Prezentacja uczelni
Skoczów, Polska

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu - Wydział Nauk Społecznych w Skoczowie

Typ uczelni: wieloprofilowe szkoły wyższe
Status: niepubliczne

Studia podyplomowewięcej »
Asystent rodziny
Coaching i doradztwo zawodowe
Edukacja i rewalidacja osób niepełnosprawnych w tym osób z autyzmem i zespołem Aspergera
Edukacja i rewalidacja osób z niepełnosprawnością umysłową - oligofrenopedagogika
Inspektor danych osobowych z archiwistyką
Język angielski w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Logopedia z komunikacją alternatywną
Praca socjalna
Psychologia wczesnego i średniego okresu szkolnego z terapią pedagogiczną
Terapia zajęciowa
Trener umiejętności społecznych
Zarządzanie placówkami oświatowymi
Zoopsychologia

Inne ośrodki
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu - Wydział Studiów Społecznych w GliwicachGliwice
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu - Wydział Nauk Społecznych w BartoszycachBartoszyce
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu - Wydział Nauk Społecznych w GiżyckuGiżycko
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu - Wydział Nauk Społecznych w Jastrzębiu ZdrojuJastrzębie Zdrój
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu - Wydział Nauk Społecznych w JaworznieJaworzno
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu - Wydział Studiów Społecznych w GdańskuGdańsk
Strona www uczelni: www.wsb.net.pl

Mapa

« powrót - Uczelnie
Polityka Prywatności