Kraków, Polska

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Typ uczelni: rolnicze
Status: publiczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Biologia stosowana
Ekonomia
Zarządzanie

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
RolnictwoStudia w języku angielskim
Architektura krajobrazu
Biogospodarka
Bioinżynieria zwierząt
Biotechnologia
Browarnictwo i słodownictwo
Dietetyka
Geodezja i kartografia
Gospodarka przestrzenna
Inżynieria Biosystemów
Inżynieria i gospodarka wodna
Inżynieria mechatroniczna
Inżynieria środowiska
Jakość i bezpieczeństwo żywności
Leśnictwo
Ochrona środowiska
Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami
Ogrodnictwo
Rolnictwo
Sztuka ogrodowa
Technika rolnicza i leśna
Technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych
Technologia żywności i żywienie człowieka
Transport i logistyka
Zarządzanie i inżynieria produkcji
Zootechnika

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Weterynaria

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Environmental and Plant BiotechnologyStudia w języku angielskim
Horticultural ScienceStudia w języku angielskim
Architektura krajobrazu
Bioinżynieria zwierząt
Biologia stosowana
Biotechnologia
Browarnictwo i słodownictwo
Dietetyka
Ekonomia
Geodezja i kartografia
Gleboznawstwo Erasmus Mundus Master Programme in Soil Science
Gospodarka przestrzenna
Inżynieria i gospodarka wodna
Inżynieria środowiska
Jakość i bezpieczeństwo środowiska
Jakość i bezpieczeństwo żywności
Leśnictwo
Ochrona środowiska
Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami
Ogrodnictwo
Rolnictwo
Sztuka ogrodowa
Technika rolnicza i leśna
Technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych
Technologia żywności i żywienie człowieka
Transport i logistyka
Winogrodnictwo i enologia
Zarządzanie i inżynieria produkcji
Zootechnika

Szkoła doktorska (dyscypliny)więcej »
Ekonomia i finanse
Górnictwo i energetyka
Inżynieria lądowa i transport
Inżynieria mechaniczna
Inżynieria środowiska
Nauki leśne
Rolnictwo i ogrodnictwo
Technologia Żywności i Żywienia
Zootechnika i rybactwo

Studia podyplomowewięcej »
Audyting i certyfikacja energetyczna budynków
Bezpieczeństwo w łańcuchu żywnościowym
Doradztwo z ochrony roślin
Doskonalenie Zasobów Kadrowych Lasów Państwowych
Dyplomowany enolog - Technologia Winiarska i Miodosytnicza
Edukacja Przyrodniczo-Leśna
Florystyka
Gospodarka łowiecka i ochrona zwierzyny
Hodowla i rozród zwierząt futerkowych
Hydrologia i inżynieria leśna
Integrowana produkcja rolnicza
Inżynieryjne zagospodarowanie lasu
Jakość żywności i systemy jej gwarantowania
Kwarantanna
Menedżer produkcji oraz zapewnienia jakości surowców rolnych i wyrobów gotowych
Nowe biotechnologie rolnicze
Nowoczesne Metody w Doskonaleniu Roślin
Ochrona roślin w nowych technologiach rolniczych
Planowanie i zarządzanie energetyką lokalną
Podyplomowe studium siedliskoznawstwa leśnego
Postępy w naukach o środowisku
Pszczelarstwo
Rolnictwo
Rolnictwo ekologiczne, produkty tradycyjne i regionalne – produkcja i certyfikacja
Rybactwo i ochrona środowiska wodnego
Studia Podyplomowe Terenów Zieleni
Studium ochrony przyrody im. S. Myczkowskiego
Studium podyplomowego genetyki i selekcji drzew leśnych
Studium wiedzy o UE "Agro-Unia"
Systemy jakości biopaliw
Technologie energetycznego wykorzystania roślin
Technologie w ochronie środowiska
Terapia ogrodnicza
Uprawa i wykorzystanie roślin zielarskich i alternatywnych
Utrzymanie Terenów Zieleni
Użytkowanie lasu i transport leśny
Zarządzanie kryzysowe w rolnictwie i na obszarach wiejskich
Zastosowanie współczesnych metod hydrologii w inżynierii i gospodarce wodnej
Żywienie Człowieka i Dietetyka
Żywienie Człowieka i Dietetyka (studia kwalifikacyjne dla nauczycieli)

MBAwięcej »
Management of Co-operative Bank

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
Wydział Leśny
Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
Wydział Technologii Żywności
Strona www uczelni:
urk.edu.pl

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności