Prezentacja uczelni
Poznań, Polska

Collegium Da Vinci

Typ uczelni: inne szkoły wyższe
Status: niepubliczne


I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Doradztwo i coaching
Doradztwo i coaching - Coaching rozwojowy
Doradztwo i coaching - Trener biznesu
Doradztwo i coaching - Zarządzanie zasobami ludzkimi
Edukacja prorozwojowa - nowoczesna pedagogika
Edukacja prorozwojowa - nowoczesna pedagogika - Edukacja elementarna
Edukacja prorozwojowa - nowoczesna pedagogika - Profilaktyka i poradnictwo w edukacji
Edukacja prorozwojowa - nowoczesna pedagogika - Technologie edukacyjne
Grafika
Grafika - Animacja i grafika interaktywna
Grafika - Grafika wydawniczo – reklamowa
Mediaworking
Mediaworking - Social Media Manager
Zarządzanie kreatywne
Zarządzanie kreatywne - Manager innowacji
Zarządzanie kreatywne - Service Design Management

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Information TechnologyStudia w języku angielskim
Information Technology - Internet and mobile applicationsStudia w języku angielskim
Information Technology - IT systems and infrastructureStudia w języku angielskim
Urban ManagementStudia w języku angielskim
Informatyka
Informatyka - Aplikacje internetowe i mobilne
Informatyka - Systemy i infrastruktura IT

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Doradztwo i coaching
Doradztwo i coaching - Coaching kariery
Doradztwo i coaching - Coaching w edukacji i rozwoju
Doradztwo i coaching - Doradca biznesowy

Studia podyplomowewięcej »
Andragogika z elementami gerontologii (nauczycielskie)
Bibliotekoznawstwo z informacją naukową i biblioterapią - dla absolwentów kursu kwalifikacyjnego (nauczycielskie)
Bibliotekoznawstwo z informacją naukową i biblioterapią (nauczycielskie)
CSR Management
Doradztwo zawodowe (nauczycielskie)
Edukacja małego dziecka - dla absolwentów kursu kwalifikacyjnego (nauczycielskie)
Edukacja małego dziecka (nauczycielskie)
Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna (nauczycielskie)
Fotografia
Grafika projektowa
HR Biznes Partner
Instruktor teatralny
Kupiec strategiczny
Lean Manager Advanced
Logopedia (nauczycielskie)
Mentor-coaching i superwizja dla coachów
Nauczanie biologii i geografii (nauczycielskie)
Nauczanie historii (nauczycielskie)
Nauczanie indywidualne i edukacja domowa (homeschooling) (nauczycielskie)
Nauczanie informatyki i zajęć komputerowych (nauczycielskie)
Nauczanie języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej (nauczycielskie)
Nauczanie matematyki (nauczycielskie)
Nauczanie muzyki, plastyki, techniki (nauczycielskie)
Nauczanie techniki (nauczycielskie)
Nauczanie wiedzy o społeczeństwie (nauczycielskie)
Negocjacje i mediacje
Nowoczesne Public Relations
Nowy marketing
Oligofrenopedagogika - dla absolwentów kursu kwalifikacyjnego (nauczycielskie)
Oligofrenopedagogika (nauczycielskie)
Pedagogika lecznicza z arteterapią lub z opieką paliatywną - dla absolwentów kursu kwalifikacyjnego (nauczycielskie)
Pedagogika lecznicza z arteterapią lub z opieką paliatywną (nauczycielskie)
Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza - dla absolwentów kursu kwalifikacyjnego (nauczycielskie)
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza (nauczycielskie)
Praca z uczniem zdolnym i o przyspieszonym rozwoju (nauczycielskie)
Product&Brand Management
Produkcja filmowa
Projektowanie aplikacji mobilnych
Projektowanie systemów informatycznych w organizacji
Przygotowanie pedagogiczne - dla absolwentów kursu kwalifikacyjnego (nauczycielskie)
Przygotowanie pedagogiczne (nauczycielskie)
Przywództwo strategiczne
Six Sigma Green Belt
Surdopedagogika - dla absolwentów kursu kwalifikacyjnego (nauczycielskie)
Surdopedagogika (nauczycielskie)
Terapia pedagogiczna - dla absolwentów kursu kwalifikacyjnego (nauczycielskie)
Terapia pedagogiczna (nauczycielskie)
Trener zmian i facylitator
Tyflopedagogika - dla absolwentów kursu kwalifikacyjnego (nauczycielskie)
Tyflopedagogika (nauczycielskie)
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (nauczycielskie)
Wspomaganie rozwoju i edukacja dziecka ze spektrum autyzmu (nauczycielskie)
Wychowanie do życia w rodzinie - dla absolwentów kursu kwalifikacyjnego (nauczycielskie)
Wychowanie do życia w rodzinie (nauczycielskie)
Wychowanie do życia w rodzinie i wiedza o społeczeństwie (nauczycielskie)
Zarządzanie ograniczeniami TOC
Zarządzanie oświatą - przywództwo, strategie, kierowanie - dla absolwentów kursu kwalifikacyjnego (nauczycielskie)
Zarządzanie oświatą - przywództwo, strategie, kierowanie (nauczycielskie)
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi - KADRY I PŁACE
Zintegrowane zarządzanie w IT

Kursy, szkoleniawięcej »
Budowanie i zarządzanie zespołem sprzedażowym
Budowanie rynku poprzez pozyskiwanie nowych klientów
Budowanie strategii sprzedażowej a budowanie strategii biznesowej
Budowanie systemów motywacyjnych dla działu sprzedaży
Budowanie zespołu sterującego zmianą i wywieranie wpływu w zmianie
Coachingowy styl zarządzania w praktyce menedżerskiej
E-Marketing w praktyce
Komunikacja w zmianie
Kreowanie wizerunku menedżera
Lider w zmianie
Negocjacje w sprzedaży
Obsługa klienta w handlu detalicznym
Obsługa reklamacji w handlu
Organizacja struktur sprzedaży i projektowanie procesów sprzedaży
PR kryzysowy. Umiejętność współpracy z mediami podczas kryzysu
Prawo zamówień publicznych po nowelizacji
Proces sprzedaży doradczej
Psychologiczne reakcje na zmianę i radzenie sobie z oporem
Strategia sprzedaży a strategia marketingu
Sztuka autoprezentacji i wystąpień publicznych
Techniki sprzedaży
Trening komunikacji w sprzedaży
Zarządzanie lejkiem sprzedaży i tworzenie prognoz sprzedaży
Zarządzanie sobą w czasie

Uniwersytety III Wiekuwięcej »
Akademia Trzeciego Wieku

Uniwersytety Dziecięcewięcej »
Uniwersytet dla Dzieci

Biura Karierwięcej »
Biuro Karier

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Informatyki i Komunikacji Wizualnej
Wydział Nauk Społecznych

O uczelni

Collegium Da Vinci to wiodąca w Wielkopolsce szkoła wyższa, która we współpracy z otoczeniem biznesu zapewnia kompleksowy start w życie zawodowe swoich studentów.

Od 1996 roku dba, by proponowane przez nią kierunki były zgodne z zapotrzebowaniem rynku, a programy studiów powstawały we współpracy z pracodawcami i partnerami biznesowymi.

W Collegium Da Vinci w ramach codziennych zajęć uczy się realnych umiejętności zawodowych oraz kompetencji ułatwiających pracę w zmiennym środowisku biznesowym. Zapewniając codzienny, bezpośredni kontakt z przedsiębiorcami wierzymy, że nasza szkoła jest pierwszym, najważniejszym stopniem w karierze. Dążymy do tego, by co najmniej 95% naszych absolwentów po ukończeniu szkoły znalazło zatrudnienie w wymarzonym zawodzie.


Co nas wyróżnia?

  • Nowatorski program studiów opracowany we współpracy z instytucjami i firmami z Polski i zagranicy.
  • Przewaga zajęć praktycznych prowadzonych przez cenionych profesjonalistów i potencjalnych pracodawców, dzięki czemu na bieżąco możesz konfrontować zdobytą wiedzę z praktyką.
  • Elastyczne ścieżki nauczania, dzięki czemu bez problemów pogodzisz życie zawodowe i rodzinne z nauką.
  • Szanujemy Twój czas, dlatego część zajęć prowadzonych jest w formie wykładów on-line lub e-learningu. A to oznacza, że możesz brać aktywny udział w zajęciach nie wychodząc z domu.
  • Współpraca z ponad 100 takich firm, jak IBM, VOX, REFA Wielkopolska, Komputronik, Brand24, Press Service, Microsoft czy International Coaching Federation to możliwość udziału w bezpłatnych szkoleniach, ciekawych projektach i zdobycia międzynarodowych certyfikatów.
  • Nowoczesny budynek, doskonale wyposażone sale dydaktyczne, bogate zaplecze sportowe a wszystko w wyjątkowym otoczeniu dzieł sztuki nowoczesnej.

Collegium Da Vinci to jedna z najlepszych niepublicznych uczelni w Wielkopolsce, a jej najlepszymi ambasadorami są wspaniali studenci i absolwenci, otwarci na młodego człowieka wykładowcy i partnerzy biznesowi oraz władze. W swoim codziennym działaniu kłądziemy szczególny nacisk na praktyczny wymiar nauczania, partnerskie podejście do studentów oraz komfort.

Strona www uczelni: www.cdv.pl, www.cdv.pl/rekrutacja

Mapa

Film


« powrót - Uczelnie