Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktorskie III stopnia » podyplomowe »

państwo
miasto
grupa kierunków 
język 
poziom studiów
system studiów  
typ uczelni - Rosja  
status uczelni  
Prezentacja uczelni
Omsk, Rosja

Сибирская государственная автомобильно-дорожная академия (СибАДИ)

Typ uczelni: akademia
Status: publiczne

Kontakt:

644080, г. Омск, проспект Мира, д. 5
Тел. (3812) 65-03-22

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
ArchitekturaStudia w języku rosyjskim
EkonomiaStudia w języku rosyjskim
ZarządzanieStudia w języku rosyjskim
Zarządzanie jakościąStudia w języku rosyjskim
Автоматизация технологических процессов и производствStudia w języku rosyjskim
Информатика и вычислительная техникаStudia w języku rosyjskim
Информационная безопасностьStudia w języku rosyjskim
Наземные транспортно-технологические комплексыStudia w języku rosyjskim
Прикладная информатикаStudia w języku rosyjskim
Профессиональное обучениеStudia w języku rosyjskim
СтроительствоStudia w języku rosyjskim
Технология транспортных процессовStudia w języku rosyjskim
Техносферная безопасностьStudia w języku rosyjskim
Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексовStudia w języku rosyjskim
Электроэнергетика и электротехникаStudia w języku rosyjskim
Энергетическое машиностроениеStudia w języku rosyjskim

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Zarządzanie jakościąStudia w języku rosyjskim
Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)Studia w języku rosyjskim
Автоматизированные системы обработки информации и управленияStudia w języku rosyjskim
Автомобили и автомобильное хозяйствоStudia w języku rosyjskim
Автомобильные дороги и аэродромыStudia w języku rosyjskim
Городское строительство и хозяйствоStudia w języku rosyjskim
Двигатели внутреннего сгоранияStudia w języku rosyjskim
Инженерная защита окружающей средыStudia w języku rosyjskim
Информационная безопасность автоматизированных системStudia w języku rosyjskim
Комплексное обеспечение информационной безопасности автоматизированных системStudia w języku rosyjskim
Менеджмент организацииStudia w języku rosyjskim
Мосты и транспортные тоннелиStudia w języku rosyjskim
Наземные транспортно-технологические средстваStudia w języku rosyjskim
Организация и безопасность движенияStudia w języku rosyjskim
Организация перевозок и управление на транспортеStudia w języku rosyjskim
Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудованиеStudia w języku rosyjskim
Прикладная информатикаStudia w języku rosyjskim
Проектирование зданийStudia w języku rosyjskim
Промышленное и гражданское строительствоStudia w języku rosyjskim
Профессиональное обучениеStudia w języku rosyjskim
Сервис транспортных и технологических машин и оборудованияStudia w języku rosyjskim
Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелейStudia w języku rosyjskim
Строительство уникальных зданий и сооруженийStudia w języku rosyjskim
Теплогазоснабжение и вентиляцияStudia w języku rosyjskim
Экономика и управление на предприятииStudia w języku rosyjskim
Экспертиза и управление недвижимостьюStudia w języku rosyjskim

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
ZarządzanieStudia w języku rosyjskim
Наземные транспортно-технологические комплексыStudia w języku rosyjskim
СтроительствоStudia w języku rosyjskim
Технология транспортных процессовStudia w języku rosyjskim
Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексовStudia w języku rosyjskim

Studia doktorskiewięcej »
Nauki ekonomiczne Studia w języku rosyjskim
Технические науки Studia w języku rosyjskim
Strona www uczelni: www.sibadi.org

Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności