Prezentacja uczelni
Kraków, Polska

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Typ uczelni: uniwersytety
Status: publiczne
zdjecie-prezentacja-misjaUJ_1.jpg

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
International ManagementStudia w języku niemieckim i polskimStudia w języku niemieckim i polskim
EuropeistykaStudia w języku angielskim
European Politics and Society in a Global ContextStudia w języku angielskim
Stosunki międzynarodowe i studia regionalneStudia w języku angielskim
Global and Development StudiesStudia w języku angielskim
Studies in Central and Eastern Europe: Histories, Cultures and SocietiesStudia w języku angielskim
Administracja
Amerykanistyka
Archeologia
Astronomia
Bezpieczeństwo narodowe
Biochemia
Biofizyka
Biofizyka molekularna
Fizyka medyczna
Biofizyka molekularna i komórkowa
Biologia
Biotechnologia
Chemia
Chemia medyczna
Dietetyka
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Edytorstwo
Ekonomia
Ekonomia międzynarodowa
Finanse, bankowość, ubezpieczenia
Elektroniczne przetwarzanie informacji
Elektroradiologia
Etnologia i antropologia kulturowa
Etyka
Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach
Filologia klasyczna
Filologia polska
Antropologiczno-kulturowa
Nauczycielska - Filologia polska
Filozofia
Fizyka
Fizyka doświadczalna
Fizyka stosowana
Fizyka teoretyczna
Geografia
Geografia fizyczna
Geografia społeczno-ekonomiczna
Gospodarka przestrzenna i rozwój regionalny
Turystyka
Geologia
Historia
Historia sztuki
Informatyka
Informatyka analityczna
Język polski w komunikacji społecznej
Komunikacja w praktyce społecznej
Judaistyka
Kognitywistyka
Kulturoznawstwo
Buddologia
Kulturoznawstwo międzynarodowe
Porównawcze studia cywilizacji
Teksty kultury
Latynoamerykanistyka
Matematyka
Biomatematyka
Matematyka w ekonomii
Ogólna
Stosowana
Teoretyczna
Matematyka komputerowa
Międzywydziałowe indywidualne studia humanistyczne
Migracje międzynarodowe
Muzykologia
Neofilologia
Filologia angielska
Filologia angielska z językiem niemieckim
Filologia francuska
Filologia germańska
Filologia germańska z językiem angielskim
Filologia hiszpańska
Filologia orientalna – arabistyka
Filologia orientalna – indologia
Filologia orientalna – iranistyka
Filologia orientalna – japonistyka
Filologia orientalna – sinologia
Filologia orientalna – turkologia
Filologia portugalska
Filologia rosyjska
Filologia rumuńska
Filologia słowiańska
Filologia szwedzka
Filologia ukraińska z językiem rosyjskim
Filologia węgierska
Filologia włoska
Język i kultura Rosji
Kultura Rosji i narodów sąsiednich
Neurobiologia
Ochrona dóbr kultury
Ochrona środowiska
Organizacja i ekonomika ochrony zdrowia
Pedagogika
Animacja społeczno-kulturowa
Pedagogika społeczno-opiekuńcza
Pedagogika specjalna
Resocjalizacja
Pielęgniarstwo
Politologia
Doradztwo polityczne
Dziennikarstwo polityczne
Polityka społeczna
Zarządzanie organizacjami publicznymi i obywatelskimi
Polonistyka-komparatystyka
Położnictwo
Prawo własności intelektualnej i nowych mediów
Ratownictwo medyczne
Relacje międzykulturowe
Religioznawstwo - interdyscyplinarne studia nad religiami i kulturami świata
Rosjoznawstwo
Socjologia
Stosunki międzynarodowe
Bezpieczeństwo międzynarodowe
Dyplomacja współczesna
Integracja europejska
Studia azjatyckie
Studia bliskowschodnie - moduł: Izrael
Studia bliskowschodnie - moduł: świat arabski
Studia dalekowschodnie - moduł: Azja Centralna
Studia dalekowschodnie - moduł: Azja Południowo-Wschodnia
Studia dalekowschodnie - moduł: Chiny
Studia dalekowschodnie - moduł: Indie i Azja Południowa
Studia dalekowschodnie - moduł: Japonia
Studia dalekowschodnie - moduł: Korea
Studia eurazjatyckie
Studia europejskie
Analityk zjawisk i procesów
Ekspert organizacji społecznych
Niemcoznawstwo
Studia matematyczno-przyrodnicze
Studia polsko-ukraińskie
Wiedza o teatrze
Zaawansowane materiały i nanotechnologia
Zarządzanie
Zarządzanie firmą
Zarządzanie międzynarodowe
Zarządzanie personelem
Zarządzanie informacją
Zarządzanie kulturą i mediami
Zarządzanie kulturą
Zarządzanie mediami
Zarządzanie publiczne
Zdrowie publiczne
Международные отношения и регионоведение - Международная безопасность, Политика и культура, РегионоведениеStudia w języku rosyjskim
KulturoznawstwoStudia w języku ukraińskim i polskimStudia w języku ukraińskim i polskim
Studia polsko-ukraińskie. Pogranicze i sąsiedztwo w EuropieStudia w języku ukraińskim i polskimStudia w języku ukraińskim i polskim

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Biotechnologia molekularnaStudia w języku angielskim
Ekologia i ewolucjaStudia w języku angielskim
EuropeistykaStudia w języku angielskim
Europeizacja i rządy prawa w Europie Środkowo-WschodniejStudia w języku angielskim
Studia o Europie Środkowo-Wschodnia: ścieżka badawczaStudia w języku angielskim
Studia o Europie Środkowo-WschodniejStudia w języku angielskim
Studia o Europie Środkowo-Wschodniej, Rosji i Eurazji (CEERES)Studia w języku angielskim
Studia o Unii EuropejskiejStudia w języku angielskim
Unia Europejska / Europa Środkowo-Wschodnia / Europeizacja i rządy prawa w Europie Środkowo-WschodniejStudia w języku angielskim
Unia Europejska, rządy prawa, przywództwo i demokracjaStudia w języku angielskim
Wiedza o Holokauście i ludobójstwachStudia w języku angielskim
KulturoznawstwoStudia w języku angielskim
MatematykaStudia w języku angielskim
Pure and Applied MathematicsStudia w języku angielskim
Polonistyka, judaistyka i historiaStudia w języku angielskim
Stosunki międzynarodoweStudia w języku angielskim
Europa z perspektywy wyszehradzkiejStudia w języku angielskim
Studia azjatyckieStudia w języku angielskim
KoreanistykaStudia w języku angielskim
ZarządzanieStudia w języku angielskim
Drug Discovery and DevelopmentStudia w języku angielskim
Environmental Protection and ManagementStudia w języku angielskim
Intellectual Property and New TechnologiesStudia w języku angielskim
International Security and DevelopmentStudia w języku angielskim
Administracja
Amerykanistyka
Ameryka Łacińska
Ameryka Północna
Archeologia
Astrofizyka i kosmologia
Astronomia
Bezpieczeństwo narodowe
Biochemia
Biofizyka
Biofizyka molekularna
Fizyka medyczna
Bioinformatyka z biofizyką stosowaną
Biologia
Biotechnologia molekularna
Chemia
Chemia medyczna
Dietetyka
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
E-gospodarka przestrzenna
Edytorstwo
Ekonomia
Ekonomia menedżerska
Rachunkowość i zarządzanie finansami
Elektroniczne przetwarzanie informacji
Etnologia i antropologia kulturowa
Europeistyka
Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach
Filologia klasyczna
Filologia polska
Antropologiczno-kulturowa
Krytyka literacka
Nauczycielska
Przekładoznawstwo literacko-kulturowe
Filozofia
Fizjoterapia
Fizyka
Fizyka doświadczalna
Fizyka teoretyczna
Geografia
Funkcjonowanie i kształtowanie środowiska przyrodniczego
Geografia społeczno-ekonomiczna
Hydrologia, meteorologia i klimatologia
Rozwój lokalny i regionalny
Systemy informacji geograficznej
Turystyka
Geologia
Historia
Historia sztuki
Informatyka
Informatyka stosowana
Informatyka stosowana - ogólna
Informatyka stosowana - produkcja gier wideo
Inżynieria oprogramowania
Modelowanie, sztuczna inteligencja i sterowanie
Nauczanie maszynowe
Informatyka analityczna
Język polski w komunikacji społecznej
Logopedia
Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego
Retoryka stosowana
Judaistyka
Kognitywistyka
Kosmetologia
Kulturoznawstwo
Porównawcze studia cywilizacji
Rosjoznawstwo - Kulturoznawstwo
Studia nad buddyzmem współczesnym
Teksty kultury
Lingwistyka
Językoznawstwo ogólne
Przekład i komunikacja międzykulturowa
Matematyka
Finansowa
Nauczycielska - Matematyka
Stosowana
Teoretyczna
Matematyka komputerowa
Międzywydziałowe indywidualne studia humanistyczne
Migracje międzynarodowe
Muzykologia
Neofilologia
Filologia angielska - językoznawstwo angielskie
Filologia angielska - językoznawstwo angielskie (język w biznesie)
Filologia angielska - językoznawstwo stosowane – metodyka nauczania języka angielskiego
Filologia angielska - literaturoznawstwo brytyjskie i amerykańskie
Filologia angielska - przekładoznawstwo
Filologia angielska z językiem niemieckim
Filologia francuska - filologiczna
Filologia francuska - traduktologiczna
Filologia germańska
Filologia germańska z językiem angielskim
Filologia hiszpańska
Filologia orientalna – arabistyka
Filologia orientalna – indologia
Filologia orientalna – Iran i Środkowy Wschód
Filologia orientalna – japonistyka
Filologia orientalna – sinologia
Filologia orientalna – turkologia
Filologia portugalska
Filologia rosyjska
Filologia słowiańska
Filologia szwedzka
Filologia ukraińska z językiem rosyjskim
Filologia ukraińska z językiem rosyjskim - językoznawstwo - literaturoznawstwo - translatoryka
Filologia węgierska
Filologia włoska
Przekład literacki - język angielski - język niemiecki - język węgierski - język hiszpański - język francuski - język portugalski - język włoski
Neurobiologia
Ochrona środowiska
Biologia środowiska
Chemia środowiska
Pedagogika
Animacja społeczno-kulturowa
Pedagogika resocjalizacyjna
Pedagogika społeczno-opiekuńcza
Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną
Pielęgniarstwo
Politologia
Dziennikarstwo polityczne
Instytucje i zarządzanie polityką
Polityki publiczne
Transformacje polityczne i ustrojowe
Polityka społeczna
Zarządzanie organizacjami publicznymi i obywatelskimi
Polonistyka-komparatystyka
Położnictwo
Praca socjalna
Relacje międzykulturowe
Religioznawstwo - interdyscyplinarne studia nad religiami i kulturami świata
Socjologia
Stosunki międzynarodowe
Studia nad rozwojem
Studia strategiczne
Studia azjatyckie
Studia bliskowschodnie
Studia dalekowschodnie
Studia eurazjatyckie
Studia matematyczno-przyrodnicze
Wiedza o teatrze
Performatyka przedstawień
Teatrologiczna
Zaawansowane materiały i nanotechnologia
Zarządzanie
Finanse i controlling
Marketing i logistyka
Media społecznościowe w zarządzaniu
Psychologia w zarządzaniu
Zarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowym
Zarządzanie w sporcie
Zarządzanie w turystyce
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Zarządzanie informacją
Zarządzanie kulturą i mediami
Kultura współczesna
Zarządzanie kulturą
Zarządzanie mediami
Zarządzanie reklamą
Zarządzanie zasobami przyrody
Zdrowie publiczne
KulturoznawstwoStudia w języku ukraińskim i polskimStudia w języku ukraińskim i polskim
Studia polsko-ukraińskie. Perspektywa europejskaStudia w języku ukraińskim i polskimStudia w języku ukraińskim i polskim

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Kierunek lekarski, sześcioletni program dla absolwentów college’ów-uniwersytetówStudia w języku angielskim
Kierunek lekarski, sześcioletni program dla absolwentów szkół średnichStudia w języku angielskim
Kierunek lekarsko-dentystyczny, pięcioletni program dla absolwentów szkół średnichStudia w języku angielskim
Earth Sciences in a Changing WorldStudia w języku angielskim
Analityka medyczna
Farmacja
Fizjoterapia
Kierunek lekarski
Kierunek lekarsko-dentystyczny
Prawo
Psychologia
Neuropsychologia i neurokognitywistyka
Psychologia stosowana
Weterynaria

Studia doktoranckiewięcej »
Astronomia Studia w języku angielskim
Biofizyka Studia w języku angielskim
Biologia Studia w języku angielskim
Biologia medyczna Studia w języku angielskim
Ekologia Studia w języku angielskim
Filozofia Studia w języku angielskim
Fizyka Studia w języku angielskim
Kulturoznawstwo Studia w języku angielskim
Literaturoznawstwo Studia w języku angielskim
Medycyna Studia w języku angielskim
Nauki o zdrowiu Studia w języku angielskim
Politologia Studia w języku angielskim
Psychologia Studia w języku angielskim
Stomatologia Studia w języku angielskim
Archeologia
Astronomia
Bibliologia i informatologia
Biochemia
Biofizyka
Biologia (Instytut Botaniki)
Biologia (Instytut Nauk o Środowisku)
Biologia (Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych)
Biologia medyczna
Biotechnologia
Chemia
Ekonomia, nauki o zarządzaniu
Etnologia
Filozofia
Fizyka
Geografia
Geologia
Historia
Historia sztuki
Informatyka
Kulturoznawstwo
Literaturoznawstwo, językoznawstwo
Matematyka
Medycyna
Nauki farmaceutyczne
Nauki o polityce
Nauki o sztuce
Nauki o zarządzaniu
Nauki o zdrowiu
Pedagogika
Prawo
Psychologia
Psychologia, nauki o mediach
Religioznawstwo
Socjologia
Stomatologia

dr hab.więcej »
Archeologia
Astronomia
Biochemia
Biofizyka
Biologia
Biologia medyczna
Chemia
Ekologia
Etnologia
Filozofia
Fizyka
Geografia
Geologia
Historia
Historia sztuki
Informatyka
Językoznawstwo
Literaturoznawstwo
Matematyka
Medycyna
Nauki farmaceutyczne
Nauki o polityce
Nauki o sztuce
Nauki o zarządzaniu
Nauki o zdrowiu
Pedagogika
Prawo
Psychologia
Religioznawstwo
Socjologia
Stomatologia

Podwójny dyplomwięcej »
Business School, Reutlingen University, Germany Studia w języku niemieckim
Aston University, Wielka Brytania Studia w języku angielskim
Universidade Católica Portuguesa, Portugalia Studia w języku angielskim
University of Tartu, Estonia Studia w języku angielskim
University of Vienna, Austria Studia w języku angielskim
Uniwersytet w Padwie, Włochy Studia w języku angielskim
Université d’Orléans, France Studia w języku francuskim
Uniwersytet w Strasbourgu, Francja Studia w języku francuskim
Kobe University, Japonia Studia w języku japońskim
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Studia podyplomowewięcej »
Studia podyplomowe polskiego prawa gospodarczego dla prawników zagranicznych – niemieckojęzyczny program LL.M. Studia w języku niemieckim
English and European Union Law Studia w języku angielskim
Administracja publiczna
Analiza biznesowa
Badania kliniczne – metodologia, organizacja i zarządzanie
Badania kliniczne produktów leczniczych
Bezpieczeństwo informacji w administracji i biznesie
Biologia sądowa
Biznes w biotechnologii
Chemia dla nauczycieli
Dawna książka, zbiory specjalne i archiwalia
Edukacja międzykulturowa w pracy nauczyciela
Edytorstwo - redakcja tekstu
Enologia
Farmacja przemysłowa
Fundusze UE: pozyskiwanie i rozliczanie
Imigranci w Polsce – wyzwania społeczno-kulturowe i prawne
Inżynieria oprogramowania i narzędzia biznesu
Koloproktologia praktyczna
Kompetencje międzykulturowe w biznesie
Kontrola zakażeń w jednostkach opieki zdrowotnej
Kosmetologia praktyczna
Kryzysy psychologiczne i interwencja kryzysowa
Lean Management oraz Lean Office
Mediacja i inne metody alternatywnego rozwiązywania sporów
Medycyna bólu
Medycyna ekstremalna i medycyna podróży
Menedżer sportu
Nauczanie języka polskiego jako obcego
Neurologopedia z elementami audiologii i foniatrii
Nowoczesne techniki analityczne dla konserwacji obiektów zabytkowych
Podologia
Podstawy psychoterapii
Podstawy publikowania w naukach medycznych
Podyplomowe studia matematyki
Podyplomowe studia prawa pracy
Podyplomowe studium muzeologiczne
Podyplomowe studium retoryki
Prawo dowodowe
Prawo karne materialne i procesowe
Prawo karne procesowe
Prawo medyczne i bioetyka
Prawo własności intelektualnej
Prawo zamówień publicznych
Programowanie urządzeń mobilnych
Psychogeriatria z elementami neuropsychologii
Psychologia transportu
Psychoonkologia w praktyce klinicznej
Public Relations
Resocjalizacja w środowisku otwartym z elementami streetworkingu i mediacji
Rewitalizacja miast – organizacja i finansowanie
Specjalista kompetencji międzykulturowych
Studia literacko-artystyczne
Studia podyplomowe dla tłumaczy
Studia podyplomowe z biologii molekularnej
Systemy informacji geograficznej UNIGIS
Szczegółowe zagadnienia psychoterapii
Terapia zaburzeń w mówieniu, pisaniu i czytaniu
Testowanie oprogramowania
Trychologia w kosmetologii
Wiedza o Rosji współczesnej
Współczesne Chiny – społeczeństwo, polityka, gospodarka
Zarządzanie i audyt
Zarządzanie i przywództwo w oświacie
Zarządzanie instytucjami publicznymi w wymiarze sprawiedliwości
Zarządzanie jednostkami opieki zdrowotnej
Zarządzanie kulturą
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Żywienie kliniczne i opieka metaboliczna

Kursy, szkoleniawięcej »
Certyfikowany tester ISTQB - poziom podstawowy
Certyfikowany tester ISTQB - poziom zaawansowany - analityk testów
Certyfikowany tester ISTQB - poziom zaawansowany - kierownik testów
Certyfikowany tester ISTQB - poziom zaawansowany - techniczny analityk testów
Cywilnoprawna ochrona dóbr osobistych w społeczeństwie informacyjnym
Hindi through English
Język hindi
Kurs przygotowawczy na aplikacje prawnicze
Ochrona danych osobowych w zatrudnieniu
Prawo zamówień publicznych
Przygotowanie do egzaminu i zawodu tłumacza przysięgłego - kurs I stopnia dla słuchaczy wszystkich języków
Przygotowanie do egzaminu i zawodu tłumacza przysięgłego - kurs II stopnia - język: angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański, rosyjski
Sanskryt
Sanskryt through English
Szkoła Prawa Amerykańskiego
Szkoła Prawa Polskiego

Uniwersytety III Wiekuwięcej »
Jagielloński Uniwersytet Trzeciego Wieku

Biura Karierwięcej »
Sekcja Karier

Organizacje studenckiewięcej »
AEGEE (Europejskie Forum Studentów)
AIESEC
Akademicki Związek Sportowy
Akademickie Koło Studentów Ochrony Dóbr Kultury UJ
Bliskowschodnie Koło Naukowe UJ
Chór Akademicki Uniwersytetu Jagiellońskiego Camerata Jagellonica
Dalekowschodnie Koło Naukowe UJ
Dyskusyjny Klub Filmoznawców UJ
Erasmus Student Network
ESU (Europejska Unia Studentów)
Klub Wolontariusza
Koła Naukowego Prawa Rolnego TBSP UJ
Koło Bioinformatyki BIT
Koło Europejskiej Tradycji Prawnej i Prawa Rzymskiego TI ESTIN ALETHEIA
Koło Geografów Uniwersytetu Jagiellońskiego im. Ludomira Sawickiego
Koło Konstytucjonalistów
Koło Literatury Przełomu UJ
Koło Matematyczno-Przyrodnicze Studentów UJ
Koło Matematyków Studentów UJ im. Prof. Stanisława Zaremby
Koło Myśli Libertariańskiej imienia Murraya Newtona Rothbarda UJ
Koło Nauk Politycznych UJ
Koło Nauk Psychologicznych Pragma
Koło Naukowe - Sekcja Ochrony Dóbr Kultury TBSP UJ
Koło Naukowe "Akademia Social Ninja"
Koło Naukowe "Otwarte Koło Naukowe Okno"
Koło Naukowe Administratywistów UJ
Koło Naukowe Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów TBSP UJ
Koło Naukowe Amerykanistyki UJ Nowy Świat
Koło Naukowe Anglistów UJ
Koło Naukowe Animatorów Kultury UJ
Koło Naukowe Antropologów Literatury i Kultury
Koło Naukowe Antropologów UJ
Koło Naukowe Arabistów UJ
Koło Naukowe Badaczy Oświecenia UJ
Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego UJ
Koło Naukowe Biofizyki Molekularnej i Fizyki Medycznej UJ
Koło Naukowe Biologii Komórki
Koło Naukowe Doktorantów Katerd Teoretyczno-Prawnych UJ
Koło Naukowe Edytorów
Koło Naukowe Europeistyki UJ
Koło Naukowe Filologów Klasycznych UJ
Koło Naukowe Filozofii Prawa TBSP UJ
Koło Naukowe Gamedev Students Association
Koło Naukowe Gender Studies UJ
Koło Naukowe Genetyki UJ
Koło Naukowe Geologów Studentów UJ
Koło Naukowe Glottodydaktyki Polonistycznej UJ
Koło Naukowe Historii Doktryn UJ
Koło Naukowe Historii Kultury Prawnej UJ
Koło Naukowe Historii Państwa i Prawa TBSP UJ
Koło Naukowe Historyków Studentów
Koło Naukowe Hungarystów UJ
Koło Naukowe Iberystów UJ
Koło Naukowe Indologów UJ
Koło Naukowe Innowatorzy Zarządzania
Koło Naukowe Instytutu Kultury UJ
Koło Naukowe Iranistyki UJ
Koło Naukowe Italianistów UJ
Koło Naukowe Japonistów Kappa
Koło Naukowe Językoznawców Studentów UJ im. M. Karasia
Koło Naukowe Językoznawców Uniwersytetu Jagiellońskiego im. Jana Baudouina de Courtenay
Koło Naukowe Katedry UNESCO ds. Edukacji o Holokauście
Koło Naukowe Klub Debat Parlamentarnych UJ
Koło Naukowe Kryminalistyki UJ im. Prof. Tadeusza Hanauska
