Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktorskie III stopnia » podyplomowe »

państwo
miasto
grupa kierunków 
język 
poziom studiów
status uczelni  
Prezentacja uczelni
Chisinau, Mołdawia

Universitatea Tehnica a Moldovei

Typ uczelni: techniczne
Status: publiczne

Kontakt:

Bulervardul Stefan cel Mare, 168 Chisinau 2012 Chisinau tel. +373 (22) 237 861

I stopnia licencjackie
Studia
⏑ update in progressStudia w języku
Arhitectură şi urbanismStudia w języku rumuńskim
Arte decorativeStudia w języku rumuńskim
Arte plasticeStudia w języku rumuńskim
BiotehnologiiStudia w języku rumuńskim
Business şi administrareStudia w języku rumuńskim
Cadastru şi organizarea teritoriuluiStudia w języku rumuńskim
Construcţii şi inginerie civilăStudia w języku rumuńskim
ContabilitateStudia w języku rumuńskim
DreptStudia w języku rumuńskim
Electronică şi comunicaţiiStudia w języku rumuńskim
Electronică şi comunicaţiiiStudia w języku rumuńskim
EnergeticăStudia w języku rumuńskim
InformaticăStudia w języku rumuńskim
Ingineria mediuluiStudia w języku rumuńskim
Ingineria şi managementul calităţiiStudia w języku rumuńskim
Ingineria şi tehnologia transporturilorStudia w języku rumuńskim
Ingineria şi tehnologii industrialeStudia w języku rumuńskim
Ingineria sistemelor şi calculatoarelorStudia w języku rumuńskim
Inginerie electricăStudia w języku rumuńskim
Inginerie mecanicăStudia w języku rumuńskim
Inginerie şi tehnologii industrialeStudia w języku rumuńskim
Marketing şi logisticăStudia w języku rumuńskim
Servicii transportStudia w języku rumuńskim
Tehnologia materialelorStudia w języku rumuńskim
Tehnologia produselorStudia w języku rumuńskim
Textile, vestimentaţie, încălţăminte şi prelucrarea pieiiStudia w języku rumuńskim

II stopnia magisterskie
Studia
⏑ update in progressStudia w języku
AdministrareaStudia w języku rumuńskim
AfacerilorStudia w języku rumuńskim
Afacerilor în Industria UșoarăStudia w języku rumuńskim
Automatică și InformaticăStudia w języku rumuńskim
Cadastru și DezvoltareaStudia w języku rumuńskim
CalculatoareStudia w języku rumuńskim
Calitatea și SecuritateaStudia w języku rumuńskim
Design IndustrialStudia w języku rumuńskim
Design și Dezvoltarea de ProdusStudia w języku rumuńskim
Design și TehnologiiStudia w języku rumuńskim
Design Vestimentar și TextilStudia w języku rumuńskim
Designul InterioruluiStudia w języku rumuńskim
Drept PatrimonialStudia w języku rumuńskim
Drumuri, Materiale și Mecanizare În ConstrucțiiStudia w języku rumuńskim
Economia AfacerilorStudia w języku rumuńskim
ElectroenergeticăStudia w języku rumuńskim
Energie și MediuStudia w języku rumuńskim
ImobiliareStudia w języku rumuńskim
ImobiluluiStudia w języku rumuńskim
Informatica AplicatăStudia w języku rumuńskim
Ingineria Instalațiilor de Asigurare a Microclimei în ClădiriStudia w języku rumuńskim
Ingineria Produselor și a Proceselor în Construcția de MașiniStudia w języku rumuńskim
Ingineria și ManagementulStudia w języku rumuńskim
Ingineria Sistemelor de Conversie a EnergiilorStudia w języku rumuńskim
Inginerie AlimentarăStudia w języku rumuńskim
Inginerie Antiincendii și Protecție CivilăStudia w języku rumuńskim
Inginerie BiomedicalăStudia w języku rumuńskim
Inginerie electricăStudia w języku rumuńskim
Inginerie mecanicăStudia w języku rumuńskim
Inginerie și Management în Industria AlimentarăStudia w języku rumuńskim
Inginerie și Management în Sisteme de ProducțieStudia w języku rumuńskim
Inginerie și Managementul CalitățiiStudia w języku rumuńskim
Inginerie SructuralăStudia w języku rumuńskim
Management și ExploatareaStudia w języku rumuńskim
Managementul Restaurantelor și a Serviciilor de CateringStudia w języku rumuńskim
Managementul Sistemelor de Inginerie Sanitară și Protecția MediuluiStudia w języku rumuńskim
Managementul Viti-vinicolStudia w języku rumuńskim
Marketing IndustrialStudia w języku rumuńskim
Mentenanța și ManagementulStudia w języku rumuńskim
Microelectronică și NanotehnologiiStudia w języku rumuńskim
PoligraficeStudia w języku rumuńskim
Produselor AlimentareStudia w języku rumuńskim
RegenerabileStudia w języku rumuńskim
Rețelelor de TelecomunicațiiStudia w języku rumuńskim
Sisteme și Comunicații ElectroniceStudia w języku rumuńskim
Tehnologii InformationaleStudia w języku rumuńskim
TransportuluiStudia w języku rumuńskim
Urbanism și Amenajarea TeritoriuluiStudia w języku rumuńskim

Studia doktorskiewięcej »
Antreprenoriat şi educaţie socioumană în inginerie Studia w języku rumuńskim
Arhitectură, construcţie şi design Studia w języku rumuńskim
Electronică şi informatică Studia w języku rumuńskim
Inginerie și Management în Electronică și Telecomunicații Studia w języku rumuńskim
Procesarea, calitatea şi securitatea produselor alimentare Studia w języku rumuńskim
Tehnologii avansate, produse industriale scientointensive şi materiale noi în construcţia de maşini Studia w języku rumuńskim
Tehnologii moderne în domeniul electrotehnicii şi energeticii Studia w języku rumuńskim
Strona www uczelni: www.utm.md/

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności