Koszalin, Polska

Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna - Filia w Koszalinie

Typ uczelni: wieloprofilowe szkoły wyższe
Status: niepubliczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Administracja
Pedagogika

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Administracja
Pedagogika

Studia podyplomowewięcej »
Administracja cyfrowa
Administracja publiczna
Animacja kultury z arteterapią i terapią zajęciową
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Bibliotekoznawstwo w oświacie
Diagnoza, terapia i pomoc psychologiczno-pedagogiczna
Doradztwo zawodowe
Edukacja i terapia dzieci z autyzmem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
Etyka
Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna i promocja zdrowia
Historia i wiedza o społeczeństwie
Logistyka w zarządzaniu
Logopedia ogólna z logopedią szkolną
Marketing w sporcie i e-sporcie
Nauczanie Chemii
Nauczanie Geografii
Nauczanie języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej (dla osób nieznających języka angielskiego)
Nauczanie języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej (dla osób znających język angielski)
Nauczanie Matematyki i Fizyki
Nauczanie Muzyki
Nauczanie Plastyki i Techniki
Neuroekonomia
Neurologopedia
Oligofrenopedagogika – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
Pedagogika specjalna
Prawo gospodarcze
Przedsiębiorczość i ekonomia w praktyce
Przygotowanie pedagogiczne z przygotowaniem do prowadzenia przedmiotów zawodowych
Przyroda i Biologia w szkole podstawowej i w szkołach ponadpodstawowych
Surdopedagogika i Tyflopedagogika
Terapia integracji sensorycznej (autyzm, zespół Aspergera, ADHD, MPD, zespół Downa, FAS)
Wychowanie do życia w rodzinie
Zamówienia publiczne
Zarządzanie oświatą - menadżer oświaty
Zarządzanie systemem bezpieczeństwa wewnętrznego
Zarządzanie turystyką w regionie
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Administracji
Wydział Humanistyczny


Strona www uczelni: koszalin.gwsh.gda.pl/pl

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności