Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Uczelnie

państwo
miasto
grupa kierunków 
język 
poziom studiów
status uczelni  
Prezentacja uczelni
Cieszyn, Polska

Uniwersytet Śląski w Katowicach - Zamiejscowy Wydział Artystyczny w Cieszynie

Typ uczelni: uniwersytety
Status: publiczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Pedagogika
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z asystentem rodziny
Projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej
Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i terapia pedagogiczna
Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
Grafika
Pedagogika
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną
Pedagogika społeczna z geragogiką
Resocjalizacja z edukacją międzykulturową
Wychowanie przedszkolne z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka
Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i terapia pedagogiczna
Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Grafika

Wydziały, jednostkiwięcej »
Zamiejscowy Wydział Artystyczny - Uniwersytet Śląski

Inne ośrodki
Uniwersytet Śląski w Katowicach - Zamiejscowy Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w CieszynieCieszyn
Uniwersytet Śląski w Katowicach - Zamiejscowy Wydział Filologiczny w SosnowcuSosnowiec
Strona www uczelni: wart.us.edu.pl/

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 


INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Studia w Polsce
przeglad_uczelni_boks_220.gif

Nauka języka za granicą
ATAS_220.gif
 
Polityka Prywatności