Poznań, Polska

Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk

Typ uczelni: inne instytucje edukacyjne
Status: publiczne

Szkoła doktorska (dyscypliny)więcej »
Rolnictwo i ogrodnictwo
Strona www uczelni: www.igr.poznan.pl/

Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności