Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Uczelnie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
poziom studiów
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Prezentacja uczelni
Częstochowa, Polska

Politechnika Częstochowska

Typ uczelni: techniczne
Status: publiczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Computer Modelling and SimulationStudia w języku angielskim
Quality and Production ManagementStudia w języku angielskim
Angielski język biznesu
Design i zarządzanie projektami
Filologia (angielski język biznesu)
Finanse i rachunkowość
Gospodarka przestrzenna
Logistyka
Matematyka
Menadżer żywności i żywienia
Turystyka i rekreacja
Zarządzanie
Zdrowie publiczne

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Automatyka i robotyka
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Biotechnologia
Budownictwo
Budownictwo z wykorzystaniem technologii BIM
Elektronika i telekomunikacja
Elektrotechnika
Energetyka
Fizyka techniczna
Informatyka
Inżynieria bezpieczeństwa
Inżynieria biomedyczna
Inżynieria chemiczna i procesowa
Inżynieria materiałowa
Inżynieria środowiska
Logistyka
Mechanika i budowa maszyn
Mechatronika
Metalurgia
Ochrona środowiska
Sieci i instalacje w obiektach mieszkalnych i przemysłowych
Technologia szkła i ceramiki
Zarządzanie i inżynieria produkcji
Zarządzanie jakością i produkcją

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
LogistykaStudia w języku angielskim
ZarządzanieStudia w języku angielskim
Computational Intelligence and Data MiningStudia w języku angielskim
Intelligent Energy for Environmental ProtectionStudia w języku angielskim
Modelling and Simulation in MechanicsStudia w języku angielskim
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Biotechnologia
Budownictwo
Elektrotechnika
Energetyka
Finanse i rachunkowość
Fizyka techniczna
Informatyka
Inżynieria bezpieczeństwa i higiena pracy
Inżynieria materiałowa
Inżynieria środowiska
Logistyka
Matematyka
Mechanika i budowa maszyn
Mechatronika
Metalurgia
Zarządzanie
Zarządzanie i inżynieria produkcji
Zdrowie publiczne

Studia doktoranckiewięcej »
Budowa i eksploatacja maszyn
Budownictwo
Elektrotechnika
Energetyka
Informatyka
Inżynieria materiałowa
Inżynieria produkcji
Inżynieria środowiska
Mechanika
Metalurgia
Nauki o zarządzaniu

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Budownictwa
Wydział Elektryczny
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki
Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów
Wydział Inżynierii Środowiska i Biotechnologii
Wydział Zarządzania
Strona www uczelni: www.pcz.pl

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 


INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Studia w woj. śląskim
SWPS_220_uni.jpg

Studia w sąsiednim województwie


Nauka języka za granicą
JPEdukacja_220.gif
 
Polityka Prywatności