Wrocław, Polska

Politechnika Wrocławska

Typ uczelni: techniczne
Status: publiczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
ZarządzanieStudia w języku angielskim
Matematyka
Matematyka i statystyka
Zarządzanie

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Informatyka stosowanaStudia w języku angielskim
Mechanika i budowa maszynStudia w języku angielskim
Electronic and Computer EngineeringStudia w języku angielskim
Architektura
Automatyka i robotyka
Automatyka przemysłowa
Biomechanika inżynierska
Biotechnologia
Budownictwo
Chemia i analityka przemysłowa
Chemia i inżynieria materiałów
Cyberbezpieczeństwo
Elektromechatronika
Elektronika
Elektronika i telekomunikacja
Elektrotechnika
Energetyka
Fizyka techniczna
Geodezja i kartografia
Gospodarka przestrzenna
Górnictwo i geologia
Informatyka algorytmiczna
Informatyka stosowana
Informatyka techniczna
Inżynieria biomedyczna
Inżynieria chemiczna i procesowa
Inżynieria kwantowa
Inżynieria mikrosystemów mechatronicznych
Inżynieria systemów
Inżynieria środowiska
Inżynieria zarządzania
Lotnictwo i kosmonautyka
Matematyka stosowana
Mechanika i budowa maszyn
Mechanika i budowa maszyn energetycznych
Mechatronika
Odnawialne źródła energii
Optyka
Robotyka i automatyzacja procesów
Technologia chemiczna
Technologie ochrony środowiska
Teleinformatyka
Telekomunikacja
Transport
Zarządzanie i inżynieria produkcji

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
ArchitekturaStudia w języku angielskim
Automatyka i robotykaStudia w języku angielskim
BiotechnologiaStudia w języku angielskim
ChemiaStudia w języku angielskim
Chemia i Inżynieria MateriałówStudia w języku angielskim
ElektronikaStudia w języku angielskim
Elektronika i telekomunikacjaStudia w języku angielskim
ElektrotechnikaStudia w języku angielskim
EnergetykaStudia w języku angielskim
Gospodarka przestrzennaStudia w języku angielskim
Górnictwo i geologiaStudia w języku angielskim
Informatyka algorytmicznaStudia w języku angielskim
Informatyka stosowanaStudia w języku angielskim
Inżynieria chemiczna i procesowaStudia w języku angielskim
Inżynieria lądowaStudia w języku angielskim
Inżynieria środowiskaStudia w języku angielskim
MatematykaStudia w języku angielskim
Mechanika i budowa maszynStudia w języku angielskim
Mechanika i budowa maszyn energetycznychStudia w języku angielskim
Technologia chemicznaStudia w języku angielskim
TelekomunikacjaStudia w języku angielskim
ZarządzanieStudia w języku angielskim
Zastosowania matematykiStudia w języku angielskim
Big Data AnalyticsStudia w języku angielskim
Management and Production EngineeringStudia w języku angielskim
Architektura
Automatyka i robotyka
Automatyka przemysłowa
Biomechanika inżynierska
Biotechnologia
Budownictwo
Chemia
Chemia i inżynieria materiałów
Cyberbezpieczeństwo
Elektronika
Elektronika i telekomunikacja
Elektrotechnika
Energetyka
Fizyka techniczna
Geodezja i kartografia
Gospodarka przestrzenna
Górnictwo i geologia
Informatyka algorytmiczna
Informatyka stosowana
Informatyka techniczna
Inżynieria biomedyczna
Inżynieria chemiczna i procesowa
Inżynieria kwantowa
Inżynieria mikrosystemów mechatronicznych
Inżynieria systemów
Inżynieria środowiska
Inżynieria zarządzania
Matematyka
Mechanika i budowa maszyn
Mechanika i budowa maszyn energetycznych
Mechatronika
Optyka
Robotyka i automatyzacja procesów
Sztuczna Inteligencja
Technologia chemiczna
Technologie ochrony środowiska
Teleinformatyka
Telekomunikacja
Transport
Zarządzanie
Zarządzanie i inżynieria produkcji
Zaufane systemy sztucznej inteligencji

Szkoła doktorska (dyscypliny)więcej »
Architektura i urbanistyka
Automatyka
Elektronika i elektrotechnika
Górnictwo i energetyka
Informatyka techniczna i telekomunikacja
Inżynieria biomedyczna
Inżynieria chemiczna
Inżynieria lądowa i transport
Inżynieria mechaniczna
Inżynieria środowiska
Matematyka
Nauki chemiczne
Nauki fizyczne
Nauki o zarządzaniu i jakości

Studia podyplomowewięcej »
Administrowanie sieciami komputerowymi
Analiza biznesowa i systemowa
Android i iOS - nowoczesne aplikacje mobilne
Architektura krajobrazu
Architektura multimedialna. BIM + Wizualizacja + Mobilność
Architektura wnętrz
Audyt wewnętrzny, nadzór i kontrola zarządcza
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Certyfikacja i audyt energetyczny budynków
Energetyka jądrowa
Energetyka odnawialna
Mechatronika przemysłowa
Międzynarodowe procedury organizacji inwestycji według FIDIC
Ochrona przeciwporażeniowa i przeciwpożarowa w instalacjach elektrycznych
Optometria
Organizacja i zarządzanie w górnictwie skalnym
Prawo zamówień publicznych w zarządzaniu przedsięwzięciem budowlanym
Procesy spajania, projektowanie i wytwarzanie struktur spawanych
Projektowanie instalacji i urządzeń elektrycznych wspomagane komputerowo
Systemy informacji geograficznej edycja
Systemy sterowania w energetyce (PLC, DCS)
Systemy zarządzania i nowe technologie w energetyce i ciepłownictwie
Technologia wód, ścieków i odpadów edycja
Technologie internetowe
Trakcja elektryczna – sterowanie ruchem kolejowym
Tworzywa sztuczne w budowie maszyn
Urbanistyka i planowanie przestrzenne
Współczesne zagadnienia projektowania, budowy i eksploatacji systemów gazociągowych
Zarządzanie logistyczne
Zarządzanie projektami
Zarządzanie własnością intelektualną w biznesie

MBAwięcej »
Executive MBA

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Architektury
Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego
Wydział Chemiczny
Wydział Elektroniki
Wydział Elektroniki, Mikrosystemów i Fotoniki
Wydział Elektryczny
Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii
Wydział Informatyki i Zarządzania
Wydział Inżynierii Środowiska
Wydział Matematyki
Wydział Mechaniczno-Energetyczny
Wydział Mechaniczny
Wydział Podstawowych Problemów Techniki

Inne ośrodki
Politechnika Wrocławska - Filia w Jeleniej GórzeJelenia Góra
Politechnika Wrocławska - Filia w LegnicyLegnica
Politechnika Wrocławska - Filia w WałbrzychuWałbrzych
Strona www uczelni:
pwr.edu.pl

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności