Moskwa, Rosja

Московский психолого-социальный университет

Typ uczelni: uniwersytet
Status: niepubliczne

Kontakt:

115191, г. Москва, 4-й Рощинский проезд, д. 9а
Тел. (495) 796-92-62 (доб. 1000, 1041)

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
EkonomiaStudia w języku rosyjskim
PrawoznawstwoStudia w języku rosyjskim
PsychologiaStudia w języku rosyjskim
TurystykaStudia w języku rosyjskim
ZarządzanieStudia w języku rosyjskim
Zarządzanie zasobami ludzkimiStudia w języku rosyjskim
Государственное и муниципальное управлениеStudia w języku rosyjskim
ЛингвистикаStudia w języku rosyjskim
Прикладная информатикаStudia w języku rosyjskim
Специальное (дефектологическое) образованиеStudia w języku rosyjskim

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
PrawoznawstwoStudia w języku rosyjskim
PsychologiaStudia w języku rosyjskim
Государственное и муниципальное управлениеStudia w języku rosyjskim
ЛогопедияStudia w języku rosyjskim
Менеджмент организацииStudia w języku rosyjskim
Перевод и переводоведениеStudia w języku rosyjskim
Прикладная информатикаStudia w języku rosyjskim
Социально-культурный сервис и туризмStudia w języku rosyjskim
Таможенное делоStudia w języku rosyjskim
Теория и методика преподавания иностранных языков и культурStudia w języku rosyjskim
Финансы и кредитStudia w języku rosyjskim

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
PrawoznawstwoStudia w języku rosyjskim
PsychologiaStudia w języku rosyjskim
Strona www uczelni: www.mpsu.ru

Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności