Petersburg, Rosja

Санкт-Петербургский государственный торгово-экономический университет

Typ uczelni: uniwersytet
Status: publiczne

Kontakt:

194021, г. Санкт-Петербург, ул. Новороссийская, д. 50
Тел. (812)297-44-45,297-43-42

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
EkonomiaStudia w języku rosyjskim
SocjologiaStudia w języku rosyjskim
ZarządzanieStudia w języku rosyjskim
БиотехнологияStudia w języku rosyjskim
Реклама и связи с общественностьюStudia w języku rosyjskim
СервисStudia w języku rosyjskim
Технология продукции и организация общественного питанияStudia w języku rosyjskim
ТовароведениеStudia w języku rosyjskim
Торговое делоStudia w języku rosyjskim

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Бухгалтерский учет, анализ и аудитStudia w języku rosyjskim
Технология продуктов общественного питанияStudia w języku rosyjskim
Товароведение и экспертиза товаровStudia w języku rosyjskim
Экономика и управление на предприятииStudia w języku rosyjskim

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
EkonomiaStudia w języku rosyjskim
SocjologiaStudia w języku rosyjskim
ZarządzanieStudia w języku rosyjskim
Zarządzanie jakościąStudia w języku rosyjskim
Технология продукции и организация общественного питанияStudia w języku rosyjskim
ТовароведениеStudia w języku rosyjskim
Торговое делоStudia w języku rosyjskim

Studia doktorskiewięcej »
Nauki ekonomiczne Studia w języku rosyjskim
Nauki socjologiczne Studia w języku rosyjskim
Технические науки Studia w języku rosyjskim
Strona www uczelni: www.spbtei.ru

Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności