państwo
miasto
grupa kierunków 
język 
poziom studiów
status uczelni  
Prezentacja uczelni
Chisinau, Mołdawia

Universitatea de Stat din Moldova

Typ uczelni: uniwersytety
Status: publiczne

Kontakt:

A. Mateevici, 60Chisinau2009 Chisinau tel. +373 (22) 577 401

I stopnia licencjackie
Studia
Activitate editorialăStudia w języku rumuńskim
Administraţie PublicăStudia w języku rumuńskim
AntropologieStudia w języku rumuńskim
Asistenţă socialăStudia w języku rumuńskim
Biblioteconomie, asistenţă informaţională şi arhivisticăStudia w języku rumuńskim
BiologieStudia w języku rumuńskim
Business şi administrareStudia w języku rumuńskim
ChimieStudia w języku rumuńskim
Cibernetică şi informatică economicăStudia w języku rumuńskim
ContabilitateStudia w języku rumuńskim
DreptStudia w języku rumuńskim
EcologieStudia w języku rumuńskim
Electronică şi comunicaţiiStudia w języku rumuńskim
EnergeticăStudia w języku rumuńskim
FilozofieStudia w języku rumuńskim
FinanţeStudia w języku rumuńskim
FizicăStudia w języku rumuńskim
GeografieStudia w języku rumuńskim
GeologieStudia w języku rumuńskim
InformaticăStudia w języku rumuńskim
Ingineria şi managementul calităţiiStudia w języku rumuńskim
Ingineria sistemelor şi calculatoarelorStudia w języku rumuńskim
IstorieStudia w języku rumuńskim
JurnalismStudia w języku rumuńskim
Limbi moderne şi clasiceStudia w języku rumuńskim
Limbi şi literaturiStudia w języku rumuńskim
Marketing şi logisticăStudia w języku rumuńskim
MatematicăStudia w języku rumuńskim
MeteorologieStudia w języku rumuńskim
Protecţia mediuluiStudia w języku rumuńskim
PsihologieStudia w języku rumuńskim
Relaţii internaţionaleStudia w języku rumuńskim
Silvicultură şi grădini publiceStudia w języku rumuńskim
SociologieStudia w języku rumuńskim
Ştiinţe ale comunicăriiStudia w języku rumuńskim
Ştiinţe ale educaţieiStudia w języku rumuńskim
Ştiinţe politiceStudia w języku rumuńskim
Ştiinţele soluluiStudia w języku rumuńskim
Tehnologie chimicăStudia w języku rumuńskim
TurismStudia w języku rumuńskim

II stopnia magisterskie
Studia
Administrare bancarăStudia w języku rumuńskim
Administrarea afacerilorStudia w języku rumuńskim
Analiza politicăStudia w języku rumuńskim
Analiza statistică a datelor şi optimizarea proceselor economico-financiareStudia w języku rumuńskim
Baze de date şi cunoştinţeStudia w języku rumuńskim
Biologie umană şi animalăStudia w języku rumuńskim
Chimia coordinativăStudia w języku rumuńskim
Chimie ecologică şi protecţia mediuluiStudia w języku rumuńskim
Civilizaţie europeană (Marile cărţi ale umanităţii)Studia w języku rumuńskim
Comerţ internaţionalStudia w języku rumuńskim
Consilierea pentru probleme de familieStudia w języku rumuńskim
Contabilitatea întreprinderiiStudia w języku rumuńskim
Design de landşaft şi spaţii verziStudia w języku rumuńskim
Drept civilStudia w języku rumuńskim
Drept internationalStudia w języku rumuńskim
Drept penalStudia w języku rumuńskim
Drept publicStudia w języku rumuńskim
Drept şi activitate vamalăStudia w języku rumuńskim
Dreptul în afaceriStudia w języku rumuńskim
Dreptul MunciiStudia w języku rumuńskim
Economia întreprinderiiStudia w języku rumuńskim
Filosofii contemporaneStudia w języku rumuńskim
Finanţe publice şi fiscalitateStudia w języku rumuńskim
Fizica şi ingineria semiconductorilorStudia w języku rumuńskim
Genetică molecularăStudia w języku rumuńskim
Istorie şi civilizaţie sud-est europeanăStudia w języku rumuńskim
Literatura română în context europeanStudia w języku rumuńskim
Managementul gospodăriilor piscicole şi ihtiologiaStudia w języku rumuńskim
Managementul instituţiei infodocumentareStudia w języku rumuńskim
Managementul instituţiei mediaStudia w języku rumuńskim
Managementul mediuluiStudia w języku rumuńskim
Managementul serviciilor socialeStudia w języku rumuńskim
Metodologia cercetării socialeStudia w języku rumuńskim
Politici şi servicii publiceStudia w języku rumuńskim
Politici sociale centrate pe familie (interdisciplinar)Studia w języku rumuńskim
Procedee şi metode de măsurare în ingineria mediuluiStudia w języku rumuńskim
Proceduri judiciare civileStudia w języku rumuńskim
Proces penal şi criminalisticăStudia w języku rumuńskim
Psihologia muncii şi organizaţionalăStudia w języku rumuńskim
Psihologie clinicăStudia w języku rumuńskim
Relaţii publice şi publicitateStudia w języku rumuńskim
Servicii de comunicare interculturală şi turism (interdisciplinar)Studia w języku rumuńskim
Sisteme informaţionaleStudia w języku rumuńskim
Ştiinţe ale mediuluiStudia w języku rumuńskim
Ştiinţe biologice aplicateStudia w języku rumuńskim
Structuri matematice fundamentaleStudia w języku rumuńskim
Studii anglofoneStudia w języku rumuńskim
Studii contrastive şi comunicare organizaţionalăStudia w języku rumuńskim
Studii DiplomaticeStudia w języku rumuńskim
Studii EuropeneStudia w języku rumuńskim
Studii filologice şi spiritualitate creştinăStudia w języku rumuńskim
Studii francezeStudia w języku rumuńskim
Studii în marketingStudia w języku rumuńskim
Studii istorice comparateStudia w języku rumuńskim
Talk show-ul radiotelevizatStudia w języku rumuńskim
Tehnologia produselor cosmetice şi medicinaleStudia w języku rumuńskim
Tehnologii de reţeaStudia w języku rumuńskim
Tehnologiile produselor Soft-wareStudia w języku rumuńskim
Traducere şi interpretare de conferinţeStudia w języku rumuńskim

Studia doktorskiewięcej »
Biologie şi Pedologie Studia w języku rumuńskim
Chimie şi Tehnologie Chimică Studia w języku rumuńskim
Drept Studia w języku rumuńskim
Fizică şi Inginerie Studia w języku rumuńskim
Istorie şi Filosofie Studia w języku rumuńskim
Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării Studia w języku rumuńskim
Limbi şi Literaturi Străine Studia w języku rumuńskim
Litere Studia w języku rumuńskim
Matematică şi Informatică Studia w języku rumuńskim
Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei Studia w języku rumuńskim
Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Administrative Studia w języku rumuńskim
Sociologie şi Asistenţă Socială Studia w języku rumuńskim
Ştiinţe Economice Studia w języku rumuńskim
Strona www uczelni: usm.md/

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności