Prezentacja uczelni
Warszawa, Polska

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

Typ uczelni: techniczne
Status: niepubliczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
ZarządzanieStudia w języku angielskim
Biznes międzynarodowyStudia w języku angielskim
Grafika komputerowa i media społecznościoweStudia w języku angielskim
Handel i usługi logistyczneStudia w języku angielskim
Usługi gastronomiczne i dietetykaStudia w języku angielskim
Concerts, Cultural and Sports Events ManagementStudia w języku angielskim
HospitalityStudia w języku angielskim
Architektura wnętrz
Projektowanie mebla
Projektowanie wnętrz
Wzornictwo
Projektowanie biżuterii i małych form zdobniczych
Projektowanie komunikacji wizualnej i reklamy
Projektowanie mody
Projektowanie produktu
Zarządzanie
Biznes międzynarodowy
Grafika komputerowa i media społecznościowe
Handel i usługi logistyczne
Hotelarstwo
Organizacja eventów, koncertów i imprez sportowych
Usługi gastronomiczne i dietetyka
Zdrowie publiczne
Wellness i spa
Zarządzanie ochroną zdrowia i danymi medycznymi

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Architektura
Projektowanie architektoniczne
Projektowanie urbanistyczne
Architektura krajobrazu
Projektowanie krajobrazu o funkcji rekreacyjnej
Projektowanie krajobrazu wielofunkcyjnego
Architektura wnętrz
Projektowanie mebla
Projektowanie wnętrz
Budownictwo
Architektura w budownictwie
Energooszczędne technologie w budownictwie
Konstrukcje budowlane
Mechanika i budowa maszyn
Budowa i serwisowanie samochodów
Inżynieria jakości
Projektowanie i sterowanie komputerowe
Ochrona środowiska
Efektywność energetyczna
Ochrona biosfery
Odnawialne źródła energii, gospodarka wodna i odpadowa
Wzornictwo
Projektowanie biżuterii i małych form zdobniczych
Projektowanie komunikacji wizualnej i reklamy
Projektowanie mody
Projektowanie produktu
Zarządzanie i inżynieria produkcji
BHP
Diagnostyka i eksploatacja samochodów
Logistyka przedsiębiorstwa
Zarządzanie przedsiębiorstwem

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
ArchitekturaStudia w języku angielskim
Architektura
Architektura wnętrz
Projektowanie scenograficzne
Projektowanie wnętrz i przestrzeni otwartych
Ochrona środowiska
Menedżer energii
Menedżer środowiska w przedsiębiorstwie
Odnawialne źródła energii, gospodarka wodna i odpadowa
Zdrowie i środowisko
Zarządzanie i inżynieria produkcji
Inżynieria usług gastronomicznych
Zarządzanie marką przedsiębiorstwa produkcyjnego
Zarządzanie przedsiębiorstwem produkcyjnym
Zarządzanie transportem i logistyka

Studia podyplomowewięcej »
Akademia zarządzania kulturą
CSR – biznes społecznie odpowiedzialny
Ergonomia, bezpieczeństwo i higiena pracy
Gospodarka odpadami komunalnymi
Gospodarka wodno-ściekowa
Menedżer energii
Menedżer środowiska w przedsiębiorstwie
Nowe i odnawialne źródła energii
Odnawialne źródła energii, gospodarka wodna i odpadowa
Praktyka zarządzania komunikacją wizualną w marketingu
Rynek energii elektrycznej, ciepła i gazu w polsce oraz w UE
Rysunek i Malarstwo
Samodzielny koordynator medyczny
Samorządowy Manager Energii
Zarządzanie drogami - utrzymanie i eksploatacja
Zarządzanie nieruchomościami - property management
Zarządzanie obiektami medycznymi
Zarządzanie podmiotem leczniczym
Zdrowie i środowisko

Kursy, szkoleniawięcej »
Akademickie Kursy Kompetencyjne
Intensywny kurs: Mapping 3D.
Kurs obsługi programu ArchiCAD
Kurs podstawowy AutoCAD
Kurs rysunku
Kursy języka polskiego
Kursy przygotowawcze do podjęcia studiów w języku angielskim
Kursy przygotowawcze do podjęcia studiów w języku polskim
Praktyczny poradnik architekta krajobrazu
Projektowanie, wykonywanie i ocena merytoryczna odwodnień budowlanych i drogowych

Biura Karierwięcej »
Biuro Karier

Organizacje studenckiewięcej »
Koło naukowe „Architektura & Nowe Media”
Koło naukowe Ekologów
Koło naukowe Geologów
Koło naukowe Grafiki komputerowej, animacji i cyfrowej obróbki obrazów
Koło naukowe Konstrukcji budowlanych
Koło naukowe Prima aura
Koło naukowe Projektowania form użytkowych i mebli "WSEiZ Design"
Koło naukowe Rozwoju architektów krajobrazu
Koło naukowe Stosowanej ekologii roślin
Koło naukowe Turystyki ekologicznej
Koło naukowe Zdrowia publicznego

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Architektury
Wydział Inżynierii i Zarządzania

WSEiZ… dołącz do Nas!

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie jest jedną z najlepszych niepublicznych uczelni techniczno-artystycznych w Polsce. Mamy ponad dwudziestoletnie doświadczenie w kształceniu inżynierów. Wiemy jak tworzyć profesjonalne programy kształcenia, od lat współpracujemy z pracodawcami, uczymy krytycznego myślenia, analizy, syntezy i komunikacji - u Nas jakość wynika z doświadczenia!

Edukacja w WSEiZ opiera się nie tylko na przekazywaniu wiedzy teoretycznej, ale na profesjonalnym przygotowaniu do wykonywania przyszłego zawodu, co wynika z umiejętności praktycznych kadry, wpływu pracodawców na profile kształcenia, nowoczesnych programów nauczania i jakości kształcenia zgodnej ze standardami europejskimi. Studenci mają możliwość zdobycia tytułu: inżyniera, inżyniera architekta, inżyniera architekta krajobrazu, licencjata, a także na czterech kierunkach studiów - magistra inżyniera, magistra sztuki lub magistra.

W WSEiZ prowadzimy 11 kierunków studiów: Architektura(I° i II°), Architektura Krajobrazu(I°), Architektura Wnętrz(I° i II°), Budownictwo(I°), Gospodarka Przestrzenna (I°), Wzornictwo(I°), Ochrona Środowiska(I° i II°), Zdrowie Publiczne(I°), Zarządzanie(I°) Zarządzanie i Inżynieria Produkcji(I° i II°), Mechanika i Budowa Maszyn(I°).

Nasz Wydział Architektury -jako jedyny na uczelni niepublicznej w Warszawie i drugi w Polsce- decyzją MNiSW uzyskał uprawnienia do prowadzenia studiów II stopnia na kierunku Architektura. Absolwenci kończą więc studia z tytułem magistra inżyniera architekta, niezbędnym do zdobycia pełnych uprawnień architektonicznych nie tylko w Polsce, ale także w krajach Unii Europejskiej! Wydział Architektury WSEiZ otrzymał również pozytywną ocenę instytucjonalną jakości kształcenia Polskiej Komisji Akredytacyjnej! Ponadto wszystkie kierunki studiów w WSEiZ, akredytowane przez PKA zostały ocenione pozytywnie.

W WSEiZ dysponujemy własną, usytuowaną w centrum Warszawy bazą dydaktyczno-administracyjną, w której znajdują się profesjonalnie wyposażone, specjalistyczne pracownie i laboratoria. W nowocześnie zaadaptowanym budynku przy ul. Olszewskiej 12 mieści się siedziba Uczelni wraz z administracją, która razem z mieszczącym się w pobliżu kompleksem budynków przy ul. Rejtana 16 tworzy centrum dydaktyczno-administracyjne WSEiZ. Część zajęć praktycznych odbywa się również w Terenowej Stacji Ochrony Przyrody i Krajobrazu, zlokalizowanej na obrzeżach Kampinoskiego Parku Narodowego.

Nagrody i wyróżnienia

1. W listopadzie 2005 WSEiZ otrzymała nagrodę "Najlepsza Prywatna Szkoła Wyższa 2005 " w corocznym konkursie "Najlepszy Partner w Biznesie" organizowanym przez Magazyn Ekonomiczny Home&Market.

2. Dzięki wysokiej jakości kształcenia, nowoczesnym programom nauki, a także znaczącemu wkładowi w rozwój edukacji europejskiej w zakresie ochrony środowiska, Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w marcu 2009 roku otrzymała tytuł "Uczelnia Roku 2008" nadany przez tygodnik "Gazeta Finansowa".

3. WSEiZ jest sześciokrotnym laureatem MEDALU EUROPEJSKIEGO

4. Nagroda ekologiczna "ZIELONY LAUR - 2009" dla WSEiZ

5. Od sześciu lat co roku Uczelnia otrzymuje także znak jakości WIARYGODNA SZKOŁA. Certyfikat został przyznany przez Akademickie Centrum Informacyjne w Poznaniu i jest dowodem na to, że WSEiZ jest uczelnią godną zaufania, uczciwą i wiarygodną.

6. W 2012 r. i 2013 r. Akademickie Centrum Informacyjne w Poznaniu przyznało WSEiZ certyfikat DOBRA UCZELNIA, DOBRA PRACA. Certyfikat podkreśla skuteczność działań WSEiZ na rzecz poszerzenia perspektyw zawodowych studentów i absolwentów Uczelni. WSEiZ takie działania prowadzi przez m.in. dostosowanie programów nauczania do potrzeb rynku pracy, współpracę z pracodawcami z regionu, organizację przez Biuro Karier szkoleń dla studentów i absolwentów, organizację targów pracy, bezpłatne konsultacje u psychologa pracy i prawnika w zakresie doradztwa zawodowego i zakładania własnej firmy oraz przez prowadzenie na terenie Uczelni Punku Informacji Biznesowej Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości pomagającego studentom założyć własną działalność gospodarczą.

7. W dniu 2 marca 2012 r. w Warszawskim Domu Technika NOT ogłoszono wyniki XVII edycji Plebiscytu czytelników "Przeglądu Technicznego" o tytuł Złotego Inżyniera 2011. W kategorii "Nauka" zaszczytny tytuł Złotego Inżyniera 2011 przypadł Prof. dr. hab. inż. Janowi Misiakowi - twórcy, wieloletniemu Rektorowi, obecnie Prezydentowi Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie.

20 LAT minęło

Od ponad 20 lat Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania uważana jest za jedną z najlepszych niepublicznych uczelni techniczno-artystycznych w Polsce.

W WSEiZ stawiamy na wiedzę, kreujemy zorientowanych na rozwój przedsiębiorczych ludzi z pasją!


Mapa

« powrót - Uczelnie
Polityka Prywatności