Warszawa, Polska

Akademia Leona Koźmińskiego

Typ uczelni: ekonomiczne
Status: niepubliczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Financial ManagementStudia w języku angielskim
ManagementStudia w języku angielskim
Digital Society & New MediaStudia w języku angielskim
EntrepreneurshipStudia w języku angielskim
HoReCa (Hotel, Restaurant, Catering) ManagementStudia w języku angielskim
International ManagementStudia w języku angielskim
MarketingStudia w języku angielskim
Management & Artificial IntelligenceStudia w języku angielskim
Administracja
Prawno-biznesowa
Ekonomia
Gospodarka narodowa
Rynki zagraniczne
Finanse i rachunkowość
Finanse i bankowość
Rachunkowość, finanse i skarbowość
Psychologia w zarządzaniu
Zarządzanie
Marketing
Przedsiębiorczość
Zarządzanie przedsiębiorstwem
Zarządzanie – socjologia biznesu i mediów

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Prawo
Prawo i finanse

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Applied Global EconomicsStudia w języku angielskim
Big Data ScienceStudia w języku angielskim
Health Economics and Big Data AnalyticsStudia w języku angielskim
Compliance & Crime Prevention in BusinessStudia w języku angielskim
Finance & AccountingStudia w języku angielskim
Corporate Finance – CFA trackStudia w języku angielskim
Corporate Reporting (ACCA Track)Studia w języku angielskim
International BankingStudia w języku angielskim
ManagementStudia w języku angielskim
Digital MarketingStudia w języku angielskim
Human Resource ManagementStudia w języku angielskim
Logistics & Supply Chain ManagementStudia w języku angielskim
Project ManagementStudia w języku angielskim
Strategy & Innovation ManagementStudia w języku angielskim
Administracja
E-administracja i zarządzanie publiczne
Prawno-biznesowa
Finanse i rachunkowość
Audyt i kontrola zarządcza w biznesie
Bankowość oraz strategie inwestycyjne
Finanse przedsiębiorstw
Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa
Prawo zatrudnienia
Psychologia w zarządzaniu
Zarządzanie
Zarządzanie kapitałem ludzkim
Zarządzanie marką i strategie marketingowe
Zarządzanie projektami
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie – socjologia biznesu i mediów
Zarządzanie logistyką i łańcuchami dostaw
Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa - dla właścicieli i sukcesorów
Zarządzanie w wirtualnym środowisku

Studia doktorskie (dyscypliny)więcej »
Ekonomia i finanse
Nauki o zarządzaniu i jakości
Nauki prawne

Podwójny dyplomwięcej »
Double Degree Bachelor in Finance and Accounting with Aston University
Double Degree Bachelor in Finance and Accounting with Hong Kong Baptist University
Double Degree Bachelor in Finance and Accounting with ISEG Lisbon
Double Degree Bachelor in Finance and Accounting with University of Limerick Ollscoil Luimnigh
Double Degree Bachelor in Management with KEDGE Business School
Double Degree Bachelor in Management with University of Limerick Ollscoil Luimnigh
Double Degree Master in Finance and Accounting with ESSCA - School of Management
Double Degree Master in Finance and Accounting with SKEMA Business School
Double Degree Master in Finance and Accounting with University of Porto
Double Degree Master in Management with Catolica-Lisbon
Double Degree Master in Management with ESCP Europe
Double Degree Master in Management with KEDGE Business School
Double Degree Master in Management with Lancaster University Management School

Studia podyplomowewięcej »
Wirtschaft auf Deutsch - biznesowy język niemiecki Studia w języku niemieckim
ACCA Professional Studia w języku angielskim
Business Studies in English Studia w języku angielskim
LLM in International Commercial Law Studia w języku angielskim
Management Program in Corporate Finance Studia w języku angielskim
Transition Manager Academy Studia w języku angielskim
ACCA Professional
Akademia kompetencji menedżera
Akademia Negocjacji
Akademia przywództwa kobiet LiderShe
ALK Project Management Path
Analityk Compliance i AML
Analityk finansowy rynków i papierów wartościowych
Analityk finansowy ryzyka kredytowego
Automatyzacja procesów biznesowych
Badania i analizy marketingowe w internecie
Biznes chiński - Jak działać skutecznie w czasach Jedwabnego Szlaku
Biznes.AI: Technologia, Prawo, Zastosowanie Sztucznej Inteligencji
Budowanie wizerunku pracodawcy - Employer Branding
Coaching profesjonalny - metody i praktyka
Controlling personalny
CSR. Cele Zrównoważonego Rozwoju w strategii firmy
Data Science i Big Data w Zarządzaniu
Dyrektor finansowy
Frontend Development z REACT - programowanie aplikacji
Handel elektroniczny
HORECA Menedżer
HR Business Partner
Kadry i płace w prawie i praktyce
Kadry i płace w prawie i w praktyce
Kontroler Finansowy
Kozminski Executive Business School
LLM in International Commercial Law
Logistyka w zarządzaniu
Management Program in Corporate Finance
Marketing B2B w dobie transformacji cyfrowej
Marketing internetowy
MBA HR
Menedżer ds. szkoleń i rozwoju
Menedżer w przemyśle 4.0
Metodologia i metody badawcze w naukach społecznych
Networking
Ochrona Danych Osobowych
Polityka Compliance w organizacji
Pozytywna organizacja - well-being (dobrostan) i zdrowie w miejscu pracy
Praktyczne zastosowanie SAP ERP
Prawo nowoczesnych technologii
Prawo podatkowe
Prowadzenie i monitorowanie badań klinicznych
Przedsiębiorczość w sektorze kosmicznym
Psychologia biznesu dla menedżerów
Rachunkowość - Akredytowany przez ACCA
Rachunkowość i zarządzanie finansami w jednostkach sektora finansów publicznych
Rekrutacja i selekcja
Relacje inwestorskie i pozyskiwanie kapitału w przedsięwzięciach innowacyjnych. Od startupu do scaleupu
Rozwiązania prawne dla menedżerów i przedsiębiorców
Ryzyko i ubezpieczenia majątkowe
Salesforce CRM i Marketing Automation
Senior HR Business Partner
Sport
Strategiczne zarządzanie kategorią produktową
Strategiczne zarządzanie sprzedażą i zespołem sprzedaży
Strategie wzrostu firmy: przejęcia, alianse i modele innowacji
Transformacja cyfrowa biznesu
Transition Manager Academy
Wycena przedsiębiorstw i modelowanie finansowe
Zamówienia publiczne
Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
Zarządzanie hotelami
Zarządzanie ludźmi w firmie
Zarządzanie marką luksusową
Zarządzanie marką na rynku mody - z VIAMODA
Zarządzanie marketingowe
Zarządzanie marketingowe (zarządzanie i marketing)
Zarządzanie na rynku gier losowych i zakładów sportowych
Zarządzanie praktyką weterynaryjną
Zarządzanie projektami
Zarządzanie projektami w badaniach klinicznych
Zarządzanie projektem informatycznym
Zarządzanie w administracji publicznej
Zarządzanie w małej i średniej firmie
Zarządzanie w mediach
Zarządzanie w sporcie
Zarządzanie wymaganiami i analiza biznesowa w projektach
Zarządzanie zakupami
Zarządzanie zasobami ludzkimi dla menedżerów personalnych

MBAwięcej »
Executive MBA Studia w języku angielskim
Executive MBA
Executive MBA w Mińsku
Koźmiński MBA z semestrem specjalistycznym: MBA FINANSE, MBA HR, MBA IT, MBA dla inżynierów, MBA LOGISTYKA I ŁAŃCUCHY DOSTAW, DLA KADRY MEDYCZNEJ
MBA Cyfrowa Transformacja
MBA in International Management with ESCP Business School

Kursy, szkoleniawięcej »
Advanced Project Management Program
Agile i zwinne techniki zarządzania projektami
AKADEMIA NEGOCJACJI, BUDOWANIA RELACJI I KREOWANIA WARTOŚCI W BIZNESIE
Analityka internetowa z wykorzystaniem Google Analytics
Analiza Finansowa I
Analiza finansowa II - perspektywa rynków kapitałowych - warsztaty
Analiza finansowa II - perspektywa ryzyka kredytowego przedsiębiorstw - warsztaty
Analiza finansowa projektów typu Project Finance, warsztaty komputerowe
Analiza finansowa przedsiębiorstw
Analiza fundamentalna, elementy analizy makroekonomicznej
Analiza portfelowa - zarządzanie portfelem inwestycji
Analiza ryzyka kredytowego – studia przypadków
Analiza ryzyka kredytowego klienta indywidualnego
Analiza techniczna
Asesor metody Assessment/Development Center-warsztaty certyfikujące
Aspekty finansowe w zarządzaniu projektami
Budowanie i zarządzanie zespołem
Budowanie marki osobistej w Internecie
Budowanie zespołu i relacji z partnerami w biznesie - neurowspółpraca w oparciu o style myślenia i działania FRIS
Budżetowanie i kontrola kosztów, przychodów i wyników
Change Management PROSCI Certification Program
Coachingowy styl zarządzania – nowe narzędzia i kompetencje dla menedżerów i przywódców
Controlling od podstaw
Controlling operacyjny i rachunkowość zarządcza
Controlling Strategiczny
Corporate Governance Manager
Delegowanie – Feedback – Feedforward – kluczowe narzędzia w rozwijaniu zespołów
Doskonalenie Kompetencji w Zarządzaniu Projektami
Doskonalenie umiejętności menedżerskich w oparciu o brydża sportowego
Dyskryminacja, mobbing i molestowanie seksualne - rozpoznawanie, niwelowanie i zapobieganie
Elementy matematyki finansowej
Emisje akcji i obligacji
Emisje papierów wartościowych
Excel zaawansowany + VBA + podstawy SQL
Executive Master Class
Finanse i rachunkowość od podstaw
Finanse przedsiębiorstwa
Finansowa ocena projektów inwestycyjnych
Google AdWords
I. Negocjacje – Przygotowanie, Argumentowanie, Przekonywanie
II. Budowanie zespołu i relacji z partnerami w biznesie - neurowspółpraca w oparciu o style myślenia i działania FRIS
III. Psychologia negocjacji w trudnych sytuacjach biznesowych. Jak poziomy świadomości, przekonania, nawyki i biologia determinują nasze kontrakty
Inteligencja emocjonalna w praktyce
Intensywny kurs języka angielskiego
Intensywny kurs języka angielskiego dla maturzystów na poziomie podstawowym
Intensywny kurs języka niemieckiego dla maturzystów na poziomie podstawowym
IV. Negocjacje - projektowe, zespołowe, wielostronne
JEDEN OBRAZ - WIELE SŁÓW – Wizualne narzędzia i techniki w rozwoju liderów i zespołów.
Język angielski w korespondencji biznesowej
Język Polski
Kluczowe czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami wg wytycznych kompetencji IPMA ICB 4.0
Kompetencje kierownicze – „od kolegi do szefa”
Kompetencje w organizacji. Zaawansowany warsztat budowania i wykorzystywania narzędzi oceny kompetencji.
Komunikacja interpersonalna
Kreowanie wartości dodanej w negocjacjach. Jak poziomy świadomości, przekonania, nawyki i biologia determinują nasze kontrakty
Krytyczne myślenie - kluczowa kompetencja lidera XXI wieku
Metody ilościowe
Moderator Design Thinking
Moderator Design Thinking NOWOŚĆ
Negocjacje - przygotowanie, argumentowanie, przekonywanie
Negocjacje strategiczne - zespołowe i wielostronne (kurs dla zaawansowanych)
Nowoczesna Komunikacja w Biznesie
Nowoczesne przywództwo 3.0 i zwinne organizacje
Ocena projektów inwestycyjnych I - metody, badanie racjonalności
Ocena projektów inwestycyjnych II - analiza ryzyka i wycena opcji realnych, warsztaty komputerowe
Ocena ryzyka kredytowego instrumentów pochodnych i terminowych
Planowanie i kontrola finansowa (warsztaty komputerowe)
Podstawy zarządzania finansami
Postaw na talenty. Zarządzanie sobą na zielonej ścieżce I
Pozyskiwanie informacji, analiza branżowa
Pozyskiwanie kapitału
Praktyczne zarządzanie ryzykiem w projektach
Praktyka wyceny przedsiębiorstwa
Prawne aspekty funkcjonowania rynków finansowych
Prezentacja, analiza i przekształcanie danych z wykorzystaniem arkusza MS Excel - warsztaty komputerowe
Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa
Rachunkowość od podstaw
Rynki i instrumenty finansowe
SEO - Pozycjonowanie w wyszukiwarkach
Six Sigma Champion/Sponsor Training. Zarządzanie projektami w programie Six Sigma
Sprawozdawczość finansowa 2 - zagadnienia zaawansowane, czytanie sprawozdań finansowych, warsztaty
Statystyka I
Statystyka opisowa w pigułce
Strategiczne podejście do projektów HR - uzasadnienie biznesowe i istota projektów HR w organizacji
Strategie inwestycyjne z wykorzystaniem instrumentów pochodnych i terminowych
Szkoła Trenerów Biznesu
V. Prezentacje biznesowe, które sprzedają
Warsztaty – wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w analizie finansowej
Work–life balance - redukcja poziomu stresu i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu
Wstęp do instrumentów pochodnych i terminowych
Wstęp do zarządzania projektami
Wycena przedsiębiorstw I - warsztaty komputerowe
Wycena przedsiębiorstw II - poziom zaawansowany
Wystąpienia publiczne w języku angielskim
Zaangażowany zespół - jak utrzymać efektywność
Zaawansowany Excel - wprowadzenie do programowania w Visual Basic for Application (warsztaty komputerowe)
Zarządzanie flotą samochodową i mobilnością
Zarządzanie kapitałem obrotowym i ryzykiem finansowym w przedsiębiorstwie
Zarządzanie kosztami i rentownością (warsztaty komputerowe)
Zarządzanie płynnością i kapitałem obrotowym
Zarządzanie projektami budowlanymi z elementami BIM
Zarządzanie Projektami HR
Zarządzanie ryzykiem finansowym w przedsiębiorstwie
Zarządzanie sobą w czasie
Zarządzanie strategiczne poprzez portfele projektów i programy
Zarządzanie zmianą 3D
Zdrowie w biznesie
Zintegrowane narzędzia zarządzania ryzykiem w instytucjach finansowych
ZOSTAŃ PROJECT MANAGEREM
Zrównoważone zarządzanie w budownictwie i w branży nieruchomości. Etyka, odpowiedzialność społeczna i innowacje
Zrównoważone zarządzanie w budownictwie i w branży nieruchomości. Etyka, odpowiedzialność społeczna i innowacje.
Zwinne Techniki Zarządzania Projektami

Biura Karierwięcej »
Biuro Karier i Współpracy z Absolwentami

Organizacje studenckiewięcej »
Koło Naukowe "LEX MEDICA"
Koło Naukowe Prawa Podatkowego
KOZMINSKI BUSINESS CLUB
Samorząd Studentów Akademii Leona Koźmińskiego
Studencka Poradnia Prawna
Studenckie Koło Naukowe „BIZ.com”
Studenckie Koło Naukowe „EX ANTE”
Studenckie Koło Naukowe Gier Decyzyjnych „DECYDENCI”
Studenckie Koło Naukowe Marketingu "KREATYWNI"
Studenckie Koło Naukowe Prawa Własności Intelektualnej „ACTIO EFFICIENS”
Studenckie Koło Naukowe Rachunkowości Finansowej „AUDYTOR”
Studenckie Koło Naukowe Rynków Finansowych „KAPITALNI”
Studenckie Koło Naukowe Zarządzania Projektami i Procesami w Organizacji „SPINKA”
Studenckie Koło Naukowe Zrównoważonego Rozwoju „WELL-BALANCED”
O uczelni


Akademia Leona Koźmińskiego powstała w 1993 r.


Oferuje studia pierwszego i drugiego stopnia w zakresie nauk ekonomicznych i humanistycznych, a także studia jednolite magisterskie w zakresie nauk prawnych. Ofertę studiów wyższych uzupełniają liczne studia podyplomowe, w tym programy MBA, oraz studia doktoranckie. Można odbyć tutaj także trzystopniowe studia wyższe w języku angielskim.

Akademia Leona Koźmińskiego posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora w pięciu dyscyplinach: zarządzanie, ekonomia, prawo, finanse i socjologia. Zaś stopnia doktora habilitowanego w trzech obszarach: nauki o zarządzaniu, ekonomii i prawa. W ramach tzw. oceny parametrycznej jednostek naukowych dla badań w zakresie nauk ekonomicznych uzyskała najwyższą, pierwszą kategorię.

Oferta edukacyjna studiów wyższych obejmuje: zarządzanie (w języku polskim i angielskim), zarządzanie w wirtualnym środowisku, zarządzanie – socjologia biznesu i mediów, psychologia w zarządzaniu, zarządzanie logistyką i łańcuchami dostaw, finanse i rachunkowość (w języku polskim i angielskim), ekonomię (w j. polskim i angielskim) oraz prawo i administrację. Na uczelni realizowane są elitarne studia dwukierunkowe PRAWO I FINANSE.

Ponadto uczelnia oferuje rozbudowany system stypendialny (stypendia naukowe, socjalne, sportowe) oraz system ulg, m.in. dla osób będących rodzeństwem, dla dzieci i rodziców studiujących w tym samym czasie, dla osób podejmujących drugi kierunek, dla absolwentów, a także dla tych, którzy osiągnęli świetne wyniki na egzaminie maturalnym.

Uczelnia proponuje także studentom udział w międzynarodowej wymianie studenckiej. Do wyboru jest ponad 200 uczelni z całego świata.


Rekrutacja

Studia pierwszego i drugiego stopnia 
oraz jednolite studia magisterskie


Biuro Rekrutacji:
 

Studia w języku polskim

Małgorzata Żak 
Kierownik ds. rekrutacji na studia w języku polskim 
telefon: 22 519 21 75 
e-mail: gosiar@kozminski.edu.pl 

Alicja Tomasiewicz
Specjalista ds. rekrutacji 
telefon: 22 519 21 70  e-mail: atomasiewicz@kozminski.edu.pl lub: rekrutacja@kozminski.edu.pl


Studia w języku angielskim 

Dana Duda
Kierownik ds. rekrutacji na studia w języku angielskim
telefon: 22 519 22 69 
e-mail: danaduda@kozminski.edu.pl lub: admission@kozminski.edu.pl 
fax: 22 519 22 55


Adam Miziołek
Specjalista ds. rekrutacji
telefon: 22 519 22 69 
e-mail: adamm@kozminski.edu.pl lub: admission@kozminski.edu.pl 
fax: 22 519 22 55 


Dokumenty należy składać w Biurze Rekrutacji, w siedzibie uczelni, ul. Jagiellońska 59, pok. D-128 (studia w języku polskim) i pok. D-126 (studia w języku angielskim) w godz. 9:00 - 17:00. 


Studia podyplomowe i MBA 


Szczegółowe informacje można uzyskać: 


Studia doktoranckie 


Szczegółowe informacje można uzyskać:
 

 • pod numerem telefonu: 22 519 21 83

 • e-mail: centrum@kozminski.edu.pl

 • w siedzibie uczelni, ul. Jagiellońska 59, pok. A 105


Prawnicze seminarium doktoranckie 


Szczegółowe informacje można uzyskać: 


dr Mateusz Woiński
Zastępca Dyrektora Kolegium Prawa
tel.: (22) 519 21 49
e-mail: woinski@alk.edu.pl

 • w sprawach administracyjnych:

Ewa Wiśniewska
Kierownik Dziekanatu Kolegium Prawa (pok. B/3)
tel.: (22) 519 21 50
e-mail: ewaw@alk.edu.pl
w siedzibie uczelni, ul. Jagiellońska 59, pok. B3

Ulgi w opłatach

Studenci KOŹMIŃSKIEGO mają możliwość korzystania z wielu ulg.

W Akademii Koźmińskiego laureaci olimpiad szczebla ogólnopolskiego studiują bezpłatnie. Otrzymują specjalne stypendium Rektora pokrywające w całości koszt studiów, a finaliści olimpiad na szczeblu ogólnopolskim mogą liczyć na stypendium pokrywające 50% kosztów studiów.

 • STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH

Uczelnia ma stypendia dla 100 najlepszych kandydatów na studia stacjonarne I i II stopnia oraz jednolite magisterskie. Szczegóły tutaj: https://bit.ly/Kozminski_stypendia_2020

Uczelnia oferuje rozbudowany system stypendialny (stypendia naukowe, socjalne, sportowe) oraz system ulg, m.in. dla osób będących rodzeństwem, dzieci i rodziców studiujących w tym samym czasie, osób podejmujących drugi kierunek oraz dla absolwentów.

 •   ULGI DLA ABSOLWENTÓW

Absolwenci uczelni Koźmińskiego podejmujący kolejne studia otrzymują zniżkę w czesnym w wysokości 10%. Zwolnieni są również z opłaty rekrutacyjnej. 

Zwolnienie z opłaty rekrutacyjnej nie dotyczy studiów podyplomowych, MBA i doktoranckich.


Akredytacje międzynarodowe

Na świecie istnieją trzy najważniejsze akredytacje przyznawane uczelniom biznesowym - EQUIS, AMBA i AACSB. Są to tak zwane trzy korony, o których zdobycie ubiegają się najlepsze szkoły wyższe. Akademia Leona Koźmińskiego posiada już dwa z tych trzech prestiżowych wyróżnień.

Pracodawcy zatrudniający absolwentów uczelni, która otrzymała tej klasy akredytacje, mają pewność, że kandydaci posiadają gruntowną wiedzę i umiejętności pozwalające realizować powierzone im zadania.

AACSB

W 1916 powstała organizacja AACSB International, której zadaniem jest stworzenie możliwości do dyskutowania o procesach kształcenia i dzielenia się wiedzą oraz doświadczeniem pomiędzy uczelniami wyższymi z całego świata. Pierwszym celem organizacji była poprawa jakości edukacji biznesowej. W czasie trwania organizacji jej standardy podlegały rewizji tak, aby były dostosowane do zmieniającego się otoczenia, w tym do zmieniających się potrzeb studentów. Standardy akredytacji AACSB są podstawą dla uczelni wyższych do oceny ich misji, działań, kwalifikacji kadry naukowej, kierunków studiów oraz wszystkich strategicznych obszarów. Akredytacja AACSB zapewnia studentów o wysokiej jakości uczelni wyższej, a zarazem zapewnia pracodawców, że absolwent, którego zatrudniają posiada odpowiednią wiedzę i umiejętności. AACSB posiada 6 proc. wszystkich szkół biznesu na świecie: łącznie 874 instytucji edukacyjnych, w tym takie uczelnie, jak Harvard czy Yale University.

AMBA

ssamba.jpgAkredytacja potwierdza najwyższą, zgodną z międzynarodowymi standardami jakość kształcenia programów MBA. Może się nią poszczycić tylko 265 najlepszych szkół biznesu na świecie. Akredytację przyznaje Association of MBAs. W procesie akredytacji oceniane są m.in. warunki studiowania, programy, kwalifikacje kadry i osiągnięcia studentów. Akademia Leona Koźmińskiego otrzymała akredytację AMBA w czerwcu 2008 roku.

EQUIS

Celem akredytacji EQUISsequis.jpg jest poprawa jakości kształcenia z zakresu zarządzania, dlatego też koncentruje się ona na wszystkich kierunkach studiów prowadzonych przez daną instytucję. W procesy akredytacyjne EQUIS zaangażowane są zarówno pracownicy naukowi, jak i praktycy biznesu. Akredytacja EQUIS przywiązuje ogromną wagę nie tylko do wysokiego standardu strategicznych działań uczelni, ale również do procesu umiędzynarodowienia. Takie podejście wynika z faktu, że firmy rekrutujące pracowników na całym świecie, studenci studiujący poza macierzystym krajem oraz uczelnie nawiązujące alianse z instytucjami z różnych kontynentów potrzebują wysokiej jakości kształcenia, szczególnie w zakresie edukacji międzynarodowej. Wszelka działalność uczelni, włączając badania naukowe oraz kształcenie podyplomowe podlegają ocenie. EQUIS kładzie nacisk na rozwój wśród studentów umiejętności zarządczych i przedsiębiorczych oraz wprowadzanie innowacji w procesach kształcenia.

W czerwcu 2020 r. uczelnia otrzymała certyfikację Business School Impact System (BSIS), pokazującą realny wpływ na otoczenie społeczno-ekonomiczne. ALK, jako jedyna szkoła wyższa z Polski, znalazła się wśród wyróżnionych 50 uczelni z 17 krajów.


Patron uczelni

Profesor Leon Koźmiński (1904-1993)

s25874.gif Postanowieniem Rady Powierniczej Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania otrzymała w 1997 roku imię prof. Leona Koźmińskiego. Od 6 sierpnia 2008 r. uczelnia, decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, nosi nazwę Akademia Leona Koźmińskiego.

Prof. Leon Koźmiński urodził się 1904 roku na Ukrainie. Szkołę średnią ukończył w Lozannie, w Szwajcarii. Następnie studiował w kraju, w Szkole Głównej Handlowej, w której uzyskał magisterium. Stopień doktora obronił na Sorbonie, w Paryżu, w wieku 26 lat. Był to rok 1929. Habilitował się w latach 30-tych. Był docentem w SGH specjalizującym się w organizacji i technice handlu. Uczył tam też języka francuskiego.

We wrześniu 1939 roku walczył jako porucznik w 21 pułku piechoty. Udało mu się uniknąć niewoli rosyjskiej. W czasie okupacji niemieckiej uczył w Miejskiej Szkole Handlowej w Warszawie, która była faktycznie zakonspirowaną SGH oraz w Instytucie Morskim przy tajnym Uniwersytecie Ziem Zachodnich. Równocześnie działał w konspiracji, w komórce "Z"- "Ziemie Zachodnie", przy Delegaturze rządu londyńskiego na kraj. W stopniu porucznika walczył na Mokotowie w Powstaniu Warszawskim jako członek dowództwa Zgrupowania AK "Baszta". Po upadku Powstania został wywieziony do Niemiec.

Od roku 1947 Profesor współorganizował ponowne uruchomienie SGH, w której był kierownikiem katedry i dziekanem.

Profesor sprzyjał wszystkiemu, co w tym zakresie mogło być przenoszone z doświadczeń zachodnich, wykorzystywał znajomości i literaturę, a przy okazji wspierał rozwój młodych pracowników naukowych.

Głównie w oparciu o wysiłek Profesora ukształtowana została kadra Instytutu Handlu Wewnętrznego, którego został dyrektorem. Część kadry do dziś kontynuuje w rozwiniętej formule wątki regulacyjne, marketingowe i inne kierunki badań wspierające współczesny rynek i działające przedsiębiorstwa.

Na tych i innych obszarach badań tworzył warunki do adaptacji szerokiej instrumentacji biznesowej, które we współczesnych procesach zmian znalazły sprzyjający klimat czyli otwarte nastawienie do postępu rynkowego, jaki przyniósł koniec XX wieku w naszym kraju.

Wkład Profesora w kształtowanie klimatu przedsiębiorczości i prowadzenie badań z zakresu organizacji i zarządzania procentował w praktyce. Jako Ekspert działał on w gremiach oceniających projekty inwestycyjne, które kształtowały ówczesne formy infrastruktury rynku. Przenosił na ich grunt doświadczenia z praktyk Europy Zachodniej, ale też z własnych badań i Jego Zespołów, wywierając wpływ na postęp często wybiegający naprzód o wiele lat. Angażował się w procesy szkolenia i doskonalenia kadry menedżerskiej, której przekazywał najnowsze doświadczenia europejskie i kształtował sposób myślenia kategoriami m. in. samodzielności, przedsiębiorczości, orientacji na klienta i rynek, działania kalkulacyjnego w konkretnych decyzjach.


Wymiana międzynarodowa

WYMIANA MIĘDZYNARODOWA NA STUDIA W DALEKI ŚWIAT

Nieodłącznym elementem studiów w Akademii Leona Koźmińskiego jest wyjazd na wymianę zagraniczną.

Każdy student, który ukończył pierwszy rok studiów, posługuje się językiem angielskim na poziomie B2 i osiągnął dobre wyniki w nauce, może ubiegać się o wyjazd zagraniczny.

Akademia Leona Koźmińskiego ma podpisane umowy z ponad 200 uczelniami zagranicznymi na całym świecie, na sześciu kontynentach. ALK realizuje program wymiany studentów i wykładowców w ramach umów bilateralnych z uczelniami spoza państw Unii Europejskiej.

Akademia jest również beneficjentem Europejskiego Programu ERASMUS+, wspierającego inicjatywy mobilnościowe, w tym dofinansowanie do wyjazdu studentów na semestr lub rok nauki na uczelni partnerskiej.

Studenci ALK najczęściej wybierają Francję, Hiszpanię i Niemcy. Nie brakuje także chętnych na stypendia w Japonii i Chinach. Miejsce wymiany wybierają pod kątem swych upodobań, ale także starają się jak najlepiej wykorzystać spędzony za granicą czas.


W Danii: „Rower to jest świat”

Anna Zając, studentka IV roku prawa w ALK wyjechała na wymianę do Aarhus Universitet-Institute of Business and Technology w Danii: 

– W czasie pobytu na wymianie miałam możliwość poznania duńskiego systemu kształcenia, który bardzo różni się od naszego polskiego, oraz duńskich metod nauczania – mówi studentka. – Forma zajęć to przede wszystkim praca w grupach i realizacja projektów zleconych przez lokalne firmy. Na uczelni w międzynarodowym otoczeniu nie ma problemów z komunikowaniem się. Wszyscy mówią po angielsku (bardzo trudno jest spotkać Duńczyka niemówiącego po angielsku). Wyjazd na wymianę daje możliwość poznania nowego kraju, ciekawych ludzi, różnych kultur (szczególnie podczas wspólnych, bardzo licznych, imprez) oraz sprawdzenie… samego siebie. Co więcej, semestr w Danii sprawia, że każdy wyrabia sobie kondycję, gdyż wszędzie i o każdej porze roku jeździ się tam rowerem. 

W Meksyku: 

Kamil Janiszewski, student zarządzania w języku angielskim, spędził semestr nauki w Meksyku: 

– Pobyt na wymianie zagranicznej w Meksyku był dla mnie niesamowitym i niezapomnianym przeżyciem. Pozwolił mi na efektywniejsze wykorzystanie zdobytej wiedzy i jej skonfrontowanie z sytuacją panującą w innym kraju. Umożliwił mi również lepsze poznanie i zrozumienie funkcjonowania tego państwa oraz całego regionu Ameryki Łacińskiej w aspekcie społeczno-ekonomicznym. Ponadto podczas tego semestru w Meksyku mogłem sprawdzić swoje umiejętności adaptacji w nowym, tak bardzo różniącym się od europejskiego (zupełnie bezpiecznym i przyjaznym dla obcokrajowców) środowisku. Cały wyjazd był dla mnie nie tylko szkołą językową–komunikacja w języku hiszpańskim i angielskim była niezbędna niemal w każdej sytuacji – ale także i prawdziwą szkołą życia, z którą warto się zmierzyć!

Jedną z najbardziej atrakcyjnych możliwości zdobycia międzynarodowego doświadczenia zawodowego, jakie oferuje Akademia Leona Koźmińskiego, jest możliwość zrealizowania zagranicznej praktyki studenckiej w ramach programu Erasmus Placement. Każdy student i absolwent, który zdecyduje się na dwumiesięczny (lub dłuższy) wyjazd do jednego z krajów europejskich, ma szansę na uzyskanie stypendium na okres odbywanej praktyki. Uczelnia podpisała kilkadziesiąt umów z organizacjami międzynarodowymi, które oferują możliwość odbycia stażu w takich krajach jak: Wielka Brytania, Szwecja, Niemcy, Hiszpania, Grecja, Portugalia i inne.


Uczelnia w rankingach

Akademia Koźmińskiego od roku 2009 jest klasyfikowana w prestiżowych rankingach edukacyjnych "Financial Times" Business School Rankings, konkurując z najlepszymi uczelniami z całego świata (szczegóły poniżej). Ponadto nieprzerwanie od 12 lat zajmuje I miejsce w rankingu miesięcznika "Perspektywy" i "Rzeczpospolitej" wśród polskich niepublicznych szkół wyższych. Jako pierwsza w Polsce otrzymała wyróżnienie Państwowej Komisji Akredytacyjnej za kształcenie na kierunku zarządzanie.

logo_1.jpg

Koźmiński posiada też akredytację EQUIS (Europejski System Doskonalenia Jakości), nadawaną najlepszym szkołom biznesu na świecie przez Europejską Fundację Rozwoju Zarządzania w Brukseli.

W 2008 roku uczelnia uzyskała drugie z cennych wyróżnień - akredytację AMBA - dla najwyższej jakość programów MBA, a w lipcu 2011 dołączyła do światowej grupy uczelni posiadających akredytację AACSB (The Association to Advance Collegiate Schools of Business), wśród których jest Harvard i Yale University.


RANKINGI "FINANCIAL TIMES"

POCZWÓRNY SUKCES AKADEMII LEONA KOŹMIŃSKIEGO!

Od roku 2009 nazwa uczelni pojawia się w prestiżowych rankingach edukacyjnych dziennika "Financial Times". Według klasyfikacji "FT" Akademia Leona Koźmińskiego jest najlepszą uczelnią biznesową w Europie Środkowo-Wschodniej.

Również w zestawieniu najlepszych na świecie programów magisterskich z zarządzania, a także z finansów plasuje się najwyżej ze wszystkich uczelni w naszym regionie.

Uczelnie z rejonu Europy Środkowo-Wschodniej w rankingu European Business Schools Ranking 2019 "Financial Times":

 • Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa – 48 miejsce

 • University of Economics, Praga – 58 miejsce

 • SGH, Warszawa – 69 miejsce

 • Corvinus University, Budapeszt – 87 miejsce

Uczelnie z rejonu Europy Środkowo-Wschodniej w rankingu Global Masters in Management Ranking 2020 "Financial Times":

 • Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa – 39 miejsce

 • Corvinus University, Budapeszt – 90 miejsce

W rankingu Global Masters in Finance Ranking 2020 Akademia Leona Koźmińskiego zajęła 20. miejsce na świecie.

Ponadto program Executive MBA Akademii Koźmińskiego – jako jedynej uczelni z Polski – znalazł się wśród 100 najlepszych na świecie. W 2019 r. zajął 61. miejsce.


RANKING „RZECZPOSPOLITEJ” I „PERSPEKTYW”

UCZELNIA EKONOMICZNA NR 1 POLSCE

W rankingu miesięcznika „Perspektywy” 2020 Akademia Leona Koźmińskiego jest uczelnią ekonomiczną numer 1 w Polsce, a od 21 lat nieprzerwanie zajmuje 1 miejsce wśród polskich niepublicznych szkół wyższych.

Jako pierwsza uczelnia w Polsce ALK otrzymała wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej za kształcenie na kierunku zarządzanie. Ponadto posiada wyróżnienia PKA za kształcenie na kierunkach: prawo, administracja oraz finanse i rachunkowość.

Kierunek prawo, prowadzony w ALK, zdobył 1 miejsce w Rankingu Wydziałów  Prawa "Rzeczpospolitej" 2020 w kategorii uczelni niepublicznych.

Strona www uczelni: www.kozminski.edu.pl/pl

Mapa

Wybrany film z YouTube

« powrót - Uczelnie
Polityka Prywatności