Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktorskie III stopnia » podyplomowe »

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
poziom studiów
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Prezentacja uczelni
Koszalin, Polska

Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna - Filia w Koszalinie

Typ uczelni: wieloprofilowe szkoły wyższe
Status: niepubliczne

Kontakt:

75-601 Koszalin,
ul. Zwycięstwa 113
tel. (94) 343-10-71,
fax: (94) 340-83-85

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Administracja
Pedagogika

Studia podyplomowewięcej »
Administracja cyfrowa
Administracja publiczna
Animacja kultury z arteterapią i terapią zajęciową
Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją wraz z ochroną informacji niejawnych
Asystent/Asystentka z językiem angielskim i niemieckim
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Bibliotekoznawstwo w oświacie
Business English
Diagnoza i terapia psychologiczno - pedagogiczna
Doradztwo zawodowe
Edukacja dziecka zdolnego
Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna – dla czynnych nauczycieli posiadających kwalifikacje zawodowe (uprawnienia pedagogiczne)
Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna – nowy poszerzony zakres kształcenia
Etyka
Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna i promocja zdrowia
Historia i wiedza o społeczeństwie
Kadry i płace
Logistyka procesów gospodarczych
Logopedia ogólna z logopedią szkolną
Manager działalności koncesjonowanej
Mediacje i negocjacje oraz inne metody rozwiązywania sporów
Menadżer sportu i rekreacji
Metodyka i nadzór pedagogiczny w oświacie
Nauczanie Chemii
Nauczanie Geografii
Nauczanie języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej (dla osób nieznających języka angielskiego)
Nauczanie języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej (dla osób znających język angielski)
Nauczanie Matematyki i Fizyki
Nauczanie Muzyki
Nauczanie Plastyki i Techniki
Neurodydaktyka
Oligofrenopedagogika – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
Prawo gospodarcze
Przeciwdziałanie przemocy w szkole
Przedsiębiorczość i ekonomia w praktyce
Przedsiębiorczość i zarządzanie MŚP
Przygotowanie pedagogiczne
Przygotowanie pedagogiczne dla nauczycieli przedmiotów zawodowych
Przyroda i Biologia w szkole podstawowej i w szkołach ponadpodstawowych
Psychologia sportu
Socjoterapia
Surdopedagogika i Tyflopedagogika – nowy poszerzony zakres kształcenia
Szachy w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej(kurs dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej)
Terapia integracji sensorycznej (autyzm, zespół Aspergera, ADHD, MPD, zespół Downa, FAS)
Wychowanie do życia w rodzinie
Zarządzanie finansami Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST)
Zarządzanie konkurencyjnością w branży transportowo-logistyczno-spedycyjnej (TLS)
Zarządzanie oświatą - menadżer oświaty
Zarządzanie placówkami służby zdrowia
Zarządzanie systemem bezpieczeństwa wewnętrznego
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Administracji
Wydział Humanistyczny


Strona www uczelni: koszalin.gwsh.gda.pl/pl

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 


INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Studia w Polsce
SWPS_220_uni.jpg

Nauka języka za granicą
przeglad_nauka_jezyka_zagranica.gif
 
Polityka Prywatności