państwo
miasto
grupa kierunków 
język 
poziom studiów
status uczelni  
Prezentacja uczelni
Chisinau, Mołdawia

Universitatea Agrara de Stat din Moldova

Typ uczelni: rolnicze
Status: publiczne

I stopnia licencjackie
Studia
AchiziţiiStudia w języku rumuńskim
AgronomieStudia w języku rumuńskim
Biotehnologii agricoleStudia w języku rumuńskim
Business şi administrareStudia w języku rumuńskim
Cadastru şi organizarea teritoriuluiStudia w języku rumuńskim
ContabilitateStudia w języku rumuńskim
EcologieStudia w języku rumuńskim
Economie generalăStudia w języku rumuńskim
Electrificarea agriculturiiStudia w języku rumuńskim
Evaluarea imobiluluiStudia w języku rumuńskim
Finanţe şi bănciStudia w języku rumuńskim
HorticulturaStudia w języku rumuńskim
Ingineria mediuluiStudia w języku rumuńskim
Ingineria şi tehnologia transportului autoStudia w języku rumuńskim
Marketing şi logisticăStudia w języku rumuńskim
Mecanizarea agriculturiiStudia w języku rumuńskim
Protecţia plantelorStudia w języku rumuńskim
Selecţie şi genetica culturilor agricoleStudia w języku rumuńskim
Silvicultură şi grădini publiceStudia w języku rumuńskim
TurismStudia w języku rumuńskim
Viticultura şi vinificaţieStudia w języku rumuńskim
ZootehnieStudia w języku rumuńskim

Magisterskie jednolite
Studia
Medicina veterinarăStudia w języku rumuńskim

II stopnia magisterskie
Studia
Administrarea afacerilor în sectorul agroalimentarStudia w języku rumuńskim
AgroecologieStudia w języku rumuńskim
AgroinginerieStudia w języku rumuńskim
Auditul întreprinderilor sectorului agroalimentarStudia w języku rumuńskim
Biotehnologii în obţinerea şi prelucrarea produselor animaliereStudia w języku rumuńskim
Biotehnologii în reproducţia animalelorStudia w języku rumuńskim
Consolidarea terenurilor agricoleStudia w języku rumuńskim
Contabilitate şi audit în sectorul agroalimentarStudia w języku rumuńskim
Contabilitatea întreprinderilor sectorului agroalimentarStudia w języku rumuńskim
Cooperare agricolă şi integrare economică europeanăStudia w języku rumuńskim
Economie şi management în sectorul agroalimentarStudia w języku rumuńskim
Economie şi politici de dezvoltare ruralăStudia w języku rumuńskim
Electrotehnologii în mediul ruralStudia w języku rumuńskim
Evaluarea ecosistemelor viticole pentru producţia vitivinicolă cu denumire de origineStudia w języku rumuńskim
Evaluarea şi managementul imobiluluiStudia w języku rumuńskim
Finanţe şi control în sectorul agroalimentarStudia w języku rumuńskim
Genetică, ameliorare şi biotehnologii vegetaleStudia w języku rumuńskim
HidroamelioraţieStudia w języku rumuńskim
Managementul ecosistemelor forestiereStudia w języku rumuńskim
Marketing agroalimentarStudia w języku rumuńskim
Mentenanţa şi fiabilitatea autovehiculelorStudia w języku rumuńskim
Protecţia integrată a agroecosistemelorStudia w języku rumuńskim
Protecţia integrată a plantelorStudia w języku rumuńskim
Siguranţa alimentelor de origine animalăStudia w języku rumuńskim
Siguranţa alimentelor de origine vegetalăStudia w języku rumuńskim
Sisteme şi tehnologii avansate în ingineria transportului autoStudia w języku rumuńskim
Ştiinţe horticoleStudia w języku rumuńskim
Ştiinţe horticole şi agrosilviceStudia w języku rumuńskim
Tehnologii avansate în fitotehnieStudia w języku rumuńskim
Tehnologii şi mijloace tehnice pentru obţinerea bioenergieiStudia w języku rumuńskim
Turism ruralStudia w języku rumuńskim

Wydziały, jednostkiwięcej »
Facultăți Agronomie
Facultăți Cadastru şi Drept
Facultăți Contabilitate
Facultăți Economie
Facultăți Horticultură
Facultăți Inginerie Agrară şi Transport Auto
Facultăți Medicină Veterinară
Facultăți Zootehnie şi Biotehnologii
State Agrarian University of Moldova has a rich 80-year history, which began on April 19, 1933 when His Majesty King Carol II promulgated the Law concerning the transformation of Agricultural Sciences Section from the University of Iasi into the Faculty of Agricultural Sciences with its center in Chisinau. Since then, the university has passed through many changes within the complex history of our country.
Strona www uczelni: www.uasm.md

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności