Katowice, Polska

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Typ uczelni: uniwersytety
Status: publiczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Filologia angielskaStudia w języku angielskim
Administracja
Architektura informacji
Arteterapia
Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe
Biofizyka
Biologia
Biotechnologia
Chemia
Doradztwo filozoficzne i coaching
Doradztwo polityczne i publiczne
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Ekonofizyka
Filologia
Filologia germańska
Filologia klasyczna
Filologia polska
Filologia romańska
Filologia rosyjska
Filologia słowiańska
Filozofia
Fizyka
Geofizyka
Geografia
Geologia
Historia
Historia sztuki
Indywidualne studia nauczycielskie
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
Informacja w instytucjach e-społeczeństwa
Kognitywistyka
Komunikacja cyfrowa
Komunikacja promocyjna i kryzysowa
Kulturoznawstwo
Kultury mediów
Logopedia
Matematyka
Mediteranistyka
Międzynarodowe studia polskie
Nauki o rodzinie
Ochrona środowiska
Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej
Pedagogika
Pedagogika specjalna
Politologia
Praca socjalna
Przedsiębiorczość
Reżyseria
Socjologia
Sztuka pisania
Turystyka historyczna
Zarządzanie zasobami ludzkimi

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Inżynieria materiałowaStudia w języku angielskim
Fizyka medyczna
Fizyka techniczna
Geologia stosowana
Informatyka
Informatyka stosowana
Inżynieria biomedyczna
Inżynieria materiałowa
Inżynieria zagrożeń środowiskowych
Mechatronika
Mikro i nanotechnologia
Technologia chemiczna

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Pedagogika specjalna
Prawo
Psychologia
Realizacja obrazu filmowego,telewizyjnego i fotografia
Teologia

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
InformatykaStudia w języku angielskim
BiotechnologyStudia w języku angielskim
Creative Management in New MediaStudia w języku angielskim
Filologia angielskaStudia w języku angielskim
International Business Law and ArbitrationStudia w języku angielskim
Administracja
Administrowanie środowiskiem
Aquamatyka - interdyscyplinarne gospodarowanie środowiskami wodnymi
Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe
Biofizyka
Biologia
Biotechnologia
Chemia
Doradztwo filozoficzne i coaching
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Ekonofizyka
Filologia
Filologia germańska
Filologia klasyczna
Filologia polska
Filologia romańska
Filologia rosyjska
Filologia słowiańska
Filozofia
Fizyka
Fizyka medyczna
Fizyka techniczna
Geofizyka
Geografia
Geologia
Geologia stosowana
Historia
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
Informatyka
Inżynieria biomedyczna
Inżynieria materiałowa
Kognitywistyka
Komunikacja promocyjna i kryzysowa
Kulturoznawstwo
Kultury mediów
Matematyka
Mechatronika
Międzynarodowe studia polskie
Mikro i nanotechnologia
Nauki o rodzinie
Ochrona środowiska
Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej
Pedagogika
Politologia
Polityki miejskie i doradztwo publiczne
Praca socjalna
Przedsiębiorczość
Reżyseria
Socjologia
Środkowoeuropejskie studia historyczne
Turystyka
Twórcze pisanie i marketing wydawniczy

Szkoła doktorska (dyscypliny)więcej »
Filozofia
Historia
Informatyka techniczna i telekomunikacja
Inżynieria materiałowa
Językoznawstwo
Literaturoznawstwo
Matematyka
Nauki biologiczne
Nauki chemiczne
Nauki fizyczne
Nauki o komunikacji społecznej i mediach
Nauki o kulturze i religii
Nauki o polityce i administracji
Nauki o Ziemi i środowisku
Nauki prawne
Nauki socjologiczne
Nauki teologiczne
Pedagogika
Psychologia
Sztuki filmowe i teatralne
Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

Studia podyplomowewięcej »
Edukacja i rehabilitacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
LIDER - kreowanie przywództwa i rozwoju zawodowego
Ochrona informacji niejawnych i administracja bezpieczeństwa informacji
Pedagogika specjalna w zakresie oligofrenopedagogiki
Podyplomowe Kwalifikacyjne Studia Historyczne
Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne „Informatyka w szkole ponadpodstawowej”
Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej
Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego
Podyplomowe Studia Prawa Gospodarczego i Handlowego
Podyplomowe Studia Teologii Pastoralnej
Podyplomowe Studia z Wiedzy o Regionie
Podyplomowe Studia Zarządzania i Umiejętności Menedżerskich z Elementami Coachingu
Psychologia zachowań społecznych
Resocjalizacja i socjoterapia
Studia Podyplomowe Administracji i Zarządzania
Studia Podyplomowe Arteterapia
Studia Podyplomowe Historii Sztuki
Studia Podyplomowe Kwalifikacyjne Logopedii i Medialnej Emisji Głosu, specjalność - LOGOPEDIA
Studia Podyplomowe Teologiczno-Katechetyczne
Studia Podyplomowe Teologii Duchowości
Studia Podyplomowe Wiedzy o Społeczeństwie
Studia Podyplomowe Zaburzenia Płynności Mowy
Studia Podyplomowe Zamówienia publiczne i partnerstwo publiczno-prywatne
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka niepełnosprawnego

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Humanistyczny
Wydział Nauk Przyrodniczych
Wydział Nauk Społecznych
Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
Wydział Prawa i Administracji
Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji
Wydział Teologiczny

Inne ośrodki
Uniwersytet Śląski w Katowicach - Filia w CieszynieCieszyn

Strona www uczelni:
us.edu.pl

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności