państwo
miasto
grupa kierunków 
język 
poziom studiów
status uczelni  
Prezentacja uczelni
Wilno, Litwa

Lithuanian University of Education

Typ uczelni: uniwersytety
Status: publiczne

Kontakt:

Lithuanian University of Educational Sciences
Studentų st. 39, LT-08106, Vilnius
Lithuania

I stopnia licencjackie
Studia
EkonomiaStudia w języku angielskim
LiteraturaStudia w języku angielskim
Ochrona zdrowiaStudia w języku angielskim
Contrastive LinguisticsStudia w języku angielskim
Country StudyStudia w języku angielskim
Course Paper on LinguisticsStudia w języku angielskim
Developmental and EducationalStudia w języku angielskim
Education PhilosophyStudia w języku angielskim
General and Differential PsychologyStudia w języku angielskim
German/French Language PracticeStudia w języku angielskim
GrammarStudia w języku angielskim
Grammar and its TheoryStudia w języku angielskim
History of LanguageStudia w języku angielskim
Introduction to LinguisticsStudia w języku angielskim
Introduction to PhilosophyStudia w języku angielskim
Introduction to Translation StudiesStudia w języku angielskim
Latin LanguageStudia w języku angielskim
LexicologyStudia w języku angielskim
Lithuanian LanguageStudia w języku angielskim
Modern English (Vocabulary development; Literary text analysis; Conversation; Writing)Studia w języku angielskim
PhoneticsStudia w języku angielskim
Phonetics and PhonologyStudia w języku angielskim
Text InterpretationStudia w języku angielskim
Anglų filologijaStudia w języku litewskim
Anglų filologija ir kita užsienio (prancūzų, rusų arba vokiečių) kalbaStudia w języku litewskim
Bendrosios technologijosStudia w języku litewskim
BiologijaStudia w języku litewskim
ChemijaStudia w języku litewskim
Dailės edukologijaStudia w języku litewskim
Ekologija ir gamtamokslinis ugdymasStudia w języku litewskim
Ekonomikos ir verslo pagrindaiStudia w języku litewskim
Etika ir sveikatos ugdymasStudia w języku litewskim
Europos istorijaStudia w języku litewskim
Filosofija (socialinė-politinė filosofija, praktinė filosofija, filosofija ir psichologija)Studia w języku litewskim
Fizika ir informacinės technologijosStudia w języku litewskim
GeografijaStudia w języku litewskim
Ikimokyklinė ir priešmokyklinė pedagogikaStudia w języku litewskim
Informatikos pedagogikaStudia w języku litewskim
IstorijaStudia w języku litewskim
Katalikų tikybaStudia w języku litewskim
Kūno kultūra (sporto šaka; sveikatos ugdymas)Studia w języku litewskim
Kūno kultūra ir gamtamokslinis ugdymas (Nauja programa)Studia w języku litewskim
Lenkų filologijaStudia w języku litewskim
Lietuvių filologija (dokumentų valdymo organizavimas; draminis ugdymas; tekstų tvarkyba; žurnalistika)Studia w języku litewskim
Matematikos ir informatikos pedagogika (matematika ir informacinės technologijos; matematinė komunikacija)Studia w języku litewskim
Muzikos pedagogika (muzika; šiuolaikinė muzika ir kompiuterinės technologijos; ankstyvasis ir pradinis muzikinis ugdymas)Studia w języku litewskim
Paslaugų verslo administravimasStudia w języku litewskim
Politikos sociologijaStudia w języku litewskim
Pradinio ugdymo pedagogikaStudia w języku litewskim
Prancūzų filologijaStudia w języku litewskim
PsichologijaStudia w języku litewskim
Rusų filologijos pedagogika ir tarpkultūrinė komunikacijaStudia w języku litewskim
Socialinė pedagogika (viešoji komunikacija; asmens ir socialinė integracija; šeimos edukacija)Studia w języku litewskim
Socialinė pedagogika ir etikaStudia w języku litewskim
Šokio pedagogikaStudia w języku litewskim
Taikomoji istorijaStudia w języku litewskim
Taikomoji sociologijaStudia w języku litewskim
Teatro pedagogikaStudia w języku litewskim
Technologijų pedagogikaStudia w języku litewskim
Vokiečių filologijaStudia w języku litewskim

II stopnia magisterskie
Studia
Anglų filologijaStudia w języku litewskim
BiologijaStudia w języku litewskim
Dailės edukologijaStudia w języku litewskim
Fizika (fundamentinė fizika; taikomoji fizika)Studia w języku litewskim
GeografijaStudia w języku litewskim
Ikimokyklinė edukologijaStudia w języku litewskim
InformatikaStudia w języku litewskim
Karjeros projektavimasStudia w języku litewskim
Krikščioniškoji antropologinė pedagogikaStudia w języku litewskim
Kūno kultūra ir sportasStudia w języku litewskim
Lietuvių filologija (kalbotyra; literatūrologija)Studia w języku litewskim
Lietuvos lokalioji istorijaStudia w języku litewskim
Lyginamoji lietuvių filologijaStudia w języku litewskim
MatematikaStudia w języku litewskim
Muzikos edukacinės technologijosStudia w języku litewskim
Muzikos edukologijaStudia w języku litewskim
Pradinis ugdymasStudia w języku litewskim
Prancūzų filologijaStudia w języku litewskim
Psichologija (vystymosi psichologija)Studia w języku litewskim
Šiuolaikinė filosofinė antropologijaStudia w języku litewskim
Socialinis darbasStudia w języku litewskim
Šokio edukologijaStudia w języku litewskim
Specialioji pedagogikaStudia w języku litewskim
Švietimo įstaigų vadyba ir administravimasStudia w języku litewskim
Švietimo kokybės vadybaStudia w języku litewskim
Švietimo vadyba ir lyderystėStudia w języku litewskim
Taikomoji etikaStudia w języku litewskim
Taikomoji lingvistika ir tarpkultūrinė komunikacijaStudia w języku litewskim
Teatro meno pedagogikaStudia w języku litewskim
Technologijų edukologijaStudia w języku litewskim
Vizualieji menaiStudia w języku litewskim

Studia doktorskiewięcej »
Edukologijos mokslo krypties doktorantūros studijos Studia w języku litewskim
Filologijos mokslo krypties doktorantūros studijos Studia w języku litewskim
Strona www uczelni: www.leu.lt/lt/pradzia.html

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności