Prezentacja uczelni
Mysłowice, Polska

Akademia Ignatianum w Krakowie - Wydział Zamiejscowy Nauk Humanistycznych i Społecznych w Mysłowicach

Typ uczelni: wieloprofilowe szkoły wyższe
Status: publiczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - Dziennikarstwo internetowe z informatyką
Filologia angielska
Filologia angielska - Komunikacja międzykulturowa w biznesie
Filologia angielska - Nauczanie języka angielskiego w przedszkolach i szkołach podstawowych
Filologia angielska - Redakcja tekstów anglojęzycznych
Pedagogika
Pedagogika - Logopedia
Pedagogika - Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza
Pedagogika - Pedagogika resocjalizacyjna
Pedagogika - Wychowanie przedszkolne i Edukacja Wczesnoszkolna
Pielęgniarstwo

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Pedagogika
Pedagogika - Edukacja dla bezpieczeństwa z zarządzaniem kryzysowym
Pedagogika - Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza
Pedagogika - Pedagogika resocjalizacyjna
Pedagogika - Wychowanie przedszkolne i Edukacja Wczesnoszkolna

Studia podyplomowewięcej »
Diagnoza i terapia pedagogiczna
Edukacja artystyczna w wychowaniu przedszkolnym i zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
Logopedia z glottodydaktyką
Muzyka, plastyka i arteterapia
Neurologopedia
Pedagogika lecznicza
Psychopedagogika zaburzeń z autystycznego spektrum
Socjoterapia
Surdologopedia
Surdopedagogika
Terapia Biofeedback i neurodydaktyka
Tyflopedagogika
Wczesne nauczanie języka angielskiego

Trochę historii

W dniu 24 lutego 2015 roku Senat Akademii Ignatianum w Krakowie podjął Uchwałę o powołaniu Wydziału Zamiejscowego Nauk Humanistycznych i Społecznych w Mysłowicach (Uchwała nr 9/2014/2015).

W dniu 17 lipca 2015 roku Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego podpisał Decyzję stwierdzającą "spełnienie przez Wydział Zamiejscowy Nauk Humanistycznych i Społecznych w Mysłowicach Akademii Ignatianum w Krakowie warunków do prowadzenia studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym, na kierunku pedagogika" (DSW.ZNU.6022.100.2015.3.ŁA).

W dniu 24 lipca 2015 roku Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego podpisał Decyzję stwierdzającą "spełnienie przez Wydział Zamiejscowy Nauk Humanistycznych i Społecznych w Mysłowicach Akademii Ignatianum w Krakowie warunków do prowadzenia studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym, na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna" (DSW.ZNU.6022.134.2015.3.ŁA).

Mapa

« powrót - Uczelnie