Prezentacja uczelni
Białystok, Polska

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Typ uczelni: medyczne
Status: publiczne

Studia doktoranckiewięcej »
International Interdisciplinary PhD Studies in Biomedical Research and Biostatistics Studia w języku angielskim
Środowiskowe Studia Doktoranckie w Języku Angielskim Studia w języku angielskim
Międzynarodowe studia doktoranckie w dziedzinie nauk medycznych i nauk farmaceutycznych na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej
Międzysektorowe Studia Doktoranckie
Studia doktoranckie - Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim
Studia doktoranckie - Wydział Nauki o zdrowiu
Studia doktoranckkie w dziedzinie nauk medycznych i nauk farmaceutycznych na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

dr hab.więcej »
Biologia medyczna
Medycyna
Nauki farmaceutyczne
Nauki o zdrowiu
Stomatologia

Studia podyplomowewięcej »
Biostatistics – applications of statistics in clinical medicine, biology, and public health Studia w języku angielskim
Bezpieczeństwo żywności i suplementów diety
Biostatystyka
Błąd lekarski
Błąd medyczny
Chirurgia periodontologiczna - kurs II
Choroby psychiczne w PLR – wybrane problemy
Choroby skóry w PLR – wybrane problemy
Choroby układu kostno-stawowego w PLR – wybrane problemy
Choroby układu krążenia, metaboliczne i endokrynologiczne w PLR – wybrane problemy
Choroby układu moczowego w PLR – wybrane problemy
Choroby układu oddechowego w PLR - wybrane problemy
Czynności narządu żucia
Dietetyka Kliniczna
EKG u dzieci
Fizjologia i patologia układu nerwowego i mięśniowego narządu żucia
Informacja medyczna i bezpieczeństwo pacjenta
Interdyscyplinarna opieka psychogeriatryczna
Interdyscyplinarne zastosowania badań epidemiologicznych
Interpretacja badań dodatkowych
Jakość opieki medycznej
Kapilaroskopia jako metoda diagnostyczna zaburzeń mikrokrążenia w chorobach wewnętrznych
Koncepcja medycyny rodzinnej w Polsce i na świecie
Kosmetologia - pielęgnacja zdrowia i urody
Kursy dla lekarzy do specjalizacji z medycyny rodzinnej
Leczenie endodontyczne zębów wielokanałowych
Leczenie ortodontyczne dorosłych
Leczenie protetyczne w przypadkach częściowych braków zębowych z zastosowaniem protez nieosiadających ruchomych
Leczenie zespołowe: periodontologiczno-protetyczne w chorobach przyzębia
Najczęściej występujące choroby błony śluzowej jamy ustnej z uwzględnieniem profilaktyki onkologicznej
Nowoczesne materiały w praktyce stomatologicznej ze szczególnym uwzględnieniem stomatologii zachowawczej
Onkologia
Onkologia jamy ustnej i części twarzowej czaszki
Onkologia w otorynolaryngologii dziecięcej
Onkologia z elementami opieki paliatywnej
Opieka nad dziećmi i młodzieżą
Opieka nad osobami w wieku podeszłym
Organizacja i metody pracy indywidualnej specjalistycznej praktyki stromatologicznej
Organizacja i zarządzanie PLR
Ostre zatrucia w PLR – wybrane problemy
Podstawy leczenia żywieniowego
Postępy w pediatrii
Prawo Medyczne
Prawo organizacji i zarządzanie w ochronie zdrowia
Problemy otolaryngologiczne w praktyce pediatrycznej
Problemy socjo-demograficzne, ocena geriatryczna oraz możliwości profilaktyczne w wieku podeszłym
Psychodietetyka
Psychologia kliniczna
Relacja lekarz - pacjent
Specjalizacje dla diagnostów laboratoryjnych
Specjalizacje dla farmaceutów
Struktura i funkcjonowanie rodziny
Suplementy diety w zywieniu ogólnym i sporcie
Suplementy diety w żywieniu ogólnym i sporcie
Szczepienia w PLR
Teoretyczne podstawy klinicznej protetyki stomatologicznej i technologii materiałów stosowanych w protetyce stomatologicznej, część A
Teoretyczne podstawy klinicznej protetyki stomatologicznej i technologii materiałów stosowanych w protetyce stomatologicznej, część B
Transkulturowość w interdyscyplinarnej opiece medycznej
Twardzina ograniczona i uogólniona
Wielkie problemy geriatryczne
Wprowadzenie do specjalizacji w dziedzinie pediatrii
Wprowadzenie do specjalizacji w stomatologii zachowawczej z endodoncją
Wprowadzenie do specjalizacji z chirurgii dziecięcej
Wprowadzenie do współczesnej ortodoncji
Wybrane zagadnienia z zakresu nefrologii dziecięcej
Zarządzanie na rynku usług medycznych/ farmaceutycznych/ kosmetologicznych
Zasady rehabilitacji chorób reumatycznych
Zdrowie kobiety
Zdrowie publiczne
Zdrowie publiczne cz. I
Zdrowie publiczne cz. II: Orzecznictwo lekarskie

Kursy, szkoleniawięcej »
Podyplomowe kursy specjalistyczne na Wydziale Lekarskim z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim
Podyplomowe kursy specjalistyczne na Wydziale Nauk o Zdrowiu

Uniwersytety III Wiekuwięcej »
Uniwersytet Zdrowego Seniora

Uniwersytety Dziecięcewięcej »
Akademia Młodego Naukowca

Biura Karierwięcej »
Biuro Karier

Organizacje studenckiewięcej »
Centrum Wolontariatu Wydziału Nauk o Zdrowiu
Chór UMB
Grupa BUM, czyli Sekcja Kulturalna Samorządu Studentów UMB
Innowacyjny Kosmetolog
Klub Herkulesy
Klub studencki „CoNieCo”
Klub Uczelniany AZS UMB
Kreatywny Diagnosta Laboratoryjny (KDL)
Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny „IFMSA - Poland"
Młody Medyk Białostocki - czasopismo studentów UMB
Niezależne Zrzeszenie Studentów (NZS)
Polskie Towarzystwo Studentów Stomatologii PTSS
Samorząd Studentów UMB
Sekcja Studencka Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego „Młoda Farmacja”
Studencka Agencja Fotograficzno-Filmowa UMB
Studenckie Centrum Radiowe "Radiosupeł"
Studenckie Towarzystwo Naukowe

Akademikiwięcej »
Dom Studenta Nr 1
Dom Studenta Nr 2

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej
Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim
Wydział Nauk o Zdrowiu
O UMB

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku to miejsce, gdzie studenci rozwijają zainteresowania i pogłębiają wiedzę w dziedzinach nauk medycznych. W większości uczelnianych zakładów i klinik działają koła naukowe i organizacje studenckie, w ramach których jeszcze podczas nauki, studenci prowadzą badania kliniczne, zdobywają praktyczne umiejętności, biorą udział w krajowych i zagranicznych konferencjach. Na Uniwersytecie Medycznym zarejestrowanych jest aktualnie 89 kół naukowych, zrzeszonych  w ramach Studenckiego Towarzystwa Naukowego (STN). 

Na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku działają oddziały międzynarodowych i ogólnopolskich  studenckich stowarzyszeń:  Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA- Poland, Polskiego Towarzystwa Studentów Stomatologii (PTSS), Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego  Młoda Farmacja. Organizacje te, poza pracą i działalnością oferują również wyjazdy na konferencje i praktyki zagraniczne oraz wymiany studenckie. Uczestniczą w imprezach organizowanych przez Uczelnię: Noc Muzeów, Dzień Otwarty, Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki.       

Studenci Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku obok działalności naukowej i edukacyjnej mogą rozwijać swoje pasje i zdolności, również w sekcjach sportowych AZS i innych organizacjach studenckich: Studenckie Centrum Radiowe Radiosupeł, Chór Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Klub „Co nie co”, Studencka Agencja Fotograficzno-Filmowa, czasopismo Młody Medyk.

Jednym z przesłań Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku jest niesienie pomocy potrzebującym. Misję tę wypełnia Centrum Wolontariatu Wydziału Nauk o Zdrowiu.

W kwietniu 2011 r. społeczność akademicka Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku jako pierwsza w regionie nakręciła film o Uczelni w konwencji LipDub. Film okazał się hitem. Do tej pory obejrzało go w serwisie You Tube ponad 449 tysięcy osób. W teledysku zagrało 550 osób - studentów ze wszystkich kierunków studiów, kadra naukowo-dydaktyczna, jak również władze Uczelni.
Uczelnia


logo_UM.jpg

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
to renomowana, prężnie rozwijająca się, przyjazna studentowi publiczna uczelnia wyższa, która zapewnia wszechstronny rozwój, możliwość kreowania samodzielnego myślenia i uczenia się, a także świetne perspektywy pracy.

We wrześniu 2013 roku w ocenie parametrycznej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej uzyskał prestiżową kategorię A plus jako najlepsza jednostka naukowa w grupie nauk o życiu, a Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim i Wydział Nauk o Zdrowiu mogą poszczycić się kategorią A.


W lipcu 2012 roku, w pierwszym konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Centrum Badań Innowacyjnych UMB zyskało status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego 2012-2017 (KNOW). To prestiżowe wyróżnienie otrzymało tylko 5 ośrodków naukowych w Polsce.
Centrum Badań Innowacyjnych zostało również laureatem Podlaskiej Marki Roku 2012.

Od lat według ogólnopolskich rankingów Uniwersytet Medyczny jest najlepszą uczelnią akademicką w regionie. W 2011 roku otrzymał od wydawnictwa Perspektywy i dziennika Rzeczpospolita dwie ważne nagrody: "Uczelnia o najwyższej efektywności naukowej" (1 miejsce w Polsce) i Kuźnia Kadr 2011.


Na Uczelni studiuje prawie 4600 studentów, w tym 274 w języku angielskim. Liczba 121 profesorów tytularnych oraz 105 doktorów habilitowanych na 789 nauczycieli akademickich daje jeden z najwyższych wskaźników i plasuje Uniwersytet w czołówce wszystkich uczelni w kraju.

Uniwersytet Medyczny jako jedyny w regionie, od ponad 60 lat kompleksowo kształci kadrę medyczną.
Uczelnia poszerza swoją ofertę edukacyjną zgodnie z potrzebą rozwijających się dziedzin służby zdrowia oraz rynku pracy. Aktualnie na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku można studiować na 14 kierunkach studiów. Uniwersytet posiada dwa kierunki unikatowe: Logopedię z Fonoaudiologią i Elektroradiologię II stopnia

Na uczelni działają koła naukowe i organizacje studenckie, w ramach których studenci prowadzą badania kliniczne, zdobywają praktyczne umiejętności, biorą udział w krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych i rozwijają swoje zainteresowania.

UM.jpg

Siedzibą Uczelni jest XVIII-wieczny Pałac, usytuowany w centrum miasta, wokół którego w bliskiej odległości znajdują się budynki dydaktyczne, dwa szpitale kliniczne, oraz domy studenta i obiekty sportowe. Uczelnia stale powiększa i modernizuje bazę dydaktyczno-naukową. Od października 2011 roku rozpoczęły się zajęcia w nowych budynkach: Euroregionalnym Centrum Farmacji i Centrum Dydaktyczno-Naukowym Wydziału Nauko o Zdrowiu, a w 2017 roku zakończy się rozbudowa i modernizacja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego.

Uniwersytet stale wspomaga rozwój pracowników naukowo-dydaktycznych poprzez liczne stypendia, staże zagraniczne, szkolenia, wizyty studyjne, wykłady eksperckie i dostęp do nowoczesnej i dobrze wyposażonej Biblioteki.

Warto dodać, że Uniwersytet Medyczny w Białymstoku położony jest w regionie z niezwykłymi walorami turystycznymi. Podlasie to miejsce wielu narodowości, języków, religii, tradycji i smaków. Jest to również obszar wyjątkowy pod względem przyrodniczym: cztery parki narodowe, trzy krajobrazowe, prawie 90 rezerwatów tworzą prawdziwe Zielone Płuca Polski. Białystok zaś, to prawdziwe miasto akademickie. Obecnie na 19 uczelniach wyższych studiuje tu prawie 50 tysięcy studentów. To miejsce, które podczas ostatnich lat bardzo intensywnie się rozwija.
Białystok również dobrze wypada w rankingu miast polskich (stworzonym przez PricewaterhouseCoopers, a przedstawiony w Gazecie Wyborczej), w którym ocenia się "jakość życia", na którą składa się między innymi: stan środowiska, poziom usług medycznych i edukacji oraz poczucie bezpieczeństwa. W 2011 roku Białystok uplasował się na pierwszy miejscu.


REKRUTACJA
Zapraszamy do zapoznania się  z ofertą edukacyjną Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku  i zasadami rekrutacji na stronie

http://www.umb.edu.pl/zasady_rekrutacji

Szczegółowe informacje można również uzyskać w Biurze Promocji i Rekrutacji UMB,

tel. 85 748 54 73,

e-mail: brip@umb.edu.plMapa

Wybrany film z YouTube


« powrót - Uczelnie
Polityka Prywatności