Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Uczelnie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
poziom studiów
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Prezentacja uczelni
Skoczów, Polska

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu - Wydział Nauk Społecznych w Skoczowie

Typ uczelni: pedagogiczne
Status: niepubliczne

Studia podyplomowewięcej »
Asystent rodziny
Coaching i doradztwo zawodowe
Edukacja i rewalidacja osób niepełnosprawnych w tym osób z autyzmem i zespołem Aspergera
Edukacja i rewalidacja osób z niepełnosprawnością umysłową - oligofrenopedagogika
Inspektor danych osobowych z archiwistyką
Język angielski w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Logopedia z komunikacją alternatywną
Praca socjalna
Psychologia wczesnego i średniego okresu szkolnego z terapią pedagogiczną
Terapia zajęciowa
Trener umiejętności społecznych
Zarządzanie placówkami oświatowymi
Zoopsychologia

Inne ośrodki
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu - Wydział Studiów Społecznych w GliwicachGliwice
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu - Wydział Nauk Społecznych w BartoszycachBartoszyce
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu - Wydział Nauk Społecznych w GiżyckuGiżycko
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu - Wydział Nauk Społecznych w JaworznieJaworzno
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu - Wydział Studiów Społecznych w GdańskuGdańsk
Strona www uczelni: www.wsb.net.pl

Mapa


Aktualizacje i nowe wpisy proszę przesyłać na 


Studia w Polsce

Nauka języka za granicą
ef_220.jpg
 
Polityka Prywatności