Olsztyn, Polska

Uczelnia Korczaka - Wydział Zamiejscowy w Olsztynie

Typ uczelni: pedagogiczne
Status: niepubliczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Pedagogika
Praca socjalna

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Pedagogika
Praca socjalna

Studia podyplomowewięcej »
Arteterapia z elementami psychologii twórczości
Doradztwo zawodowe
Edukacja i terapia dzieci i młodzieży z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z pedagogiką M. Montessori
Oligofrenopedagogika
Profilaktyka uzależnień i przeciwdziałania przemocy
Przygotowanie pedagogiczne
Socjoterapia
Terapia pedagogiczna z logopedią
Wczesne wspomaganie rozwoju małego dziecka
Zarządzanie oświatą

Inne ośrodki
Uczelnia Korczaka - Wydział Zamiejscowy w CzłuchowieCzłuchów
Uczelnia Korczaka - Wydział Zamiejscowy w KatowicachKatowice
Uczelnia Korczaka - Wydział Zamiejscowy w LublinieLublin
Uczelnia Korczaka - Wydział Zamiejscowy w SzczecinieSzczecin
Strona www uczelni: olsztyn.wspkorczak.eu/

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności