Prezentacja uczelni
Facebook
Warszawa, Polska

Akademia Obrony Narodowej w Warszawie

Typ uczelni: wojskowe
Status: państwowe

I stopnia licencjackie
Studiastacjonarneniestacjonarne
National and international securityStudia w języku angielskim
Administracja
Administracja - administracja bezpieczeństwa narodowego
Administracja - administracja rządowa
Administracja - samorząd terytorialny
Bezpieczeństwo narodowe
Bezpieczeństwo narodowe - bezpieczeństwo informacyjne
Bezpieczeństwo narodowe - bezpieczeństwo lotnicze
Bezpieczeństwo narodowe - bezpieczeństwo militarne
Bezpieczeństwo narodowe - ochrona i obrona narodowa
Bezpieczeństwo narodowe - polityka bezpieczeństwa i obronności
Bezpieczeństwo narodowe - przygotowania obronne
Bezpieczeństwo narodowe - zarządzanie kryzysowe
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Bezpieczeństwo wewnętrzne - bezpieczeństwo powszechne
Bezpieczeństwo wewnętrzne - bezpieczeństwo publiczne
Bezpieczeństwo wewnętrzne - bezpieczeństwo społeczne
Ekonomika obronności
Ekonomika obronności - ekonomika obronności państwa
Inżynieria systemów bezpieczeństwa
Inżynieria systemów bezpieczeństwa - inżynieria systemów bezpieczeństwa informacyjnego
Inżynieria systemów bezpieczeństwa - inżynieria systemów bezpieczeństwa pracy
Inżynieria systemów bezpieczeństwa - inżynieria systemów bezpieczeństwa w komunikacji i transporcie
Logistyka
Logistyka - logistyka systemów gospodarczych
Logistyka - logistyka w sytuacjach kryzysowych
Logistyka - transport
Lotnictwo
Lotnictwo - organizacje lotnicze
Lotnictwo - ruch lotniczy
Obronność
Obronność - obronność państwa
Stosunki międzynarodowe
Stosunki międzynarodowe - bezpieczeństwo międzynarodowe
Stosunki międzynarodowe - polityka bezpieczeństwa i obronności
Stosunki Międzynarodowe - studia europejskie
Stosunki Międzynarodowe - studia wschodnie
Stosunki międzynarodowe - współczesna dyplomacja
Zarządzanie i dowodzenie
Zarządzanie i dowodzenie - finanse i rachunkowość w zarządzaniu
Zarządzanie i dowodzenie - zarządzanie bezpieczeństwem
Zarządzanie i dowodzenie - zarządzanie i dowodzenie w organizacjach
Zarządzanie i dowodzenie - zarządzanie w środowisku informacyjnym
Zarządzanie i dowodzenie - zarządzanie zasobami ludzkimi

II stopnia magisterskie
Studiastacjonarneniestacjonarne
National and international securityStudia w języku angielskim
Administracja
Administracja - administracja bezpieczeństwa
Administracja - administracja elektroniczna
Administracja - Administracja gospodarcza
Administracja - administrowanie nieruchomościami
Bezpieczeństwo narodowe
Bezpieczeństwo narodowe - bezpieczeństwo informacyjne
Bezpieczeństwo narodowe - bezpieczeństwo lotnicze
Bezpieczeństwo narodowe - bezpieczeństwo militarne
Bezpieczeństwo narodowe - ochrona i obrona narodowa
Bezpieczeństwo narodowe - polityka bezpieczeństwa i obronności
Bezpieczeństwo narodowe - przygotowania obronne
Bezpieczeństwo narodowe - zarządzanie kryzysowe
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Bezpieczeństwo wewnętrzne - bezpieczeństwo powszechne
Bezpieczeństwo wewnętrzne - bezpieczeństwo publiczne
Bezpieczeństwo wewnętrzne - bezpieczeństwo społeczne
Logistyka
Logistyka - logistyka systemów gospodarczych
Lotnictwo
Lotnictwo - organizacje lotnicze
Lotnictwo - ruch lotniczy
Obronność
Obronność - obronność państwa
Stosunki międzynarodowe
Stosunki międzynarodowe - bezpieczeństwo międzynarodowe
Stosunki międzynarodowe - polityka bezpieczeństwa i obronności
Stosunki Międzynarodowe - studia europejskie
Stosunki Międzynarodowe - studia wschodnie
Zarządzanie i dowodzenie
Zarządzanie i dowodzenie - zarządzanie i dowodzenie w organizacjach
Zarządzanie i dowodzenie - zarządzanie lotnictwem
Zarządzanie i dowodzenie - zarządzanie zasobami ludzkimi

Studia doktoranckiewięcej »
Nauki o bezpieczeństwie
Nauki o obronności

Studia podyplomowewięcej »
Analiza informacji w bezpieczeństwie narodowym
Bezpieczeństwo cyberprzestrzeni RP
Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa
Bezpieczeństwo informacji w administracji
Bezpieczeństwo narodowe
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Bezpieczeństwo zdrowotne
Dowodzenie w organizacjach wielonarodowych
Edukacja dla bezpieczeństwa
Ekologiczne aspekty zarządzania środowiskowego
Komunikacja międzykulturowa w dziedzinie bezpieczeństwa międzynarodowego
Logistyka systemów gospodarczych
Media a bezpieczeństwo
Międzynarodowe stosunki wojskowe
Polemologia - nauka o wojnie i pokoju
Pozyskiwanie środków z funduszy unijnych
Prawo bezpieczeństwa
Przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym
Przygotowanie obronne państwa
Strategiczne studia bezpieczeństwa narodowego
Turystyka historyczno-wojskowa
Użycie siły w konfliktach zbrojnych
Wartościowanie technologii bezpieczeństwa
Wojskowe zabezpieczenie medyczne w operacjach połączonych ( dla ratowników medycznych)
Współczesne konflikty zbrojne
Współpraca wojskowo - cywilna
Zarządzanie bezpieczeństwem informacyjnym
Zarządzanie i dowodzenie w środowisku zautomatyzowanych systemów teleinformatycznych
Zarządzanie kryzysowe
Zarządzanie lotnictwem
Zarządzanie projektami systemów bezpieczeństwa
Zarządzanie ryzykiem w bezpieczeństwie
Zarządzanie strategiczne i kontrola zarządcza w organizacjach systemu bezpieczeństwa narodowego
Zarządzanie w organizacjach publicznych
Zarządzanie w sztabach wojskowych
Zarządzanie zasobami informacyjnymi
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Kursy, szkoleniawięcej »
Kursy CDKO
Kursy CSOPBMR
Kursy doszkalające
Kursy Obronne
Kursy SJO
Kursy Zarządzania Kryzysowego
Wyższe Kursy Obronne

Biura Karierwięcej »
Biuro karier AON

Organizacje studenckiewięcej »
Akademia Prakseologii i Efektywności Zarządzania
Akademicki Związek Sportowy
Ars Legis
Chór Akademii Obrony Narodowej
Erasmus Student Network
Jednostka Strzelecka
Koło Naukowe Historii Wojskowości
Koło Naukowe Sił i Służb Specjalnych
Koło Naukowe Studentów Bezpieczeństwa Narodowego
Koło Naukowe Studentów Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Koło Naukowe Studentów Logistyki
Koło Naukowe Studentów Zarządzania
Lotnicze Koło Naukowe
Młoda Europa
Podróżniczy Klub Studencki
Studencka Akademia Polowa
Wolontariat

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Bezpieczeństwa Narodowego
Wydział Zarządzania i Dowodzenia

Akademia Obrony Narodowej jest spadkobierczynią i kontynuatorką Szkoły rycerskiej założonej w 1765 r. przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, której absolwentem był m. in. Tadeusz Kościuszko.
Obecnie Akademia jest nowoczesnym centrum badawczo-edukacyjnym podległym ministrowi obrony narodowej, prowadzącym badanie z zakresu bezpieczeństwa oraz bieżące analizy i studia strategiczne na rzecz urzędów: Kancelarii Prezydenta, Kancelarii Premiera, Ministra Obrony Narodowej, a także innych organów władz publicznych.

Studenci przygotowani są do pracy w strukturach administracji państwowej i samorządowej, które odpowiadają za bezpieczeństwo narodowe oraz system reagowania kryzysowego. Kilka tysięcy studentów kształconych jest przez kadrę dydaktyczną uczelni (ponad 50 profesorów i doktorów habilitowanych oraz ponad 100 doktorów), jak również przez innych ekspertów w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa państwa, wywodzących się ze środowisk: wojskowego i cywilnego.


W strukturach Akademii znajduje się jedyne w Polsce i jedno z najnowocześniejszych w Europie Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych, a także Centrum Szkolenia Obrony 
przed Bronią Masowego Rażenia, które wykorzystywane są w procesie dydaktycznym i badawczo-naukowym.

Studenci mają do dyspozycji m.in.: profesjonalnie wyposażone sale wykładowe i laboratoria, 12 sal konferencyjnych, zinformatyzowaną bibliotekę z katalogiem internetowym (około miliona woluminów), czytelnię internetową, studio telewizyjne, blisko 1000 miejsc hotelowo-internatowych, nowoczesną stołówkę akademicką, restaurację dla 320 gości, dwie hale sportowe, kryty basen.


Jako student Akademii Obrony Narodowej będziesz miał prawo część swoich studiów odbyć w jednej z wielu naszych partnerskich uczelni zagranicznych w ramach programu ERASMUS. Jako student ERASMUSA otrzymasz także dofinansowanie na pokrycie różnic kosztów utrzymania między Warszawą a krajem Twojego pobytu.


Strona www uczelni: www.aon.edu.pl

Mapa

Facebook