państwo
miasto
grupa kierunków 
język 
poziom studiów
system studiów  
kwalifikacje - Niemcy
typ uczelni - Niemcy  
status uczelni  
Prezentacja uczelni
Würzburg, Niemcy

Universität Augsburg

Typ uczelni: uczelnie akademickie (z doktoratem)
Status: publiczne

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Global Change EcologyStudia w języku angielskim

Inne ośrodki
Technische Universität IlmenauJena
Strona www uczelni: www.uni-augsburg.de

Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności