Monachium, Niemcy

Technische Hochschule Nürnberg

Typ uczelni: uczelnie zawodowe
Status: publiczne

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Facility ManagementStudia w języku niemieckim
GebäudetechnikStudia w języku niemieckim

Inne ośrodki
Technische Hochschule NürnbergAnsbach
Technische Hochschule NürnbergFreising
Technische Hochschule NürnbergHof
Technische Hochschule NürnbergWürzburg
Strona www uczelni:
www.th-nuernberg.de

Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności