Prezentacja uczelni
Warszawa, Polska

Akademia Leona Koźmińskiego

Typ uczelni: ekonomiczne
Status: niepubliczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Double Degree Bachelor in Finance and Accounting with ISEG LisbonStudia w języku angielskim
Double Degree Bachelor in Management with KEDGE Business SchoolStudia w języku angielskim
Finance and AccountingStudia w języku angielskim
ManagementStudia w języku angielskim
EntrepreneurshipStudia w języku angielskim
International ManagementStudia w języku angielskim
MarketingStudia w języku angielskim
Management and Artificial Intelligence in Digital SocietyStudia w języku angielskim
Administracja
Administracja - prawno-biznesowa
Ekonomia - rynki zagraniczne
Finanse i rachunkowość
Finanse i bankowość
Rachunkowość, finanse i skarbowość
Psychologia w zarządzaniu
Zarządzanie
Marketing
Przedsiębiorczość
Zarządzanie przedsiębiorstwem
Zarządzanie – socjologia biznesu i mediów

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Digital MarketingStudia w języku angielskim
Double Degree Bachelor in Management with KEDGE Business SchoolStudia w języku angielskim
Double Degree Master in Finance and Accounting with University of PortoStudia w języku angielskim
Double Degree Master in Management with Catolica-LisbonStudia w języku angielskim
Double Degree Master in Management with ESCP EuropeStudia w języku angielskim
Double Degree Master in Management with Hull University Business SchoolStudia w języku angielskim
Double Degree Master in Management with Lancaster University Management SchoolStudia w języku angielskim
Information Technology, Management and Organizational ChangeStudia w języku angielskim
Logistics and Supply Chain ManagementStudia w języku angielskim
Finance and AccountingStudia w języku angielskim
Big Data AnalysisStudia w języku angielskim
Corporate FinanceStudia w języku angielskim
Corporate Reporting and AccountingStudia w języku angielskim
International Banking - Anti-Money LaunderingStudia w języku angielskim
Health Economics and Big Data AnalyticsStudia w języku angielskimStudia dualne
International Strategic ManagementStudia w języku angielskim
ManagementStudia w języku angielskim
Human Resource ManagementStudia w języku angielskim
Management and ConsultingStudia w języku angielskim
Strategic ManagementStudia w języku angielskim
Administracja
Administracja rządowa
Administracja samorządowa
E-administracja
Prawno-biznesowa
Zarządzanie publiczne
Ekonomia
Gospodarka, polityka, strategia
Międzynarodowe otoczenie biznesu
Finanse i rachunkowość
Audyt i kontrola zarządcza w biznesie
Bankowość oraz strategie inwestycyjne
Finanse przedsiębiorstw
Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa
Prawo zatrudnienia
Psychologia w zarządzaniu
Unijne i międzynarodowe prawo handlowe
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie marketingowe
Zarządzanie projektami
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Zarządzanie – socjologia biznesu i mediów
Zarządzanie logistyką i łańcuchami dostaw
Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa - perspektywa właścicielska
Zarządzanie w wirtualnym środowisku

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Prawo
Prawo i finanse
Doradztwo finansowe
Prawo gospodarcze

Studia doktoranckiewięcej »
Zarządzanie Studia w języku angielskim
Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie - Między Prawem a Gospodarką
Prawo
Socjologia
Zarządzanie

MBAwięcej »
EURO MBA Distance Learning Studia w języku angielskimStudia online
MBA in International Management Studia w języku angielskim
MBA program in Minsk Studia w języku angielskim
Executive MBA
MBA dla inżynierów
MBA dla kadry medycznej
MBA Finanse
MBA HR
MBA IT
MBA Logistyka i łańcuchy dostaw

Podwójny dyplomwięcej »
Double Degree Bachelor in Finance and Accounting with ISEG Lisbon
Double Degree Bachelor in Management with KEDGE Business School
Double Degree Master in Finance and Accounting with University of Porto
Double Degree Master in Management with Catolica-Lisbon
Double Degree Master in Management with ESCP Europe
Double Degree Master in Management with Hull University Business School
Double Degree Master in Management with KEDGE Business School
Double Degree Master in Management with Lancaster University Management School
Master in Corporate Financial Management Essca School of Management
MBA in International Management with ESCP Europe

Studia podyplomowewięcej »
Wirtschaft auf Deutsch-biznesowy język niemiecki Studia w języku niemieckim
Business Studies in English Studia w języku angielskim
Compliance, Anti-Money Laundering (AML) and Financial Crime Prevention Studia w języku angielskim
LLM in International Commercial Law Studia w języku angielskim
Management Program in Corporate Finance Studia w języku angielskim
Mergers and Acquisitions, Private Equity/Venture Capital in Central Europe Studia w języku angielskim
Salesforce CRM i Marketing Automation Studia w języku angielskim
Transition Manager Academy Studia w języku angielskim
ACCA Professional
Akademia kompetencji menedżera
Akademia Lean Leadera w środowisku usług
Akademia Menedżera Personalnego
Akademia przywództwa kobiet LiderShe
Analityk Compliance i AML
Analityk finansowy rynków i papierów wartościowych
Analityk finansowy ryzyka kredytowego
Audyt wewnętrzny
Badania i analizy marketingowe
Biznes chiński - Jak działać skutecznie w czasach Jedwabnego Szlaku
Budowanie wizerunku pracodawcy - Employer Branding
Coaching profesjonalny
Coaching zespołów w podejściu MLC (Multi-Level Coaching)
Controlling personalny
CSR. Cele Zrównoważonego Rozwoju w strategii firmy
Cyberbezpieczeństwo - Normy, standardy i dobre praktyki
Data Science i Big Data w Zarządzaniu
Doradca finansowy klienta indywidualnego
Handel elektroniczny
HORECA Menedżer
HR Business Partner
Kadry i płace w prawie i praktyce
Kontroler Finansowy
Logistyka w zarządzaniu
Marketing internetowy
Menedżer marketingu w firmie farmaceutycznej
Menedżer w przemyśle 4.0
Ochrona Danych Osobowych
Organizacja i Zarządzanie (Gdańsk)
Podatki i opłaty samorządowe w praktyce
Podyplomowe studia bezpieczeństwa biznesu
Polityka compliance w ochronie zdrowia. Zarządzanie ryzykiem etyczno-prawnym w jednostkach
Polityka Compliance w organizacji
Praktyczne zastosowanie SAP ERP
Prawo mediów i własności intelektualnej
Prawo nowoczesnych technologii
Prawo podatkowe
Prawo Podatkowe dla pracowników Izby Skarbowej
Prawo pracy w biznesie
Prawo pracy w sektorze publicznym
Prowadzenie i monitorowanie badań klinicznych
Psychologia biznesu dla menedżerów
Public relations - komunikacja strategiczna
Public Relations w Praktyce
Rachunkowość i finanse przedsiębiorstwa
Rachunkowość i zarządzanie finansami w jednostkach sektora finansów publicznych
Rachunkowość małych i średnich firm
Rekrutacja i selekcja
Restrukturyzacja i upadłość przedsiębiorców
Rozwiązania prawne dla menedżerów i przedsiębiorców - Prawo dla menedżerów w praktyce
Samodzielny księgowy
Senior HR Business Partner
Strategiczne zarządzanie kategorią produktową
Strategiczne zarządzanie sprzedażą i zespołem sprzedaży
Strategiczny wywiad biznesowy
Strategie wzrostu firmy
Technologie mobilne
Testowanie i inżynieria jakości dla aplikacji mobilnych i gier
Transformacja Agile
Transformacja cyfrowa biznesu
Transport, spedycja, logistyka
Tworzenie i rozwój nowoczesnych start-upów
Zamówienia publiczne
Zarządzanie bezpieczeństwem w transporcie lądowym
Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
Zarządzanie hotelami
Zarządzanie i przywództwo w nowoczesnej organizacji
Zarządzanie Infrastrukturą IT i Bezpieczeństwem
Zarządzanie innowacyjne w architekturze
Zarządzanie jakością
Zarządzanie kompetencjami pracowników
Zarządzanie ludźmi w firmie
Zarządzanie łańcuchem wartości w energetyce
Zarządzanie marką luksusową
Zarządzanie marketingowe
Zarządzanie na rynku gier losowych i zakładów sportowych
Zarządzanie nieruchomościami zabytkowymi i sakralnymi
Zarządzanie Ograniczeniami TOC
Zarządzanie organizacjami
Zarządzanie procesowe
Zarządzanie Projektami – z Gdańską Fundacją Kształcenia Menedżerów
Zarządzanie projektami (Gdańsk) - z GFKM
Zarządzanie Projektami (Katowice) - z GFKM
Zarządzanie Projektami wg metodyki PRINCE 2
Zarządzanie projektem informatycznym
Zarządzanie ryzykiem w organizacji
Zarządzanie spedycją w praktyce gospodarczej (biznesowej)
Zarządzanie w administracji publicznej
Zarządzanie w gospodarce o obiegu zamkniętym
Zarządzanie w małej i średniej firmie
Zarządzanie w mediach
Zarządzanie w sektorach mody-z VIAMODA
Zarządzanie w sporcie
Zarządzanie wymaganiami i analiza biznesowa w projektach
Zarządzanie zakupami
Zarządzanie zasobami ludzkimi dla małych i średnich przedsiębiorstw
Zarządzanie zasobami ludzkimi dla menedżerów personalnych

Kursy, szkoleniawięcej »
Akademia Project Management Studia w języku angielskim
Agile dla menedżerów
Akademia Negocjacji, Budowania Relacji i Kreowania Wartości w Biznesie
Algorytm do osiągania biznesowych celów
Analiza Finansowa I
Analiza finansowa II - perspektywa rynków kapitałowych - warsztaty
Analiza finansowa II - perspektywa ryzyka kredytowego przedsiębiorstw - warsztaty
Analiza finansowa projektów typu Project Finance, warsztaty komputerowe
Analiza fundamentalna, elementy analizy makroekonomicznej
Analiza portfelowa - zarządzanie portfelem inwestycji
Analiza ryzyka kredytowego – studia przypadków
Analiza ryzyka kredytowego klienta indywidualnego
Analiza techniczna
Asesor metody Assessment/Development Center-warsztaty certyfikujące
Budowanie i zarządzanie zespołem
Budowanie zespołu i relacji z partnerami w biznesie - neurowspółpraca w oparciu o style myślenia i działania FRIS
Budżetowanie i kontrola kosztów, przychodów i wyników
Controlling operacyjny i rachunkowość zarządcza
Controlling Strategiczny
Corporate Governance Manager
Dyskryminacja, mobbing i molestowanie seksualne - rozpoznawanie, niwelowanie i zapobieganie
Elementy matematyki finansowej
Emisje papierów wartościowych
Excel zaawansowany + VBA + podstawy SQL
Finanse i rachunkowość od podstaw
Finanse przedsiębiorstwa
Fort Brave – pełne doświadczenie projektu
Inteligencja emocjonalna w praktyce
Intensywny kurs języka angielskiego
Kompetencje kierownicze – „od kolegi do szefa”
Kompetencje w organizacji. Zaawansowany warsztat budowania i wykorzystywania narzędzi oceny kompetencji.
Komunikacja Interpersonalna
Kreowanie wartości dodanej w negocjacjach. Jak poziomy świadomości, przekonania, nawyki i biologia determinują nasze kontrakty
Krytyczne myślenie - kluczowa kompetencja lidera XXI wieku
MS Office (MS Excel, MS Word, MS PowerPoint, MS Outlook) – podstawy
Negocjacje - przygotowanie, argumentowanie, przekonywanie
Negocjacje – Przygotowanie, Argumentowanie, Przekonywanie
Negocjacje strategiczne - zespołowe i wielostronne
Negocjacje strategiczne - zespołowe i wielostronne (kurs dla zaawansowanych)
Nowoczesna Komunikacja w Biznesie
Ocena projektów inwestycyjnych I - metody, badanie racjonalności
Ocena projektów inwestycyjnych II - analiza ryzyka i wycena opcji realnych, warsztaty komputerowe
Ocena ryzyka kredytowego instrumentów pochodnych i terminowych
Planowanie i kontrola finansowa (warsztaty komputerowe)
Postaw na talenty. Zarządzanie sobą na zielonej ścieżce I
Postaw na talenty. Zarządzanie sobą na zielonej ścieżce II
Postaw na talenty. Zarządzanie sobą na zielonej ścieżce III
Pozyskiwanie informacji, analiza branżowa
Pozyskiwanie kapitału
Prawne aspekty funkcjonowania rynków finansowych
Prezentacje biznesowe, które sprzedają
Project and programme leadership
Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa
Rachunkowość od podstaw
Rozmowa oceniająca - konstruktywna pochwała i konstruktywna krytyka (ćwiczenia)
Rynki i instrumenty finansowe
Sprawozdawczość finansowa 2 - zagadnienia zaawansowane, czytanie sprawozdań finansowych, warsztaty
Statystyka I
Strategie inwestycyjne z wykorzystaniem instrumentów pochodnych i terminowych
Szkoła Trenerów Biznesu
Techniczne i organizacyjne aspekty ochrony danych osobowych na podstawie RODO. Praktyczne warsztaty dla prawników.
Umiejętności coachingowe dla liderów
Warsztaty – wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w analizie finansowej
Work–life balance - redukcja poziomu stresu i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu
Wstęp do instrumentów pochodnych i terminowych
Wycena przedsiębiorstw I - warsztaty komputerowe
Wycena przedsiębiorstw II - poziom zaawansowany
Wykorzystanie modelu i narzędzi Extended DISC® w procesach HR
Zarządzanie emocjami i motywacją w procesie zmiany
Zarządzanie flotą samochodową i mobilnością
Zarządzanie kosztami i rentownością (warsztaty komputerowe)
Zarządzanie płynnością i kapitałem obrotowym
Zarządzanie projektami budowlanymi w praktyce z elementami BIM
Zarządzanie Projektami HR
Zarządzanie Projektem Tranzycyjnym i Transformacyjnym
Zarządzanie ryzykiem finansowym w przedsiębiorstwie
Zarządzanie sobą w czasie
Zarządzanie zmianą 3D
Zintegrowane narzędzia zarządzania ryzykiem w instytucjach finansowych

Biura Karierwięcej »
Biuro Karier i Współpracy z Absolwentami

Organizacje studenckiewięcej »
Koło Naukowe "LEX MEDICA"
KOZMINSKI BUSINESS CLUB
Studencka Poradnia Prawna
Studenckie Koło Naukowe „BIZ.com”
Studenckie Koło Naukowe „EX ANTE”
Studenckie Koło Naukowe Gier Decyzyjnych „DECYDENCI”
Studenckie Koło Naukowe Marketingu "KREATYWNI"
Studenckie Koło Naukowe Prawa Własności Intelektualnej „ACTIO EFFICIENS”
Studenckie Koło Naukowe Rachunkowości Finansowej „AUDYTOR”
Studenckie Koło Naukowe Rynków Finansowych „KAPITALNI”
Studenckie Koło Naukowe Zarządzania Projektami i Procesami w Organizacji „SPINKA”
Studenckie Koło Naukowe Zrównoważonego Rozwoju „WELL-BALANCED”

Wydziały, jednostkiwięcej »
Kolegium Prawa
Kolegium Zarządzania i Finansów
O uczelni


Akademia Leona Koźmińskiego powstała w 1993 r.


Oferuje studia pierwszego i drugiego stopnia w zakresie nauk ekonomicznych i humanistycznych, a także studia jednolite magisterskie w zakresie nauk prawnych. Ofertę studiów wyższych uzupełniają liczne studia podyplomowe, w tym programy MBA, oraz studia doktoranckie. Można odbyć tutaj także trzystopniowe studia wyższe w języku angielskim.

Uczelnia Koźmińskiego posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora w czterech dyscyplinach: zarządzanie, ekonomia, socjologia i prawo. Jako jedyna niepaństwowa szkoła wyższa w Polsce ma uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie nauk o zarządzaniu. Drugie uprawnienia habilitacyjne w zakresie ekonomii zostały przyznane uczelni w czerwcu 2011 r.

W Akademii Koźmińskiego laureaci olimpiad szczebla ogólnopolskiego studiują bezpłatnie. Otrzymują specjalne stypendium Rektora pokrywające w całości koszt studiów.

Ponadto uczelnia oferuje rozbudowany system stypendialny (stypendia naukowe, socjalne, sportowe) oraz system zniżek, m.in. dla osób będących rodzeństwem, dla dzieci i rodziców studiujących w tym samym czasie, dla osób podejmujących drugi kierunek, dla absolwentów, a także dla tych, którzy osiągnęli świetne wyniki na egzaminie maturalnym.

Uczelnia proponuje także każdemu ze swoich studentów udział w międzynarodowej wymianie studenckiej. Do wyboru jest prawie 130 uczelni z całego świata.


Rekrutacja


Studia pierwszego i drugiego stopnia
oraz jednolite studia magisterskieBiuro Rekrutacji:


Małgorzata Żak
Kierownik Biura Rekrutacji
telefon 22 519 21 75
e-mail gosiar@kozminski.edu.pl

Ewelina Raźnik - studia w języku polskim
Specjalista ds. Rekrutacji
telefon 22 519 21 70
e-mail ewelinar@kozminski.edu.pl

Dana Duda - studia w języku angielskim
Specjalista ds. Rekrutacji i Uznawalności Wykształcenia
telefon 22 519 22 69
e-mail danaduda@kozminski.edu.pl
fax: 22 519 22 55
e-mail: admission@kozminski.edu.pl

Dokumenty należy składać w Biurze Rekrutacji, w siedzibie uczelni, ul. Jagiellońska 59, pok. D-128 (studia w języku polskim) i pok. D-126 (studia w języku angielskim) w godz. 9:00 - 17:00

Studia podyplomowe i MBA

Szczegółowe informacje można uzyskać:

Studia doktoranckie

Szczegółowe informacje można uzyskać:

 • pod numerem telefonu: 22 519 21 83
 • e-mail: centrum@kozminski.edu.pl
 • gg 23050259
 • skype sdalka105
 • w siedzibie uczelni, ul. Jagiellońska 59, pok. A 105

Prawnicze seminarium doktoranckie

Szczegółowe informacje można uzyskać:
 • więcej informacji na stronie
 • w sprawach naukowych dotyczących prawniczego seminarium doktoranckiego - dr Agnieszka Doczekalska, Sekretarz Naukowy Seminarium, e-mail adoczekalska@alk.edu.pl
 • w sprawach administracyjnych - Ewa Wiśniewska, Kierownik Dziekanatu Kolegium Prawa (pok. B/3), tel.: (22) 519-21-50, e-mail: ewaw@alk.edu.pl
 • w siedzibie uczelni, ul. Jagiellońska 59, pok. B3

Ulgi w opłatach

Studenci KOŹMIŃSKIEGO mają możliwość korzystania z wielu ulg i zniżek:

 • Olimpijczycy studiują za darmo

Laureaci olimpiad szczebla ogólnopolskiego otrzymują specjalne stypendium Rektora pokrywające czesne za pierwszy rok studiów. Warunkiem przyznania stypendium w kolejnych latach jest uzyskanie średniej arytmetycznej ocen z toku studiów na poziomie co najmniej 4,5.

 • PRAWO +
Studenci realizujący studia interdyscyplinarne otrzymują na studia na drugim kierunku (zarządzanie lub finanse i rachunkowość) 75% zniżki.
 • Zniżki dla NAJLEPSZYCH
Kandydaci, którzy uzyskali min. 450 punktów rekrutacyjnych otrzymują ulgę w wysokości 50% w opłacie czesnego za pierwszy semestr studiów. Warunkiem utrzymania zniżki w kolejnych semestrach jest uzyskanie średniej z pierwszego semestru studiów na poziomie min. 4,5.
 • Zniżki dla absolwentów

Absolwenci uczelni Koźmińskiego podejmujący kolejne studia otrzymują zniżkę w czesnym w wysokości 10%. Zwolnieni są również z opłaty rekrutacyjnej.

 • Inne zniżki
Wysokość zniżki
75% dla osób realizujących jednocześnie dwie specjalności (dotyczy drugiej specjalności)
50% dla osób realizujących jednocześnie dwa kierunki (dotyczy drugiego kierunku)
Studia w języku angielskim są zawsze traktowane jako pierwszy kierunek.
25% dla osób studiujących na dwóch uczelniach jednocześnie (dotyczy osób rozpoczynających naukę w ALK na studiach stacjonarnych w roku akademickim 2012/2013)
10% dla osób będących rodzeństwem, dla dzieci i rodziców studiujących w tym samym czasie (dotyczy osoby, która jako druga rozpoczęła studia w ALK)


Superkierunek

Jesteś osobą ambitną i uporządkowaną. Chcesz maksymalnie wykorzystać czas studiów, żeby dobrze przygotować się do pracy zawodowej. W zasadzie już wybrałeś. Tak, chcesz studiować prawo! Ale bardziej od kariery w kancelarii adwokackiej widzisz siebie w biznesie, w jakiejś firmie międzynarodowej albo w banku. Tylko że tam trzeba mieć przygotowanie biznesowe. Czy da się tak zrobić, żeby studiować jednocześnie i prawo, i biznes?

Specjaliści z biura karier Akademii Leona Koźmińskiego nieustannie pytają pracodawców, jakich kwalifikacji oczekują od przyszłych pracowników? I coraz częściej słyszą, że najbardziej potrzebne są osoby o interdyscyplinarnym przygotowaniu, które łączą wiedzę o zarządzaniu i finansach z solidnymi podstawami, jakie dają studia prawnicze.

Biuro karier śledzi też losy absolwentów uczelni. Okazuje się, że są oni wysoko cenieni przez pracodawców, zdecydowana większość ma stałą i w dodatku dobrze płatną pracę już w ciągu 3 miesięcy od zakończenia studiów. To, jak świetnie radzą sobie na europejskim rynku pracy absolwenci Koźmińskiego, zauważył nawet dziennik "Financial Times", który w opublikowanym we wrześniu 2010 r. rankingu kierunków z zakresu zarządzania pisze, że Koźmiński jest obecnie najlepszą szkołą biznesu na świecie pod względem kariery absolwentów.

Najciekawsza kariera za 5 lat rysuje się natomiast przed tymi absolwentami, którzy dziś wybiorą studia interdyscyplinarne PRAWO PLUS.

Na czym one polegają i w czym zaznacza się ich przewaga nad pozostałymi?

Po pierwsze, są to studia rzeczywiście dla najzdolniejszych osób, które osiągnęły bardzo dobre wyniki z trzech wybranych przedmiotów maturalnych. Oceny z matury są przeliczane na tzw. punkty kwalifikacyjne, których trzeba uzyskać co najmniej 350. Liczy się je w ten sposób, że każdy uzyskany procent oceny maturalnej z przedmiotu na poziomie podstawowym jest mnożony przez 1,5 punktu, a na poziomie rozszerzonym przez 2. Ich elitarność polega także na tym, że nie mają masowego charakteru - na roku studiuje 20-30 osób, a nauka ma charakter zindywidualizowany .

Kandydaci mogą wybrać dwie ścieżki edukacyjne :
 • prawo + zarządzanie lub
 • prawo + finanse i rachunkowość.
Każda z nich oznacza indywidualny tok nauczania wspierany przez tutora - opiekuna naukowego, który pomaga studentowi w wyborze przedmiotów, układa z nim plan zajęć, ale przede wszystkim zachęca do kształtowania własnych zainteresowań naukowych i badawczych. Tak naprawdę to każdy uczestnik tych studiów studiuje równolegle dwa kierunki i jeśli dotrwa do końca nauki, otrzyma dwa dyplomy. Ale jeżeli na pewnym etapie zdecyduje, że bardziej interesuje go tylko prawo lub tylko zarządzanie - może przenieść się na równolegle prowadzone w Akademii Koźmińskiego studia na każdym z tych kierunków. Duże obciążenie nauką sprawia, że elitarne studia interdyscyplinarne odbywają się wyłącznie w systemie stacjonarnym.

- Dziś samo zarządzanie to za mało - uważa prof. Andrzej K. Koźmiński, Prezydent ALK - bowiem współczesny biznes stawia przed menedżerami takie wyzwania, że oprócz wiedzy czysto organizacyjnej, zarządczej trzeba się znać na rachunkowości i w miarę biegle poruszać się po skomplikowanych obszarach legislacji nie tylko krajowej, ale także europejskiej. Do tego trzeba mieć w sobie zdrową żyłkę przedsiębiorczości, która pozwala zachować kreatywność i otwartość na innowacyjne rozwiązania zarówno w dużych korporacjach, jak i w małych, prywatnych firmach. I tego wszystkiego w naszej akademii staramy się nauczyć.

I na koniec jeszcze jedna ważna informacja: laureaci olimpiad ogólnopolskich podejmujący studia na kierunku prawo+ studiują bezpłatnie, a warunkiem utrzymania tego przywileju w kolejnych semestrach jest posiadanie średniej ocen z toku nauki na poziomie minimum 4,5.


Akredytacje międzynarodowe

Na świecie istnieją trzy najważniejsze akredytacje przyznawane uczelniom biznesowym - EQUIS, AMBA i AACSB. Są to tak zwane trzy korony, o których zdobycie ubiegają się najlepsze szkoły wyższe. Akademia Leona Koźmińskiego posiada już dwa z tych trzech prestiżowych wyróżnień.

Pracodawcy zatrudniający absolwentów uczelni, która otrzymała tej klasy akredytacje, mają pewność, że kandydaci posiadają gruntowntowną wiedzę i umiejętności pozwalające realizować powierzone im zadania.

AACSB

W 1916 powstała organizacja AACSB International, której zadaniem jest stworzenie możliwości do dyskutowania o procesach kształcenia i dzielenia się wiedzą oraz doświadczeniem pomiędzy uczelniami wyższymi z całego świata. Pierwszym celem organizacji była poprawa jakości edukacji biznesowej. W czasie trwania organizacji jej standardy podlegały rewizji tak, aby były dostosowane do zmieniającego się otoczenia, w tym do zmieniających się potrzeb studentów. Standardy akredytacji AACSB są podstawą dla uczelni wyższych do oceny ich misji, działań, kwalifikacji kadry naukowej, kierunków studiów oraz wszystkich strategicznych obszarów. Akredytacja AACSB zapewnia studentów o wysokiej jakości uczelni wyższej a zarazem zapewnia pracodawców, że absolwent, którego zatrudniają posiada odpowiednią wiedzę i umiejętności. Do kwietnia 2011, 52 instytucji z Europy otrzymało akredytację AACSB.

AMBA

ssamba.jpgAkredytacja potwierdza najwyższą, zgodną z międzynarodowymi standardami jakość kształcenia programów MBA. Może się nią poszczycić tylko 142 najlepszych szkół biznesu na świecie. Akredytację przyznaje Association of MBAs. W procesie akredytacji oceniane są m.in. warunki studiowania, programy, kwalifikacje kadry i osiągnięcia studentów. Akademia Leona Koźmińskiego otrzymała akredytację AMBA w czerwcu 2008 roku.

EQUIS

Celem akredytacji EQUISsequis.jpg jest poprawa jakości kształcenia z zakresu zarządzania, dlatego też koncentruje się ona na wszystkich kierunkach studiów prowadzonych przez daną instytucję. W procesy akredytacyjne EQUIS zaangażowane są zarówno pracownicy naukowi jak i praktycy biznesu. Akredytacja EQUIS przywiązuje ogromną wagę nie tylko do wysokiego standardu strategicznych działań uczelni, ale również do procesu umiędzynarodowienia. akie podejście wynika z faktu, że firmy rekrutujące pracowników na całym świecie, studenci studiujący poza macierzystym krajem oraz uczelnie nawiązujące alianse z instytucjami z różnych kontynentów potrzebują wysokiej jakości kształcenia, szczególnie w zakresie edukacji międzynarodowej. Wszelka działalność uczelni, włączając badania naukowe oraz ształcenie podyplomowe podlegają ocenie. EQUIS kładzie nacisk na rozwój wśród studentów umiejętności zarządczych i przedsiębiorczych oraz wprowadzanie innowacji w procesach kształcenia.


Patron uczelni

Profesor Leon Koźmiński (1904-1993)

s25874.gif Postanowieniem Rady Powierniczej Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania otrzymała w 1997 roku imię prof. Leona Koźmińskiego. Od 6 sierpnia 2008 r. uczelnia, decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, nosi nazwę Akademia Leona Koźmińskiego.

Prof. Leon Koźmiński urodził się 1904 roku na Ukrainie. Szkołę średnią ukończył w Lozannie, w Szwajcarii. Następnie studiował w kraju, w Szkole Głównej Handlowej, w której uzyskał magisterium. Stopień doktora obronił na Sorbonie, w Paryżu, w wieku 26 lat. Był to rok 1929. Habilitował się w latach 30-tych. Był docentem w SGH specjalizującym się w organizacji i technice handlu. Uczył tam też języka francuskiego.

We wrześniu 1939 roku walczył jako porucznik w 21 pułku piechoty. Udało mu się uniknąć niewoli rosyjskiej. W czasie okupacji niemieckiej uczył w Miejskiej Szkole Handlowej w Warszawie, która była faktycznie zakonspirowaną SGH oraz w Instytucie Morskim przy tajnym Uniwersytecie Ziem Zachodnich. Równocześnie działał w konspiracji, w komórce "Z"- "Ziemie Zachodnie", przy Delegaturze rządu londyńskiego na kraj. W stopniu porucznika walczył na Mokotowie w Powstaniu Warszawskim jako członek dowództwa Zgrupowania AK "Baszta". Po upadku Powstania został wywieziony do Niemiec.

Od roku 1947 Profesor współorganizował ponowne uruchomienie SGH, w której był kierownikiem katedry i dziekanem.

Profesor sprzyjał wszystkiemu, co w tym zakresie mogło być przenoszone z doświadczeń zachodnich, wykorzystywał znajomości i literaturę, a przy okazji wspierał rozwój młodych pracowników naukowych.

Głównie w oparciu o wysiłek Profesora ukształtowana została kadra Instytutu Handlu Wewnętrznego, którego został dyrektorem. Część kadry do dziś kontynuuje w rozwiniętej formule wątki regulacyjne, marketingowe i inne kierunki badań wspierające współczesny rynek i działające przedsiębiorstwa.

Na tych i innych obszarach badań tworzył warunki do adaptacji szerokiej instrumentacji biznesowej, które we współczesnych procesach zmian znalazły sprzyjający klimat czyli otwarte nastawienie do postępu rynkowego, jaki przyniósł koniec XX wieku w naszym kraju.

Wkład Profesora w kształtowanie klimatu przedsiębiorczości i prowadzenie badań z zakresu organizacji i zarządzania procentował w praktyce. Jako Ekspert działał on w gremiach oceniających projekty inwestycyjne, które kształtowały ówczesne formy infrastruktury rynku. Przenosił na ich grunt doświadczenia z praktyk Europy Zachodniej, ale też z własnych badań i Jego Zespołów, wywierając wpływ na postęp często wybiegający naprzód o wiele lat. Angażował się w procesy szkolenia i doskonalenia kadry menedżerskiej, której przekazywał najnowsze doświadczenia europejskie i kształtował sposób myślenia kategoriami m. in. samodzielności, przedsiębiorczości, orientacji na klienta i rynek, działania kalkulacyjnego w konkretnych decyzjach.


Dodatkowe uprawnienia

Dodatkowe uprawnienia Uczelni

 • Uczelnia Koźmińskiego ma uprawnienia do przeprowadzania egzaminów certyfikatowych z języka angielskiego i niemieckiego. Intencją Uczelni jest, aby wszyscy studenci studiów stacjonarnych uzyskali certyfikat English for Business Londyńskiej Izby Handlu i Przemysłu (LCCI), dlatego w ramach lektoratów studenci realizują kurs przygotowawczy do uzyskania tego certyfikatu.
 • Naszym studentom dajemy możliwość przystąpienia do egzaminu certyfikatowego TOLES - język angielski dla prawników.
 • Uczelniane centrum egzaminacyjne ÖSD oferuje certyfikaty z języka niemieckiego w zakresie języka ogólnego i biznesowego.
 • Posiadamy uprawnienia do nostryfikacji dyplomów uzyskanych w szkołach wyższych za granicą,
 • Akademia Leona Koźmińskiego posiada kategorię 1 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Kategoria ta pozwala aplikować o fundusze na działalność statutową. Kategorię tę ustalono w oparciu o wyniki oceny parametrycznej dorobku naukowo-badawczego.
 • Posiadamy prawo do prowadzenia kursów, studium i studiów podyplomowych w ramach programu "Akademia Handlu Zagranicznego".
 • W 1998 r. uzyskaliśmy Certyfikat European Certyfication Board of Logistic dla programu podyplomowego Studium Logistyki w Zarządzaniu; posiadamy również Certyfikat Menedżera Jakości TUV CERT Niemcy dla Podyplomowego Studium Zarządzania.

Wymiana międzynarodowa

WYMIANA MIĘDZYNARODOWA - NA STUDIA W DALEKI ŚWIAT

Nieodłącznym elementem studiów w Akademii Leona Koźmińskiego jest wyjazd na wymianę zagraniczną.
Każdy student, który ukończył pierwszy rok studiów, włada językiem obcym i osiągnął dobre wyniki w nauce, może ubiegać się o wyjazd zagraniczny.

Do wyboru jest prawie 130 uczelni na całym świecie
, m.in. w takich krajach jak Anglia, Austria, Belgia, Dania, Francja, Hiszpania, Meksyk, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Rosja, Singapur, Stany Zjednoczone, Szwecja, Węgry czy Włochy.

Współpraca z uczelniami zagranicznymi regulowana jest umowami w ramach programu ERASMUS (wyjazdy do krajów europejskich) oraz umowami bilateralnymi.

Studenci ALK najczęściej wybierają Francję, Hiszpanię i Niemcy.
Nie brakuje także chętnych na stypendia w Japonii i Chinach.
Miejsce wymiany wybierają pod kątem swych upodobań, ale także starają się jak najlepiej wykorzystać spędzony za granicą czas.

W Danii: "Rower to jest świat"

Anna Zając, studentka IV roku prawa w ALK wyjechała na wymianę do Aarhus Universitet - Institute of Business and Technology w Danii:

- W czasie pobytu na wymianie miałam możliwość poznania duńskiego systemu kształcenia, który bardzo różni się od naszego polskiego, oraz duńskich metod nauczania - mówi studentka. - Forma zajęć to przede wszystkim praca w grupach i realizacja projektów zleconych przez lokalne firmy. Na uczelni w międzynarodowym otoczeniu nie ma problemów z komunikowaniem się. Wszyscy mówią po angielsku (bardzo trudno jest spotkać Duńczyka niemówiącego po angielsku). Wyjazd na wymianę daje możliwość poznania nowego kraju, ciekawych ludzi, różnych kultur (szczególnie podczas wspólnych, bardzo licznych, imprez) oraz sprawdzenie… samego siebie. Co więcej, semestr w Danii sprawia, że każdy wyrabia sobie kondycję, gdyż wszędzie i o każdej porze roku jeździ się tam rowerem.

W Meksyku:

hiszpańsko-angielska szkoła życia Kamil Janiszewski, student zarządzania w języku angielskim, spędził semestr nauki w Meksyku:

- Pobyt na wymianie zagranicznej w Meksyku był dla mnie niesamowitym i niezapomnianym przeżyciem. Pozwolił mi na efektywniejsze wykorzystanie zdobytej wiedzy i jej skonfrontowanie z sytuacją panującą w innym kraju. Umożliwił mi również lepsze poznanie i zrozumienie funkcjonowania tego państwa oraz całego regionu Ameryki Łacińskiej w aspekcie społeczno-ekonomicznym. Ponadto podczas tego semestru w Meksyku mogłem sprawdzić swoje umiejętności adaptacji w nowym, tak bardzo różniącym się od europejskiego (zupełnie bezpiecznym i przyjaznym dla obcokrajowców) środowisku. Cały wyjazd był dla mnie nie tylko szkołą językową - komunikacja w języku hiszpańskim i angielskim była niezbędna niemal w każdej sytuacji - ale także i prawdziwą szkołą życia, z którą warto się zmierzyć!


Uczelnia w rankingach

Akademia Koźmińskiego od roku 2009 jest klasyfikowana w prestiżowych rankingach edukacyjnych "Financial Times" - Business School Rankings, konkurując z najlepszymi uczelniami z całego świata (szczegóły poniżej). Ponadto nieprzerwanie od 12 lat zajmuje I miejsce w rankingu miesięcznika "Perspektywy" i "Rzeczpospolitej" wśród polskich niepublicznych szkół wyższych. Jako pierwsza w Polsce otrzymała wyróżnienie Państwowej Komisji Akredytacyjnej za kształcenie na kierunku zarządzanie.

logo_1.jpg

Koźmiński posiada też akredytację EQUIS (Europejski System Doskonalenia Jakości), nadawaną najlepszym szkołom biznesu na świecie przez Europejską Fundację Rozwoju Zarządzania w Brukseli.

W 2008 roku uczelnia uzyskała drugie z cennych wyróżnień - akredytację AMBA - dla najwyższej jakość programów MBA, a w lipcu 2011 dołączyła do światowej grupy uczelni posiadających akredytację AACSB (The Association to Advance Collegiate Schools of Business), wśród których jest Harvard i Yale University.


RANKINGI "FINANCIAL TIMES"

POCZWÓRNY SUKCES AKADEMII LEONA KOŹMIŃSKIEGO!

Od roku 2009 nazwa uczelni pojawia się w prestiżowych rankingach edukacyjnych dziennika "Financial Times". Według klasyfikacji "FT" Akademia Leona Koźmińskiego jest najlepszą uczelnią biznesową w Europie Środkowo-Wschodniej.

Również w zestawieniu najlepszych na świecie programów magisterskich z zarządzania, a także z finansów plasuje się najwyżej ze wszystkich uczelni w naszym regionie.

Ponadto program Executive MBA Akademii Koźmińskiego w 2009, 2010 i 2012 r. - jako jedynej uczelni z Polski - znalazł się wśród 100 najlepszych na świecie. W 2012 r. na 47 miejscu

Uczelnie z rejonu Europy Środkowo-Wschodniej w rankingu European Business Schools Ranking 2012 "Financial Times":

 • Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa - 37 miejsce
 • SGH, Warszawa - 76 miejsce
 • University of Economics, Praga - 78 miejsce
 • Corvinus University, Budapeszt - 79 miejsce

Uczelnie z rejonu Europy Środkowo-Wschodniej w rankingu Global Master's in Management Ranking 2012 "Financial Times":

 • Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa - 28 miejsce
 • SGH, Warszawa - 56 miejsce
 • University of Economics, Praga - 63 miejsce
 • Corvinus University, Budapeszt - 67 miejsce

W rankingu Global Masters in Finance Ranking 2013 Akademia Leona Koźmińskiego zajęła 19. miejsce na świecie - ALK znalazła się w rankingu jako jedyna uczelnia z Polski.

RANKING "RZECZPOSPOLITEJ" I "PERSPEKTYW"

1 MIEJSCE OD 13 LAT

W roku 2012 Akademia Leona Koźmińskiego po raz trzynasty zajęła PIERWSZE MIEJSCE wśród niepublicznych uczelni magisterskich w rankingu edukacyjnym magazynu edukacyjnego "Perspektywy" i "Rzeczpospolitej". O zwycięstwie zdecydowały przede wszystkim preferencje pracodawców, posiadane akredytacje, własna baza dydaktyczna oraz programy i zajęcia w językach obcych.

RANKING TYGODNIKA "WPROST"


1 MIEJSCE W NAJSTARSZYM POLSKIM RANKINGU

W rankingu szkół wyższych, przygotowanym przez tygodnik "Wprost", Akademia Leona Koźmińskiego zajęła PIERWSZE MIEJSCE wśród niepublicznych uczelni biznesowych. Kryteriami oceny była jakość kształcenia, perspektywy rozwoju kariery zawodowej absolwentów i osiągnięcia kadry dydaktycznej.

Mapa

Wybrany film z YouTube

« powrót - Uczelnie
Polityka Prywatności