Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Uczelnie

państwo
miasto
grupa kierunków 
język 
poziom studiów
status uczelni  
Prezentacja uczelni
Szczecin, Polska

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Typ uczelni: uniwersytety
Status: państwowe

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Biologia
Ekonomia
Mikrobiologia Stosowana
Turystyka i Rekreacja
Wzornictwo
Zarządzanie

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Inżynieria materiałowaStudia w języku angielskim
Architektura i Urbanistyka
Architektura Krajobrazu
Automatyka i Robotyka
Bioinformatyka
Biotechnologia
Budowa Jachtów
Budownictwo
Chemia
Chłodnictwo i klimatyzacja
Eksploatacja mórz i oceanów
Elektronika i Telekomunikacja
Elektrotechnika
Energetyka
Gospodarka i zarządzanie środowiskiem wodnym
Gospodarka Odpadami i Rekultywacja Terenów Zdegradowanych
Gospodarka Przestrzenna
Informatyka
Inżynieria Bezpieczeństwa
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
Inżynieria Cyfryzacji
Inżynieria Materiałowa
Inżynieria Środowiska
Mechanika i budowa maszyn
Mechatronika
Medycyna Roślin
Nanotechnologia
Oceanotechnika
Ochrona Środowiska
Odnawialne Źródła Energii
Ogrodnictwo
Projektowanie architektury wnętrz i otoczenia
Rolnictwo
Rybactwo
Technika Rolnicza i Leśna
Technologia Chemiczna
Technologia Żywności i Żywienie Człowieka
Teleinformatyka
Transport
Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Zootechnika

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Inżynieria materiałowaStudia w języku angielskim
Architektura i Urbanistyka
Architektura Krajobrazu
Biologia
Biotechnologia
Budownictwo
Chemia
Ekonomia
Elektrotechnika
Informatyka
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
Inżynieria Materiałowa
Inżynieria Środowiska
Mechanika i budowa maszyn
Mikrobiologia Stosowana
Nanotechnologia
Oceanotechnika
Ochrona Środowiska
Ogrodnictwo
Rolnictwo
Rybactwo
Technika Rolnicza i Leśna
Technologia Chemiczna
Technologia Żywności i Żywienie Człowieka
Teleinformatyka
Transport
Wzornictwo
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Zootechnika

Studia doktoranckiewięcej »

Podwójny dyplomwięcej »

Studia podyplomowewięcej »

Biura Karierwięcej »

Organizacje studenckiewięcej »

Wydziały, jednostkiwięcej »
Strona www uczelni: www.zut.edu.pl/

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 


Przegląd uczelni
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura