Prezentacja uczelni
Giżycko, Polska

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa - Filia w Giżycku

Typ uczelni: wieloprofilowe szkoły wyższe
Status: niepubliczne

Studia podyplomowewięcej »
Agent celny
Asystent osoby niepełnosprawnej i starszej
Autokreacja i budowanie wizerunku
Bezpieczeństwo antyterrorystyczne
Bezpieczeństwo zdrowotne w kosmetologii bioestetycznej
Coaching i doradztwo zawodowe
Doskonalenie kompetencji wychowawczych – dla nauczycieli
Edukacja dla bezpieczeństwa
Edukacja i rewalidacja osób niepełnosprawnych w tym osób z autyzmem i zespołem aspargera
Edukacja i rewalidacja osób z niepełnosprawnością intelektualną – oligofrenopedagogika
Edukacja obronna i zarządzanie kryzysowe
Handel ludźmi
Hortiterapia
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
Inspektor ochrony danych osobowych z archiwistyką
Język obcy w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Kryminalistyka i metody zwalczania przestępczości
Logopedia z komunikacją alternatywną
Mediacje i negocjacje
Menadżer bezpieczeństwa informacji z archiwistyką
Menadżer BHP z metodyką
Menadżer czasu wolnego i kultury
Menadżer turystyki zdrowotnej
Menedżer bezpieczeństwa w biznesie
Migracje i uchodźctwo
Naturoterapia z profilaktyką zdrowia
Negocjacje kryzysowe i policyjne
Obrona terytorialna
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Profilaktyka społeczna z elementami wsparcia zawodowego
Psychologia dochodzeniowo-śledcza
Psychologia przywództwa w praktyce
Resocjalizacja z profilaktyką i terapią uzależnień
Socjoterapia
Terapia psychopedagogiczna w szkole podstawowej
Terapia zajęciowa
Turystyka uzdrowiskowa i SPA
Wojsko w systemie bezpieczeństwa państwa
Zarządzanie bezpieczeństwem i logistyką w transporcie
Zarządzanie bezpieczeństwem państwa
Zarządzanie BHP
Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa narodowego
Zarządzanie oświatą
Zarządzanie w instytucjach oświaty i kultury
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Kursy, szkoleniawięcej »
Bezpłatne porady doradcy zawodowego i pośrednika pracy
Hortiterapia – wspomaganie terapii tradycyjnej

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Nauk Społecznych w Giżycku

Inne ośrodki
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa - Filia w GliwicachGliwice
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa - Filia w BartoszycachBartoszyce
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa - Filia w GdańskuGdańsk
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa - Filia w Jastrzębiu ZdrojuJastrzębie Zdrój
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa - Filia w JaworznieJaworzno
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa - Filia w SkoczowieSkoczów

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa jest pierwszą i najbardziej wyspecjalizowaną uczelnią w szeroko pojętym obszarze bezpieczeństwa. Studia przygotowują profesjonalistów do podjęcia pracy w służbach mundurowych i innych zawodach, w których ważne jest bezpieczeństwo. Nasi studenci to specjaliści gotowi do podjęcia pracy już w trakcie lub po ukończeniu studiów w wybranym przez siebie kierunku. Uczelnia stawia na zajęcia praktyczne prowadzone przez wyspecjalizowaną kadrę.


>> WYPEŁNIJ WNIOSEK NA STRONIE


Uczelnia posiada swoje wydziały w Poznaniu, Gdańsku, Gliwicach, Giżycku, Bartoszycach, Jaworznie, Skoczowie oraz w Jastrzębiu Zdrój.


Co wyróżnia Wyższą Szkołę Bezpieczeństwa?

 • Szeroka oferta edukacyjna studiów dostosowana do aktualnych potrzeb rynku

 • Program nauczania realizowany przez doświadczonych ekspertów

 • Praktyczny, innowacyjny wymiar kształcenia

 • Koła naukowe, obozy, warsztaty i zajęcia terenowe pod opieką specjalistów

 • Atrakcyjne warunki finansowania – korzystne raty i bonifikaty do 50%

 • Wysokie stypendia: socjalne, naukowe nawet do 1500 zł

 • Możliwość zdobycia wiedzy nie tylko praktycznej, ale przede wszystkim cennych umiejętności

 • Program kształcenia oparty na realnym zapotrzebowaniu przez pracodawców

 • Jakość nauczania mierzona efektami w postaci zatrudnienia absolwentów na rynku pracy, którzy nie mieli problemu ze zalezieniem zawodu zgodnego z nabytymi kompetencjami

 • Współpraca oraz partnerstwo z organizacjami, instytucjami i specjalistami, dla których bezpieczeństwo jest ważnym problemem

 • Program Erasmus, który pozwala na międzynarodową współpracę szkół wyższych: Czechy, Estonia, Hiszpania, Litwa, Słowacja, Turcja, Ukraina, Holandia

 • Upowszechnianie humanistycznych wartości

 • Brak barier dla osób niepełnosprawnych

 • Oparcie edukacji na profesjonalnej wiedzy i umiejętnościach

 • Propagowanie bezpieczeństwa publicznego i bezpieczeństwa człowieka, kształcenie i wychowanie dla bezpieczeństwa.

 • Wspaniała atmosfera!


Dołącz do nas na Facebooku!


W razie pytań skontaktuj się z nami:
616 70 33 11 / 662 22 11 33

Mapa

« powrót - Uczelnie
Polityka Prywatności