Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktorskie III stopnia » podyplomowe »

państwo
miasto
grupa kierunków 
język 
poziom studiów
system studiów  
typ uczelni - Rosja  
status uczelni  
Prezentacja uczelni
Petersburg, Rosja

Санкт-Петербургский государственный технологический университет растительных полимеров

Typ uczelni: uniwersytet
Status: publiczne

Kontakt:

198095, г. Санкт-Петербург, улица Ивана Черных, д. 4
Тел. (812) 786-58-13

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
EkonomiaStudia w języku rosyjskim
KulturoznawstwoStudia w języku rosyjskim
Ochrona środowiska przyrodniczegoStudia w języku rosyjskim
ZarządzanieStudia w języku rosyjskim
Автоматизация и управлениеStudia w języku rosyjskim
Автоматизация технологических процессов и производствStudia w języku rosyjskim
ДизайнStudia w języku rosyjskim
Математика и механикаStudia w języku rosyjskim
прикладная математика и информатикаStudia w języku rosyjskim
ТеплоэнергетикаStudia w języku rosyjskim
Теплоэнергетика и теплотехникаStudia w języku rosyjskim
Технологические машины и оборудованиеStudia w języku rosyjskim
Технология полиграфического и упаковочного производстваStudia w języku rosyjskim
Управление в технических системахStudia w języku rosyjskim
Химическая технологияStudia w języku rosyjskim
Химическая технология и биотехнологияStudia w języku rosyjskim
Электроэнергетика и электротехникаStudia w języku rosyjskim
Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологииStudia w języku rosyjskim

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
ZarządzanieStudia w języku rosyjskim
Автоматизация технологических процессов и производствStudia w języku rosyjskim
Теплоэнергетика и теплотехникаStudia w języku rosyjskim
Технологические машины и оборудованиеStudia w języku rosyjskim
Техносферная безопасностьStudia w języku rosyjskim
Химическая технологияStudia w języku rosyjskim
Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологииStudia w języku rosyjskim

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
KulturoznawstwoStudia w języku rosyjskim
Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)Studia w języku rosyjskim
ДизайнStudia w języku rosyjskim
Машины и аппараты химических производствStudia w języku rosyjskim
Машины и оборудование лесного комплексаStudia w języku rosyjskim
Менеджмент организацииStudia w języku rosyjskim
Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсовStudia w języku rosyjskim
Промышленная теплоэнергетикаStudia w języku rosyjskim
Технология и дизайн упаковочного производстваStudia w języku rosyjskim
Технология химической переработки древесиныStudia w języku rosyjskim
Химическая технология высокомолекулярных соединенийStudia w języku rosyjskim
Химическая технология органических веществStudia w języku rosyjskim
Экономика и управление на предприятииStudia w języku rosyjskim
Электропривод и автоматика промышленных установок и технологических комплексовStudia w języku rosyjskim
Энергетика теплотехнологийStudia w języku rosyjskim

Studia doktorskiewięcej »
Nauki biologiczne Studia w języku rosyjskim
Nauki ekonomiczne Studia w języku rosyjskim
Технические науки Studia w języku rosyjskim
Химические науки Studia w języku rosyjskim
Strona www uczelni: www.gturp.spb.ru

Aktualizacje proszę przesyłać na 


INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Studia w Polsce
boks.jpg

Nauka języka za granicą
przeglad_nauka_jezyka_zagranica.gif
 
Polityka Prywatności