Koło Naukowe Kryminologii TBSP UJ
Koło Naukowe Kulturoznawców UJ
Koło Naukowe Lex Publica TBSP UJ
Koło Naukowe Logiki Prawniczej TBSP UJ
Koło Naukowe Managerów Sportu UJ
Koło Naukowe Matematyki Finansowej UJ
Koło Naukowe Mediewistów
Koło Naukowe Medioznawców UJ
Koło Naukowe MERITUM
Koło Naukowe Metod i Techniki Badań Społecznych FOCUS
Koło Naukowe Metodyki Polonistycznej UJ
Koło Naukowe Migracji Międzynarodowych
Koło Naukowe Muzykologów UJ
Koło Naukowe Myśli Geopolitycznej UJ
Koło Naukowe Myśli i Kultury Wschodu UJ
Koło Naukowe Nanotechnologów UJ
Koło Naukowe Niemcoznawstwa UJ
Koło Naukowe OECONOMICUS
Koło Naukowe Około Uniwersytetu Jagiellońskiego
Koło Naukowe Orientalistów Studentów UJ
Koło Naukowe Pedagogów Opiekunów UJ
Koło Naukowe Pedagogów Resocjalizacyjnych UJ
Koło Naukowe Performatyków UJ
Koło Naukowe Polityki Gospodarczej TBSP UJ
Koło Naukowe Porównawczych Studiów Cywilizacji
Koło Naukowe Portugalistów UJ
Koło Naukowe Postępowania Cywilnego TBSP UJ
Koło Naukowe Postępowania Karnego TBSP UJ
Koło Naukowe Pracy Filozoficznej w Kulturze
Koło Naukowe Praw Państw Azjatyckich TBSP UJ
Koło Naukowe Prawa Cywilnego UJ
Koło Naukowe Prawa Gospodarczego i Handlowego TBSP UJ
Koło Naukowe Prawa Karnego TBSP UJ
Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego TBSP UJ
Koło Naukowe Prawa Medycznego UJ
Koło Naukowe Prawa Międzynarodowego Publicznego TBSP UJ
Koło Naukowe Prawa Podatkowego TBSP UJ
Koło Naukowe Prawa Pracy TBSP UJ
Koło Naukowe Prawa Publicznego Gospodarczego TBSP UJ
Koło Naukowe Prawa Rodzinnego TBSP UJ
Koło Naukowe Prawa Rynków Finansowych TBSP UJ
Koło Naukowe Prawa Rzymskiego i Porównawczego TBSP UJ
Koło Naukowe Prawa Sportowego TBSP UJ
Koło Naukowe Prawa Unii Europejskiej TBSP UJ
Koło Naukowe Prawa Ustrojowego Porównawczego TBSP UJ
Koło Naukowe Prawa Wewnętrznego TBSP UJ
Koło Naukowe Prawa Własności Intelektualnej TBSP UJ
Koło Naukowe Prawa Wojskowego i Konfliktów Zbrojnych
Koło Naukowe Prawo Przestrzeń
Koło Naukowe Przekładoznawców UJ
Koło Naukowe Przyjaciół Romantyzmu UJ
Koło Naukowe Reklamoznawców
Koło Naukowe Romanistów
Koło Naukowe Romanistów Studentów UJ
Koło Naukowe Sinologów UJ
Koło Naukowe Slawistów UJ im. T. Lehra-Spławińskiego
Koło Naukowe Socjologii i Antropologii Prawa TBSP UJ
Koło Naukowe STRATEG
Koło Naukowe Studencka Inicjatywa Narkopolityki UJ
Koło Naukowe Studenckich Projektów Badawczych i Edukacji Przyrodniczej
Koło Naukowe Studentów Archeologii UJ
Koło Naukowe Studentów Biochemii N.zyme
Koło Naukowe Studentów Biotechnologii Mygen
Koło Naukowe Studentów Buddologii
Koło Naukowe Studentów Dziennikarstwa UJ
Koło Naukowe Studentów Elektronicznego Przetwarzania Informacji EPICentrum
Koło Naukowe Studentów Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ
Koło Naukowe Studentów Etyki UJ
Koło Naukowe Studentów Filozofii UJ
Koło Naukowe Studentów Historii Sztuki im. Stanisława Wyspiańskiego
Koło Naukowe Studentów i Studentek Socjologii UJ
Koło Naukowe Studentów Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UJ
Koło Naukowe Studentów Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej /W/Koło Rosji
Koło Naukowe Studentów Instytutu Judaistyki UJ
Koło Naukowe Studentów Katedry UNESCO UJ
Koło Naukowe Studentów Kognitywistyki
Koło Naukowe Studentów Komparatystów
Koło Naukowe Studentów Krytyki Literackiej UJ
Koło Naukowe Studentów Kulturoznawstwa Międzynarodowego UJ
Koło Naukowe Studentów Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych UJ
Koło Naukowe Studentów Pracy Socjalnej UJ
Koło Naukowe Studentów Psychologii UJ
Koło Naukowe Studentów Religioznawstwa
Koło Naukowe Studentów Rosjoznawstwa UJ
Koło Naukowe Studentów Ukrainoznawstwa Wernyhora UJ
Koło Naukowe Studiów Latynoamerykańskich
Koło Naukowe Studiów Transatlantyckich UJ
Koło Naukowe Teatrologów
Koło Naukowe Towarzystwa Sympatyków Prawa Własności Intelektualnej
Koło Naukowe Turkologów UJ
Koło Naukowe Ukrainistów UJ
Koło Naukowe Zarządzania Własnością Intelektualną UJ IPmanager
Koło Neuronaukowców NEURONUS
Koło Nowych Mediów
Koło Przyrodników Studentów UJ
Koło Studentów Biofizyki Nobel
Koło Studentów Informatyki
Koło Studentów Stosunków Międzynarodowych UJ
Koło Studiów Międzynarodowych i Regionalnych Uniwersytetu Jagiellońskiego
Koło Wschodnie
Krakowski Chór Akademicki UJ
Międzywydziałowe Koło Naukoznawstwa "OMEGA"
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
Naukowe Koło Chemików UJ
Naukowe Koło Fizyków Studentów UJ
Naukowe Koło Robotyki i Sztucznej Inteligencji UJ
Naukowe Koło Studentów Astronomii UJ
Naukowe Koło Studentów Ochrony Środowiska UJ
NAZWA
Niezależne Zrzeszenie Studentów
Pismo Studentów WUJ
Rada Kół Naukowych UJ
Radio UJOT FM
Samorząd Studentów UJ
Samorząd Studentów UJ Collegium Medicum
Skandynawistyczne Koło Naukowe UJ
Software Liberation Maniacs Kraków – Koło Naukowe Wolnego Oprogramowania Slimak
Studencki Klub Żeglarski „Odyseusz”
Studencki Klub Żeglarski UJ ODYSEUSZ
Studenckie Koło Debat UJ
Studenckie Koło Informatyki Stosowanej UJ
Studenckie Koło Naukowe Filologii Angielskiej z Językiem Niemieckim UJ
Studenckie Koło Naukowe Filologii Germańskiej z Językiem Angielskim
Studenckie Koło Naukowe Germanistyki UJ
Studenckie Koło Naukowe Tekstów Kultury UJ
Studenckie Towarzystwo Ekonomiczne UJ
Teatr „Remedium”
Telewizja UJOT TV
Turystyczne Koło Naukowe Horyzont
Zespół Pieśni i Tańca Uniwersytetu Jagiellońskiego „Słowianki”
Żeński Chór Akademicki UJ

Akademikiwięcej »
Bursa Jagiellońska
Bydgoska
Kamionka
Nawojka
Piast
Żaczek

Wydziały, jednostkiwięcej »
Collegium Medicum
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Wydział Biologii
Wydział Chemii
Wydział Farmaceutyczny
Wydział Filologiczny
Wydział Filozoficzny
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Wydział Geografii i Geologii
Wydział Historyczny
Wydział Lekarski
Wydział Matematyki i Informatyki
Wydział Nauk o Zdrowiu
Wydział Polonistyki
Wydział Prawa i Administracji
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Zapraszamy na strony uniwersytetu:
www.uj.edu.pl
www.rekrutacja.uj.edu.pl  Uniwersytet Jagielloński - najstarsza polska uczelnia. Symbol kraju, polskiej nauki i instytucja, która wraz z najważniejszymi krakowskimi zabytkami - Wawelem czy kościołem Mariackim - wpływa na atrakcyjność stolicy małopolski i podnosi atmosferę studiowania.

Studenci, absolwenci i wykładowcy tworzą poczet ludzi wyjątkowych, którzy na przestrzeni wieków byli ambasadorami polskiej nauki i kultury.

Sukces Uczelni, mierzony jej historycznymi i współczesnymi dokonaniami, wynika wprost z wyznawanych tu wartości i niewzruszonej wierności zasadom. Kontynuujemy prace naszych sławnych absolwentów i profesorów, odpowiadając na nowe wyzwania współczesności, a dewiza, która przyświeca uniwersyteckim poczynaniom mówi, że więcej znaczy rozum niż siła: Plus ratio quam vis!

Bogata oferta 16 wydziałów pozwoli każdemu młodemu człowiekowi na odnalezienie pasji i poszerzenie horyzontów intelektualnych.

Studia to najpiękniejszy czas w życiu. Warto spędzić go w najpiękniejszym Polskim mieście na Uniwersytecie z tradycjami, jakim bez wątpienia od ponad VI wieków jest Uniwersytet Jagielloński.Mapa

Wybrany film z YouTube

misjaUJ_220_pasek_black.gif
« powrót - Uczelnie
Polityka Prywatności