Prezentacja uczelni
Szczecin, Polska

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu - Wydział Ekonomiczny w Szczecinie

Typ uczelni: ekonomiczne
Status: niepubliczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Bezpieczeństwo w biznesie i administracji
Administracja i finanse samorządowe
Bezpieczeństwo imprez masowych i turystycznych
Bezpieczeństwo międzynarodowe i przeciwdziałanie terroryzmowi
Bezpieczeństwo publiczne i zarządzanie kryzysowe
Kryminologia i kryminalistyka
Służby specjalne i policyjne
Finanse i rachunkowość
Analityk rynku finansowego
Bankowość i usługi finansowe
Controlling i audyt wewnętrzny
Finanse i zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach
Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw
Informatyka
Computer Networks and Security of IT SystemsStudia w języku angielskim
Implementation of IT SystemsStudia w języku angielskim
Pedagogika
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną
Pedagogika wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym
Pedagogika wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym z elementami języka angielskiego
Psychologia w biznesie
Psychologia marketingu i social media
Psychologia mediacji i negocjacji
Psychologia menedżera z elementami coachingu
Psychologia pozytywna
Psychologia rozwoju kompetencji w organizacji
Turystyka i rekreacja
Bezpieczeństwo imprez masowych i turystycznych
Hotelarstwo
Turystyka międzynarodowa
Turystyka uzdrowiskowa spa & wellness
Zarządzanie gastronomią i dietetyka
Zarządzanie
Biznes międzynarodowyStudia w języku angielskim
Menedżer BHP
Menedżer sprzedaży i marketingu
Psychologia menadżera z elementami coachingu
Zarządzanie i obrót nieruchomościami
Zarządzanie projektami
Zarządzanie przedsiębiorstwem
Zarządzanie zasobami ludzkimi

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Informatyka
E-commerce
Multimedia i grafika komputerowa
Sieci komputerowe i bezpieczeństwo systemów informatycznych
Wdrażanie systemów informatycznych w przedsiębiorstwie
Zarządzie projektami IT
Inżynieria zarządzania
Inżynieria zarządzania jakością
Lean management i inżynieria procesów produkcyjnych
Zarządzanie projektami IT
Logistyka
E- logistyka
Logistyka i spedycja międzynarodowa
Logistyka w przedsiębiorstwie
Systemy informatyczne w logistyce
Transport i usługi logistyczne

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Pedagogika
Edukacja dorosłych z gerontologią
Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza z elementami pomocy społecznej
Pedagogika prewencji i zagrożeń społecznych
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z elementami pedagogiki marii montessori
Terapia pedagogiczna i wspieranie rozwoju dziecka
ZarządzanieStudia online
Psychologia w zarządzaniu
Zarządzanie finansami
Zarządzanie logistyczne
Zarządzanie nowoczesnymi usługami biznesowymiStudia online
Zarządzanie procesami
Zarządzanie projektem – Junior Project ManageStudia online
Zarządzanie przedsiębiorstwem
Zarządzanie w administracji
Zarządzanie - dla inżynierów
Zarządzanie logistyczne
Zarządzanie procesami

MBAwięcej »
MBA

Studia podyplomowewięcej »
Akademia rozwoju osobistego
Akademia trenera biznesu
Aplikacje internetowe i mobilne (blended learning)
Aplikacje internetowe i mobilne (on-line)
Arteterapia z elementami terapii pedagogicznej
Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza
Bibliotekoznawstwo
Coaching i facylitacja w biznesie
Coaching i facylitacja w edukacji
Diagnoza i terapia pedagogiczna
Doradztwo zawodowe i edukacyjne
E-COMMERCE
Edukacja dla bezpieczeństwa
Edukacja elementarna - wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i zespołem Aspergera
Edukacja, rewalidacja i wspieranie rozwoju osób z autyzmem, zespołem Aspergera
Grafika komputerowa i multimedia
Hotelarstwo i usługi turystyczne
HR Business Partner
HR Manager
Kadry i Płace
Kompetencje lidera w edukacji
Lean management
Lean Six Sigma - Optymalizacja procesów
Logistyka w biznesie - certyfikat Franklin University
Logopedia (4 semestry)
Matematyka i informatyka- nauczanie drugiego przedmiotu
Mediacje
Menedżer social media. Budowanie marki przedsiębiorstwa w mediach społecznościowych
Menedżer turystyki medycznej
Nauczyciel wspomagający – kształcenie integracyjne
Neuroedukacja
Neurologopedia
Organizacja i Zarządzanie Oświatą
Podatki i Doradztwo Podatkowe
Podyplomowe studium dla doktorantów
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
Przygotowanie pedagogiczne
Psychodietetyka
Psychologia kryzysu i interwencji kryzysowej
Psychologia sprzedaży i marketingu
Psychologia w zarządzaniu organizacjami - certyfikat Franklin University
Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw
Rachunkowość od Podstaw
SAP- zintegrowane systemy informatyczne
Specjalista HR
Studia Menedżerskie z Modułem Menedżera Jednostek Hotelowych, SPA i Wellness
Studia menedżerskie z modułem zarządzania innowacjami
Studia menedżerskie z modułem zarządzania marką firmy
Studia menedżerskie z modułem zarządzania sprzedażą
Studia menedżerskie z modułem zarządzania strategicznego
Studia menedżerskie z modułem zarządzania w opiece zdrowotnej
Tester oprogramowania
Transport i spedycja
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z elementami integracji sensorycznej
Wycena Nieruchomości
Zamówienia Publiczne
Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higiena Pracy
Zarządzanie finansami i controlling
Zarządzanie nieruchomościami
Zarządzanie nowoczesnymi usługami biznesowymiStudia online
Zarządzanie produkcją - certyfikat Franklin University
Zarządzanie Projektami
Zarządzanie projektami IT

Kursy, szkoleniawięcej »
Coaching i mentoring w praktyce dyrektora placówki oświatowej
Coaching managerski i executive coaching
Gimnastyka mózgu® - Kinezjologia Edukacyjna wg Paula Dennisona (I i II stopień)
Metoda Dobrego Startu
Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
Metody trenerskie w pracy nauczyciela
Podstawowe narzędzia Informatyczne dla Menadżera
Rozwiązywanie konfliktów w szkole
Six Sigma Green Belt
Terapia ręki
Train the Trainers Points of You®

Biura Karierwięcej »
Biuro Karier

Organizacje studenckiewięcej »
Koło Naukowe "Coachingowe Centrum Rozwoju"
Koło Naukowe "Synergia"
Samorząd Studentów

Inne ośrodki
Wyższa Szkoła Bankowa w GdańskuGdańsk
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku - Wydział Ekonomii i Zarządzania w GdyniGdynia
Wyższa Szkoła Bankowa w PoznaniuPoznań
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu - Wydział Zamiejscowy w ChorzowieChorzów
Wyższa Szkoła Bankowa w ToruniuToruń
Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu - Wydział Finansów i Zarządzania w BydgoszczyBydgoszcz
Wyższa Szkoła Bankowa we WrocławiuWrocław
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu - Wydział Ekonomiczny w OpoluOpole
Wydział Ekonomiczny w Szczecinie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu kontynuuje politykę przyjętą przez uczelnię macierzystą. Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu pragnie stać się jedną z najlepszych akademickich szkół biznesu, czyli:

szkołą wyższą:
 • nastawioną na kształtowanie wiedzy, umiejętności i postaw,
 • kształcącą w zakresie szeroko rozumianej ekonomii, zarządzania i dziedzin pokrewnych,
 • oferującą uzyskanie wykształcenia na poziomie licencjatu, magisterium, doktoratu,
 • realizującą kształcenie ustawiczne, zwłaszcza w postaci kursów, szkoleń, studiów podyplomowych,
 • zorientowaną na doskonałe przygotowanie absolwentów do pracy,
 • opierającą kształcenie na szeroko zakrojonych własnych badaniach,
 • zatrudniającą w zdecydowanej większości własną kadrę naukowo-dydaktyczną,
 • stosującą nowoczesne, aktywne metody i techniki kształcenia,
 • zapewniającą odpowiednie warunki studiowania studentom.

organizacją:

 • sprawnie i nowocześnie zarządzaną,
 • opierającą swoje funkcjonowanie na profesjonalnych, oddanych i zadowolonych z pracy pracownikach,
 • świadczącą usługi wysokiej jakości,
 • zapewniającą odpowiednie warunki pracy swoim pracownikom,
 • nastawioną na rozwój i doskonalenie się (organizacją uczącą się).

instytucją:

 • kierującą się w swoim działaniu, w tym zwłaszcza w relacjach ze studentami, pracownikami i otoczeniem, wartościami humanistycznymi, w szczególności uczciwością, rzetelnością, zasadami partnerstwa,
 • utrzymującą szerokie relacje ze światem,
 • zorientowaną na działanie na rzecz regionu.
Strona www uczelni: www.wsb.pl/szczecin

Mapa

Wybrany film z YouTube

« powrót - Uczelnie
Polityka Prywatności