Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Uczelnie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
poziom studiów
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Prezentacja uczelni
Poznań, Polska

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Typ uczelni: rolnicze
Status: publiczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Agroturystyka
Biologia
Dietetyka
Ekonomia
Finanse i rachunkowość
Polityka społeczna
Turystyka i rekreacja

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Architektura krajobrazu
Biotechnologia
Ekoenergetyka
Gospodarka przestrzenna
Informatyka i agroinżynieria
Informatyka stosowana
Inżynieria biotworzyw
Inżynieria i gospodarka wodna
Inżynieria rolnicza
Inżynieria środowiska
Jakość i bezpieczeństwo żywności
Leśnictwo
Medycyna roślin
Ochrona środowiska
Ogrodnictwo
Projektowanie mebli
Rolnictwo
Technologia drewna
Technologia żywności i żywienie człowieka
Towaroznawstwo
Zootechnika

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
AgronomiaStudia w języku angielskim
BiotechnologiaStudia w języku angielskim
LeśnictwoStudia w języku angielskim
Animal ScienceStudia w języku angielskim
Environmental Engineering and ProtectionStudia w języku angielskim
Food Science and NutritionStudia w języku angielskim
Wood ScienceStudia w języku angielskim
Analityka żywności
Architektura krajobrazu
Biologia
Biotechnologia
Dietetyka
Ekoenergetyka
Ekonomia
Finanse i rachunkowość
Gospodarka przestrzenna
Informatyka i agroinżynieria
Inżynieria biotworzyw
Inżynieria i gospodarka wodna
Inżynieria rolnicza
Inżynieria środowiska
Leśnictwo
Medycyna roślin
Neurobiologia
Ochrona przyrody
Ochrona przyrody i edukacja przyrodniczo-leśna
Ochrona środowiska
Ogrodnictwo
Projektowanie mebli
Rolnictwo
Technologia drewna
Technologia żywności i żywienie człowieka
Turystyka przyrodnicza
Zootechnika

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Weterynaria

Studia doktoranckiewięcej »
Agronomia
Biologia
Biotechnologia
Drzewnictwo
Ekonomia
Inżynieria rolnicza
Leśnictwo
Ochrona i kształtowanie środowiska
Ogrodnictwo
Technologia żywności i żywienia
Zootechnika

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Ekonomiczno-Społeczny
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Wydział Leśny
Wydział Melioracji i Inżynierii Środowiska
Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu
Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii
Wydział Technologii Drewna
Strona www uczelni: puls.edu.pl/

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 


INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Studia w Poznaniu
WSZUiE-220_1.jpg

Studia w sąsiednim województwie

Nauka języka za granicą
ATAS_220.gif
 
Polityka Prywatności