Prezentacja uczelni
Warszawa, Polska

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

Typ uczelni: ekonomiczne
Status: niepubliczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Bezpieczeństwo narodoweStudia w języku angielskim
Zarządzanie kryzysoweStudia w języku angielskim
ZarządzanieStudia w języku angielskim
Finanse i rachunkowośćStudia w języku angielskim
Zarządzanie przedsiębiorstwemStudia w języku angielskim
Administracja
Administracja bezpieczeństwa narodowego
Administracja dyplomatyczno-konsularna
Administracja gospodarcza
Administracja instytucji europejskich
Administracja publiczna
Administracja skarbowa
Bezpieczeństwo pracy (BHP)
Prawo pracy i polityka zatrudnienia
Samorząd terytorialny
Zamówienia publiczne
Bezpieczeństwo narodowe
Bezpieczeństwo informacji publicznej
Dyplomacja
Finanse i rachunkowość
Analiza finansowa
Bankowość i ubezpieczenia
Controlling i audyt finansowy
Doradztwo finansowo-księgowe
Finanse i inwestycje
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość i finanse publiczne
Rachunkowość i podatki w małym i średnim przedsiębiorstwie
Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa
Zarządzanie
EMarketing & Social Media
Marketing
Menedżer biznesu
Nowe trendy w turystyce
Organizacja i zarządzanie w turystyce międzynarodowej
Przedsiębiorczość międzynarodowa
Rachunkowość i controlling
Rachunkowość i podatki w małym i średnim przedsiębiorstwie
Zarządzanie administracją publiczną w unii europejskiej
Zarządzanie działalnością innowacyjną
Zarządzanie funduszami europejskimi
Zarządzanie państwem
Zarządzanie przedsiębiorstwem w zintegrowanej europie
Zarządzanie w bankowości i finansach
Zarządzanie zasobami ludzkimi

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Informatyka
Bazy danych
Bezpieczeństwo obiektów i informacji
Inżynieria systemów
Systemy mobilne
Systemy webowe
Technologie sieciowe
Zarządzanie i inżynieria produkcji
Inżynieria obsługi procesów wytwórczych
Logistyka procesów wytwórczych
Zarządzanie systemami jakości w procesach wytwórczych

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Administracja
Administracja bezpieczeństwa narodowego
Administracja dyplomatyczno-konsularna
Administracja gospodarcza
Administracja instytucji europejskich
Administracja publiczna
Administracja skarbowa
Bezpieczeństwo pracy (BHP)
Fundusze i systemy finansowania projektów Unii Europejskiej
Ochrona danych osobowych, informacji niejawnych i baz danych
Prawo pracy i polityka zatrudnienia
Samorząd terytorialny
Zamówienia publiczne
Zarządzanie ochroną zdrowia
Zarządzanie
EMarketing & Social Media
Marketing
Marketing polityczny
Menedżer HR
Nowe trendy w turystyce
Przedsiębiorczość międzynarodowa
Przywództwo w biznesie
Rachunkowość i audyt
Zarządzanie administracją publiczną w unii europejskiej
Zarządzanie działalnością innowacyjną
Zarządzanie funduszami europejskimi
Zarządzanie państwem
Zarządzanie projektami
Zarządzanie przedsiębiorstwem w zintegrowanej europie
Zarządzanie w bankowości i finansach
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Psychologia
Psychologia biznesu, rynku pracy i zarządzania
Psychologia kliniczna dzieci i dorosłych
Psychologia mediów
Psychologia ogólna
Psychologia rozwoju, dojrzałości i samorealizacji
Psychologia sądowa
Psychologia sportu, zdrowia, life-style coaching
Psychologia transportu
Psychoprofilaktyka i poradnictwo psychologiczne
Społeczna psychologia międzykulturowa

MBAwięcej »
Executive Master of Business Administration

Studia podyplomowewięcej »
Akademia Bezpiecznego Biznesu
Akademia Przywództwa
Asystent rodziny
Audyt śledczy
Bankowość korporacyjna
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Budowanie kompetencji menedżerskich
Coaching w życiu i biznesie
Compliance w organizacji
Doradztwo i mentoring międzykulturowy
Emisja głosu
Executive Master of Business Administration (EMBA)
Gospodarowanie nieruchomościami
Kontrola wewnętrzna i audyt
Logopedia
Media, kultura, sztuka
Menedżer Jakości
Menedżer sportu, organizator imprez sportowych
Menedżer wizerunku
Menedżerskie studia podyplomowe
Mindfulness w zarządzaniu i biznesie
Neurologopedia
Oligofrenopedagogika - Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną z terapią pedagogiczną
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Pomoc psychologiczna i poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne
Przygotowanie pedagogiczne do zawodu nauczyciela
Psychogeriatria
Psychologia kliniczna
Psychoonkologia
Social media i e-marketing
Socjoterapia
Technika z wychowaniem komunikacyjnym
Trener biznesu i rozwoju osobistego
Zarządzanie Flotą Samochodową
Zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami
Zarządzanie podmiotami leczniczymi
Zarządzanie portfelem projektów wg teorii ograniczeń

Kursy, szkoleniawięcej »
Kontroling w praktyce dla zaawansowanych
Kontroling w przedsiębiorstwie w ujęciu praktycznym
Kurs dla kandydatów na pilotów wycieczek
Kurs przygotowujący do zawodu Sądowego Kuratora Społecznego
Mediacje
Psychografologia
Wprowadzenie do kontrolingu
Współczesne zagrożenia wykolejeniem społecznym dzieci i młodzieży
Zawodowy kurs dokształcający - Informacja i promocja turystyczna

Uniwersytety III Wiekuwięcej »
Praski Uniwersytet Trzeciego Wieku

Biura Karierwięcej »
Biuro Karier

Organizacje studenckiewięcej »
AZS
Gazeta Studencka FENIKS
Klub Absolewenta
Klub Tańca "Precedens WSM"
Samorząd Studencki

Akademikiwięcej »
Dom Studenta

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Menedżerski i Nauk Technicznych
Wydział Nauk Społecznych i Administracji

Inne ośrodki
Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie - Filia w BełchatowieBełchatów
Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie - Wydział Zamiejscowy w CiechanowieCiechanów
O uczelni

Wy__sza_Szko__a_Mened__erska_w_Warszawie.jpg


Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
powstała w 1995 r. Założycielem Uczelni jest Stanisław Dawidziuk.

Uczelnia kształci 6 000 studentów w Warszawie, Bełchatowie, Ciechanowie i Karwinie na 12 kierunkach studiów. Do chwili obecnej Uczelnia wydała ponad 37000 dyplomów.

Od początku funkcjonowania WSM w Warszawie prowadzi aktywną współpracę międzynarodową z uczelniami, m.in. z Belgii, Białorusi, Danii, Finlandii, Francji, Irlandii, Niemiec, Norwegii, Hiszpanii, Rosji, Stanów Zjednoczonych, Ukrainy, Wielkiej Brytanii. Uczelnia posiada Kartę Erasmusa.

WSM jako pierwsza spośród polskich uczelni niepublicznych zorganizowała Biuro Karier, które zajmuje się gromadzeniem i udostępnianiem informacji o zawodach łączących się z profilem szkoły, rynkiem pracy, możliwościami zdobywania kwalifikacji zawodowych oraz pomaganiem zainteresowanym w podejmowaniu decyzji w sprawach edukacji i pracy. Biuro Karier zainaugurowało swoją działalność pod koniec września 2000 r.


budynek_WSM.jpg


„Kampus XXI wieku”

W 2005 r. uczelnia oddała do użytku przy ul. Kawęczyńskiej 36 na warszawskiej Pradze nową część kampusu, zwanego "Kampusem XXI wieku".

Dzięki tej infrastrukturze Uczelnia zwiększyła liczbę sal wykładowych oraz nowoczesnych laboratoriów.

Nowy Kampus posiada salę koncertowo-widowiskową (na 700 miejsc), basen pływacki, dwie hale sportowe (w tym jedną pełnowymiarową), akademik, podziemne parkingi.

WSM nie tylko polepszyła warunki studiowania i rekreacji studentów, ale zbliżyła się - a czasami nawet wyprzedziła - standardy europejskie.


Mapa


« powrót - Uczelnie
Polityka Prywatności