Olsztyn, Polska

Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie

Typ uczelni: ekonomiczne
Status: niepubliczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Administracja
Bezpieczeństwo narodowe
Ekonomia
Pedagogika
Socjologia

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Ekonomia
Informatyka i ekonometria
Pedagogika
Socjologia

Studia podyplomowewięcej »
Administracja publiczna
Analiza danych biznesowych
Analiza finansowa i zarządzanie finansami jednostek
Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Controlling i rachunkowość zarządcza
Gospodarowanie zasobami ludzkimi
Innowacje społeczne
Inwestycje i nieruchomości w gospodarce rynkowej
Logopedia - studia nadające kwalifikacje logopedy
Menedżerskie studia podyplomowe - zarządzanie firmą
Neurologopedia
Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych
Oligofrenopedagogika z elementami integracji sensorycznej - studia kwalifikacyjne
Opieka nad małym dzieckiem z elementami wczesnego wspomagania rozwoju
Opieka nad osobą starszą
Pedagogika opiekuńcza i gerontologia
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - studia nadają kwalifikacje do nauczania kolejnego przedmiotu
Profilaktyka problemów społecznych
Przedsiębiorczość i ekonomia w praktyce - studia nadające kwalifikacje do nauczania kolejnego przedmiotu
Przygotowanie pedagogiczne - studia nadające kwalifikacje nauczycielskie i przygotowanie pedagogiczne
Przywództwo innowacyjne w organizacji
Rachunkowość
Socjologia administrowania bezpieczeństwem
Socjologia dewiacji i przestępczości
Studia podyplomowe zamawiane
Terapia pedagogiczna z elementami integracji sensorycznej
Wychowanie do życia w rodzinie - studia nadają kwalifikacje do nauczania kolejnego przedmiotu
Zarządzanie inwestycjami i nieruchomościami
Zarządzanie kryzysowe
Zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnej w biznesie i administracji

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Informatyki i Ekonomii
Wydział Socjologii i Pedagogiki

Inne ośrodki
Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie - Wydział Zamiejscowy w KętrzynieKętrzyn
Strona www uczelni: www.wsiie.olsztyn.pl

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności