Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Uczelnie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
poziom studiów
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Prezentacja uczelni
Włocławek, Polska

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku

Typ uczelni: wyższe szkoły zawodowe
Status: publiczne

Studia podyplomowewięcej »
Administracja publiczna
Arteterapia w pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
Bezpieczeństwo systemów informatycznych
Business English
Diagnoza i terapia psychologiczno-pedagogiczna
Doradztwo i poradnictwo zawodowe
Edukacja i rewalidacja osób z niepełnosprawnością intelektualną -oligofrenopedagogika
Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
Metodyka nauczania języka obcego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Nauczanie języka angielskiego we wczesnej edukacji
Nauczanie matematyki i fizyki
Nauczanie przedsiębiorczości i ekonomii
Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo informacji w biznesie i administracji
Prawo i finanse w jednostkach samorządu terytorialnego
Przygotowanie pedagogiczne
Rachunkowość i finanse z certyfikatem księgowego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce
Rozwój kompetencji cyfrowych - podstawy programowania dla nauczycieli
Skuteczne zarządzanie
Terapia integracji sensorycznej
Tłumaczenia specjalistyczne
Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci

Biura Karierwięcej »
Biuro Karier

Akademikiwięcej »
Dom Studenta PWSZ we Włocławku

Wydziały, jednostkiwięcej »
Instytut Humanistyczny
Instytut Nauk o zdrowiu
Instytut Nauk Społecznych i Informatyki
Strona www uczelni: www.pwsz.wloclawek.pl/

Mapa


Aktualizacje i nowe wpisy proszę przesyłać na 


Studia w Polsce


Nauka języka za granicą
EF_220.gif