna i penitencjarna
Planowanie i zarządzanie efektywnością energetyczną
Podyplomowe studia pedagogiczne (Przygotowanie pedagogiczne)
Polityka zdrowotna i zarządzanie w ochronie zdrowia
Pomoc społeczna i praca socjalna w ujęciu prawno – instytucjonalnym
Prawo Samorządu Terytorialnego i Administracji
Programowanie w szkole
Prowadzenie działalności gospodarczej w opiece zdrowotnej
Przedsiębiorczość w szkole
Rachunkowość
Rehabilitacja i pielęgnowanie chorego w środowisku
Socjoterapia
Surdopedagogika z językiem migowym PJM
Technologie internetowe
Technologie programistyczne
Technologie sieciowe
Transport – spedycja – logistyka
Trener zdrowego stylu życia
Tworzenie i eksploatacja systemów e-learning
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz prawo pracy
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – Studia kwalifikacyjne
Wychowanie do życia w rodzinie
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
Zarządzanie kadrą pracowniczą
Zarządzanie ochroną informacji niejawnych i danych osobowych
Zarządzanie oświatą
Zarządzanie projektami
Zarządzanie sytuacją kryzysową
Zarządzanie zewnętrzną granicą Unii Europejskiej w zakresie przepływu osób i towarów

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Fizjoterapii i Pedagogiki
Wydział Zarządzania i Administracji
Strona www uczelni: www.wszia.edu.pl

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności