Petersburg, Rosja

Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург

Typ uczelni: uniwersytet
Status: publiczne

Kontakt:

190121, г. Санкт-Петербург, ул. Декабристов, д. 35
Тел. (812) 714-41-13, 714-71-89

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
DziennikarstwoStudia w języku rosyjskim
EkonomiaStudia w języku rosyjskim
Praca socjalnaStudia w języku rosyjskim
TurystykaStudia w języku rosyjskim
ZarządzanieStudia w języku rosyjskim
Зарубежное регионоведениеStudia w języku rosyjskim
Международные отношенияStudia w języku rosyjskim
Педагогическое образованиеStudia w języku rosyjskim
Психолого-педагогическое образованиеStudia w języku rosyjskim
Режиссура театрализованных представлений и праздниковStudia w języku rosyjskim
Реклама и связи с общественностьюStudia w języku rosyjskim
СервисStudia w języku rosyjskim
Сестринское делоStudia w języku rosyjskim
Физическая культураStudia w języku rosyjskim
Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)Studia w języku rosyjskim

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Безопасность жизнедеятельностиStudia w języku rosyjskim
Связи с общественностьюStudia w języku rosyjskim
Социально-культурный сервис и туризмStudia w języku rosyjskim
Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)Studia w języku rosyjskim
Физическая культура и спортStudia w języku rosyjskim
Экономика и управление на предприятииStudia w języku rosyjskim

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
EkonomiaStudia w języku rosyjskim
TurystykaStudia w języku rosyjskim
ZarządzanieStudia w języku rosyjskim
Государственное и муниципальное управлениеStudia w języku rosyjskim
Психолого-педагогическое образованиеStudia w języku rosyjskim
Физическая культураStudia w języku rosyjskim
Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)Studia w języku rosyjskim

Studia doktorskiewięcej »
Nauki pedagogiczne Studia w języku rosyjskim
Медицинские науки Studia w języku rosyjskim
Физико-математические науки Studia w języku rosyjskim
Strona www uczelni: www.lesgaft.spb.ru

Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności