Cambrai, Francja

Université de Lille 2 - Droit et Santé

Typ uczelni: uniwersytet
Status: publiczne

I stopnia licencjackie
Studia
PrawoStudia w języku francuskim
Management et gestion des organisationsStudia w języku francuskim

II stopnia magisterskie
Studia
Droit du patrimoineStudia w języku francuskim

Strona www uczelni: www.univ-lille2.fr/

Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności