Kętrzyn, Polska

Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie - Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Typ uczelni: ekonomiczne
Status: niepubliczne

Kontakt:

ul. Adama Asnyka 10
11-400 Kętrzyn
tel. 89 752 37 53

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Administracja
Ekonomia
Pedagogika

Studia podyplomowewięcej »
Administracja publiczna
Analiza danych biznesowych
Analiza finansowa i zarządzanie finansami jednostki
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Bezpieczeństwo obszarów przygranicznych
Controlling i rachunkowość zarządcza
E-administracja
Gospodarowanie zasobami ludzkimi
Inwestycje i nieruchomości w gospodarce rynkowej
Mediacje społeczne
Menedżerskie studia podyplomowe - zarządzanie firmą
Oligofrenopedagogika z elementami integracji sensorycznej - studia kwalifikacyjne
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - studia nadają kwalifikacje do nauczania kolejnego przedmiotu
Profilaktyka przemocy w rodzinie
Przedsiębiorczość i ekonomia w praktyce - studia nadające kwalifikacje do nauczania kolejnego przedmiotu
Przygotowanie pedagogiczne - studia nadające kwalifikacje nauczycielskie i przygotowanie pedagogiczne
Public Relations w administracji
Rachunkowość
Wychowanie do życia w rodzinie - studia nadają kwalifikacje do nauczania kolejnego przedmiotu
Zarządzanie inwestycjami i nieruchomościami
Zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnej w biznesie i administracji

Strona www uczelni: www.wsiie.olsztyn.pl

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności