Prezentacja uczelni
Lublin, Polska

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Typ uczelni: rolnicze
Status: publiczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Equine Management and CareStudia w języku angielskim
Global Manager in AgribusinessStudia w języku angielskim
Aktywność fizyczna i agroturystyka kwalifikowana
Analityka weterynaryjna
Biologia
Biologia stosowana
Specjalność nauczycielska: nauczanie biologii i chemii
Dietetyka
Ekonomia
Handel
Turystyka i rekreacja
Marketing i zarządzanie w turystyce
Rekreacja i odnowa biologiczna

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
AgricultureStudia w języku angielskim
Animal Science and Dairy ProductionStudia w języku angielskim
Environmental EngineeringStudia w języku angielskim
HorticultureStudia w języku angielskim
Management and Production EngineeringStudia w języku angielskim
Agrobiznes
Architektura krajobrazu
Behawiorystyka zwierząt
Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe
Bioinżynieria
Biokosmetologia
Biotechnologia
Ekoenergetyka
Gastronomia i sztuka kulinarna
Geodezja i kartografia
Geodezja rolna i gospodarka nieruchomościami
Geodezyjno-kartograficzne bazy danych
Gospodarka przestrzenna
Gospodarka przestrzenna na obszarach antropogenicznych
Gospodarka przestrzenna na obszarach wiejskich
Hipologia i jeździectwo
Inżynieria chemiczna i procesowa
Inżynieria przetwórstwa materiałów biologicznych
Inżynieria rolnicza i leśna
Inżynieria żywności
Odnawialne źródła energii i ekoenergetyka
Technika motoryzacyjna i energetyka
Inżynieria środowiska
Leśnictwo
Gospodarka leśna
Gospodarka łowiecka
Ochrona zasobów leśnych i środowiska
Mleczarstwo
Ochrona środowiska
Ogrodnictwo
Pielęgnacja zwierząt i animaloterapia
Rolnictwo
Agronomia
Agroturystyka
Kształtowanie środowiska
Polityka rolnośrodowiskowa
Sztuka ogrodowa i aranżacje roślinne
Technologia żywności i żywienia człowieka
Towaroznawstwo
Manager produktu i sprzedaży
Obrót towarowy i obsługa celna
Zarządzanie jakością towarów konsumpcyjnych
Transport i logistyka
Inżynieria transportu i spedycja
Transport specjalistyczny
Zarządzanie i inżynieria produkcji
Inżynieria zarządzania produkcją i usługami
Zarządzanie i inżynieria przetwórstwa spożywczego
Zarządzanie zasobami ziemi
Zielarstwo i fitoprodukty
Zootechnika
Bioinżynieria i marketing pasz
Zarządzanie produkcją w chowie zwierząt
СадоводствоStudia w języku rosyjskim

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
AgricultureStudia w języku angielskim
Green Urban PlanningStudia w języku angielskim
Management and Production EngineeringStudia w języku angielskim
Behawiorystyka zwierząt
Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Biodiagnostyka i bioconsulting
Biologia
Biologia sądowa
Biologia stosowana
Dietetyka
Gospodarka przestrzenna
Hipologia i jeździectwo
Horse Usage
Inżynieria przemysłu spożywczego
Inżynieria rolnicza i leśna
Odnawialne źródła energii i ekoenergetyka
Technika motoryzacyjna i energetyka
Inżynieria środowiska
Alternatywne źródła energii
Gospodarka odpadami
Gospodarka wodno-ściekowa
Ochrona roślin i kontrola fitosanitarna
Ochrona środowiska
Ogrodnictwo
Rolnictwo
Agronomia
Agroturystyka
Kształtowanie środowiska
Polityka rolnośrodowiskowa
Technologia żywności i żywienia człowieka
Przetwórstwo żywności
Żywienie człowieka
Towaroznawstwo
Obrót towarowy i obsługa celna
Zarządzanie jakością towarów konsumpcyjnych
Transport i logistyka
Inżynieria transportu i spedycja
Transport specjalistyczny
Turystyka i rekreacja
Gospodarka turystyczna
Menadżer zdrowego stylu życia
Zarządzanie i inżynieria produkcji
Inżynieria zarządzania produkcją i usługami
Zarządzanie i inżynieria przetwórstwa spożywczego
Zielarstwo i fitoprodukty
Zootechnika
Bioinżynieria i marketing pasz
Hodowla i użytkowanie zwierząt
Zarządzanie produkcją w chowie zwierząt

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Veterinary MedicineStudia w języku angielskim
Weterynaria

Studia doktoranckiewięcej »
Agronomia
Inżynieria rolnicza
Nauki weterynaryjne
Ochrona i kształtowanie środowiska
Ogrodnictwo
Technologia żywności i żywienia
Zootechnika

Studia podyplomowewięcej »
Analityka Laboratoryjna w Ochronie Środowiska
Analityka, Bezpieczeństwo i Certyfikacja Żywności
Architektura Krajobrazu w Rewitalizacji Obszarów Miejskich
Architektura Wnętrz Ogrodowych i Krajobrazowych
Diagnostyka Molekularna
Genetyka Sądowa
Hortiterapia
Marketing i Zarządzanie w Agrobiznesie
Planowanie i Gospodarka Przestrzenna
Rachunkość i Podatki w Rolnictwie
Radiologia Weterynaryjna
Rolnictwo ekologiczne
Studia Rolnicze dla Absolwentów Kierunków Nierolniczych
Studia Specjalizacyjne z Zakresu Chorób Psów i Kotów
Szkody w gospodarstwach rolnych i ich szacowanie
Zarządzanie Jakością i Bezpieczeństwem Zdrowotnym Żywności
Zarządzanie Potencjałem Turystycznym
Żywienie Człowieka i Dietetyka

Kursy, szkoleniawięcej »
Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania BHP
Kurs języka angielskiego i niemieckiego specjalistycznego
Kurs Pedagogiczny dla Instruktorów Praktycznej Nauki Zawodu
Kurs Podstawowy Sędziego w Dyscyplinie Sportowe Rajdy Konne
Kursy językowe: angielski, niemiecki, rosyjski
Lonżowanie Koni I i II stopnia
Masaż sportowy i relaksacyjny koni
Szkolenie konia metodą Silversand Horsemanship
Szkolenie Łączone dla Osób Wykonujących Czynności Związane z Wykorzystaniem Zwierząt do Celów Naukowych lub Edukacyjnych
Szkolenie w Zakresie Stosowania Środków Ochrony Roślin

Biura Karierwięcej »
Biuro Karier Studenckich

Organizacje studenckiewięcej »
Akademicki Związek Sportowy
Chemiczne Koło Naukowe WODÓR
Chór Akademicki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
Geodezyjne Koło Naukowe "Equator"
Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Weterynarii
Międzywydziałowe SKN Ergonomii i BHP
Międzywydziałowe Studenckie Koło Naukowe Zarządzania Jakością
MSKN Architektury i Ekologii Krajobrazu
Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego
radar - magazyn studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
SKN Agronomów
SKN Analityków Środowiska
SKN Architektury Krajobrazu
SKN Biochemików Żywności i Żywienia
SKN Bioenergetyków
SKN Biologów
SKN Biotechnologii Zwierząt
SKN Biotechnologów
SKN Biotechnologów Roślin
SKN Chłodnictwa
SKN Dietetyków
SKN Ekoenergetyków
SKN Ekologów
SKN Ekonomii
SKN Eksploatacji i Zarządzania w Technice Rolniczej
SKN Fitochemiczne
SKN Food Design
SKN Gospodarki
SKN Gospodarki Przestrzennej
SKN Informatyków
SKN Inżynierii Spożywczej
SKN Inżynierii Środowiska
SKN Komputerowe Projektowanie Procesów Inżynierii Spożywczej – CAE
SKN Komputerowego Wspomagania Projektowania - CAD
SKN Leśników
SKN Medyków Weterynaryjnych
SKN Menadżerów Ogrodnictwa
SKN Międzywydziałowe "Planta Medica"
SKN Mikrobiologów "Mikrobios"
SKN Mikrobiologów "Mikros"
SKN Motoryzacji Rolnictwa
SKN Ochrony Roślin
SKN Ochrony Środowiska
SKN Ogrodników
SKN Rachunkowości i Finansów
SKN Roślinnych Kultur Tkankowych i Architektury Krajobrazu
SKN Sztuki
SKN Technologii Żywności
SKN Towaroznawstwa
SKN Transportu i Spedycji
SKN Turystyczno-Krajoznawcze
SKN Zarządzania i Ekonomii
SKN Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Żywności
SKN Zrównowazonego Rozwoju Personalnego
Stowarzyszenie Studentów Nauk Przyrodniczych
Studenckie Koło Naukowe Projektowania i Druku Przestrzennego
Zespół Pieśni i Tańca "Jawor"
Związek Młodzieży Wiejskiej

Akademikiwięcej »
DS "BRODWAY"
DS "CEBION"
DS "DODEK"
DS "ESKULAP"
DS "MANHATTAN"

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Agrobioinżynierii
Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki
Wydział Inżynierii Produkcji
Wydział Medycyny Weterynaryjnej
Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii
Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
O uczelni


Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie jest nowoczesną uczelnią o profilu przyrodniczo-technicznym, znaczących naukowych osiągnięciach i wysokim prestiżu w środowisku. Jego tradycja sięga 1944 roku. Kształci studentów w ramach 6 wydziałów.

Wysoki poziom i życzliwość kadry naukowej, znakomicie wyposażone sale dydaktyczne i laboratoria oraz nowoczesne metody nauczania dają gwarancję zdobycia wykształcenia na najwyższym poziomie. Szczególny nacisk kładziony jest na sprawdzanie wiedzy w praktyce. Organizowane są obowiązkowe i nieobowiązkowe praktyki zawodowe. Studenci mają możliwość uczestnictwa w międzynarodowych programach praktyk i staży (m.in. USA, Holandia, Wielka Brytania).

Budynki uniwersyteckie są przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych (windy, podjazdy). Studenci mają doskonałe warunki do rozwijania pasji sportowych m.in. w nowoczesnym Centrum Sportowo-Rekreacyjnym (basenem, ścianką wspinaczkową, siłownią, salą aerobową, salą sportów walki i wiele innych). Aktywnie działają różne organizacje studenckie i koła naukowe.


Warto studiować z nami!

Praktyczne wykształcenie

Studia na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie to praktyczne wykształcenie zdobyte w nowoczesnej uczelni, która rozwija dydaktykę oraz prowadzi badania naukowe w trzech kluczowych dla człowieka obszarach:

 • techniki, technologie i organizacja wytwarzania żywności;
 • kształtowanie i ochrona środowiska życia człowieka;
 • zdrowie, zdrowy styl życia.

Nacisk na sprawdzanie wiedzy w praktyce

 • nowoczesne programy nauczania przygotowywane są w oparciu o Krajowe Ramy Kwalifikacji
 • dla każdego kierunku studiów zapewniamy obowiązkowe praktyki studenckie, a także możliwość uczestniczenia w praktykach i stażach ponadprogramowych;
 • organizujemy obowiązkowe i nieobowiązkowe praktyki zawodowe oraz oferujemy możliwość uczestnictwa w międzynarodowych programach praktyk i staży (m.in. USA, Holandia, Wielka Brytania);
 • w stawianiu pierwszych kroków na rynku pracy wspiera uczelniane Biuro Karier Studenckich

Uczestniczymy w krajowych i międzynarodowych programach wymiany studentów (m.in. MOSTAR, ERASMUS). Podpisaliśmy umowy z kilkudziesięcioma uczelniami zagranicznymi.

Wspieramy studentów w rozwijaniu pasji i zainteresowań

 • naukowych: aktywnie działające koła naukowe, możliwość udziału w zagranicznych konferencjach i programach stypendialnych
 • społecznych: realizacja ciekawych projektów w samorządzie studenckim, współpraca z miesięcznikiem studenckim i kwartalnikiem uczelnianym
 • sportowych: Akademicki Związek Sportowy, nowoczesne Centrum Sportowo-Rekreacyjne z salami aerobowymi, siłownią, pływalnią, ścianką wspinaczkową
 • artystycznych: tanecznych i wokalnych w ramach zespołu pieśni i tańca i chóru uniwersyteckiego

Inwestujemy w przyszłość

Cały czas rozwijamy swoją bazę lokalową, m.in. przy wykorzystaniu funduszy UE. Podejmowane inwestycje jak np. budowa biblioteki czy Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowego Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej mają na celu zapewnienie studentom jak najlepszych warunków do zdobywania wiedzy.

Uczelnia przyjazna osobom niepełnosprawnym

Podejmujemy inicjatywy ułatwiające studiowanie osobom niepełnosprawnym. Baza dydaktyczna wyposażona jest w szereg udogodnień, jak windy i podjazdy, organizowane są specjalne zajęcia rehabilitacyjne, działa Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych. Dostosowaliśmy stronę uczelni do potrzeb osób słabo widzących - możliwe jest jej odczytywanie w wysokim kontraście, a także odsłuchiwanie zamieszczonej treści

Doskonałe warunki do uprawiania sportu

Nowoczesne Centrum Sportowo-Rekreacyjne oferuje wiele możliwości do uprawiania różnorodnych dyscyplin sportowych. Zajęcia z wychowania fizycznego, treningi Akademickiego Związku Sportowego oraz indywidualne ćwiczenia mogą odbywać się m.in.: na pływalni (połączonej z aquaparkiem), salach aerobowych, siłowniach, salach fitness, tanecznych i sportów walki, ściance wspinaczkowej, halach sportowych. Studenci zainteresowani rozwojem umiejętności jazdy konnej mogą korzystać z uczelnianego ośrodka hipicznego. Uczelnia posiada również Stację Dydaktyczną i Żeglarską nad Jeziorem Piaseczno. Pod kierunkiem kpt. Ziemowita Barańskiego odbywają się obozy żeglarskie.

UO_w_Lublinie.jpg

Mapa

Wybrany film z YouTube

Linki do wydziałów
WYDZIA___AGROBIOIN__YNIERII.png

WYDZIA___MEDYCYNY_WETERYNARYJNEJ.png

WYDZIA___BIOLOGII__NAUK_O_ZWIERZ__TACH_I_BIOGOSPODARKI.png

WYDZIA___OGRODNICTWA_I_ARCHITEKTURY_KRAJOBRAZU.png

WYDZIA___IN__YNIERII_PRODUKCJI.png

WYDZIA___NAUK_O___YWNO__CI_I_BIOTECHNOLOGII.png
« powrót - Uczelnie
Polityka Prywatności